وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause)

Noun Clause Subordinators (Subjunctive Noun Clause)

 

 

در این اکسیر می خواهیم با شما در مورد وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause) در زبان انگلیسی صحبت کنیم. در Subjunctive Noun Clause ها یکسری فعل و صفت وجود دارد که اگر بخواهیم بعد از آنها Clause بیاوریم باید فعل به شکل ساده باشد. معمولا این ها urgency،advisability ،necessity ،desirability را مطرح می‌کنند.

 

فعل ها و صفت ها:

 

وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause)

این اشتباه است که بگوییم:

وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause)

گرامر انگلیسی  لغات انگلیسی  

 

حالت درست زمانی است که Subjunctive Mood داشته باشد یعنی به این صورت:

وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause)

 

 

چند مثال دیگر:

وابسته سازهای اسمی (Subjunctive Noun Clause)

 

کلاس زبان       آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس        دوره‌ های آنلاین زبان