شما نمیتوانید محتوا را کپی کنید!

همین حالا با اکسیر تماس بگیرید! ۰۲۱۶۶۹۸۰۰۸۲

اکسیر زبان انگلیسی عمومی – General English Elixir

 

عبارت اکسیر زبان انگلیسی عمومی – General English چیست؟

چند کتاب، جزوه، وبسایت و منبع مختلف در رابطه با آموزش زبان انگلیسی دیده اید؟ شاید این رقم از صد بگذرد. این کتب آموزشی زبان انگلیسی هر کدام با نگرش و روش خود طراحی شده اند و بسیاری از آن ها روند کندی دارند. اساتید زبان انگلیسی در سرتاسر دنیا نیز هر کدام به شیوه ی خاص خوشان اقدام به آموزش زبان انگلیسی می کنند.

آموزش زبان انگلیسی، به بیان ساده، چکیده ی ده ها کتاب، جزوه و منابع آموزشی زبان انگلیسی است که به سادگی نوشیدن به شما کمک می کند به نمره ی دلخواه دست پیدا کنید. اکسیر در حال حاضر متقاضیان ایرانی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و این مجموعه ی آموزشی می تواند برای ایرانیان متقاضی یادگیری زبان بهترین باشد. به کمک این مجموعه آموزشی، هر متقاضی می تواند به سطح مورد نظرش در زبان انگلیسی برسد.

12 بازدید
عبارت در انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
18 بازدید
۳۰۰۰ کلمه متداول انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
13 بازدید
گرامر Used to
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
80 بازدید
پیشوند و پسوند در انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
14 بازدید
زمان آینده کامل
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
10 بازدید
اجزای کلام در انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
47 بازدید
کالوکیشن های انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
19 بازدید
زبان پیچ ها در انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
22 بازدید
زمان آینده کامل استمراری
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
26 بازدید
زمان آینده ساده
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
24 بازدید
ساختار معکوس Inversion
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
18 بازدید
ساختار Cleft – قسمت دوم
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
22 بازدید
ساختار Cleft – قسمت اول
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
42 بازدید
زمان گذشته ساده
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
23 بازدید
حال کامل استمراری
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
20 بازدید
صفات تفضیلی مضاعف
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
27 بازدید
عادت به نوشتن – Extensive Writing
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
23 بازدید
انواع جمله در زبان انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
34 بازدید
تقویت Listening انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
14 بازدید
انگلیسی فکر کردن
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
23 بازدید
تقویت مهارت Speaking
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
14 بازدید
نکات یادگیری لغات انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
33 بازدید
تلفظ انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
64 بازدید
صامت ها و مصوت ها در تلفظ...
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
29 بازدید
لغات انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۲
ادامه مطلب
48 بازدید
معرفی زبان انگلیسی
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
94 بازدید
ساختار مجهول زمان حال ساده
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
54 بازدید
فعل کمکی مُدال Will
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۲
ادامه مطلب
81 بازدید
فعل کمکی مُدال Would
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۱۰
ادامه مطلب
53 بازدید
فعل کمکی مُدال Shall
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۲
ادامه مطلب
83 بازدید
فعل کمکی مُدال Should
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۶
ادامه مطلب
26 بازدید
ساختار مُدال May/Might as Well
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۲
ادامه مطلب
64 بازدید
افعال کمکی مُدال May و Might
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۷
ادامه مطلب
67 بازدید
فعل کمکی مُدال Could
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
103 بازدید
فعل کمکی مُدال Can
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۰
ادامه مطلب
144 بازدید
حال ساده – Present Simple
پشتیبان آنلاین آکادمی اکسیر
۲۵
ادامه مطلب