تکیه در کلمات در تلفظ انگلیسی

Word Stress in English Pronunciation

 

تعریف: همانطور که در معرفی تلفظ انگلیسی مختصرا اشاره کردیم، تکیه در کلمات بخشی از آن کلمه است که با تاکید بیشتر و بلندتر تلفظ می شود. بقیه بخش ها سست و ضعیف تلفظ می شوند.

قبل از آنکه بخواهیم بدانیم چطور باید تکیه یا استرس کلمات را ادا کنیم، باید بتوانیم بخش ها یا Syllable های آن را درک کرده و تشخیص دهیم.

با اکسیر همراه شوید.

 

بخش ها در کلمات – Syllables

هر کلمه ای در زبان انگلیسی، از چند بخش تشکیل می شود. کلمات ممکن است یک بخشی، دو بخشی، سه بخشی یا بیشتر باشند.

  • کلمات یک بخشی قطعا استرس یا تکیه ندارند چون یک بخش بیشتر نیستند.
  • تکیه ی اکثر کلمات دو بخشی روی سیلاب اول می باشد اما تعدادی نیز روی سیلاب دوم هستند.
  • کلماتی که بیشتر از سه بخش دارند می توانند تکیه ثانویه نیز داشته باشند.
  • بقیه بخش هایی که تکیه رو آن ها نیست در نود درصد مواقع صدایی مثل شوآ schwa دارند.

 

تکیه در کلمات در تلفظ انگلیسی – Word Stress چیست؟

برای درک بهتر این موضوع، سه کلمه ی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

photograph, photographer, photographic

در این سه کلمه که پایه ی یکسان دارند، تعداد بخش ها و تکیه متفاوت است:

3 syllables, stress on #1
PHO-TO-GRAPH

4 syllables, stress on #2
PHO-TO-GRAPH-ER

4 syllables, stress on #3
PHO-TO-GRAPH-IC

 

فارسی معیاری که در تهران استفاده می شود، تکیه یا استرس ندارد؛ این در حالیست که فارسی با بسیاری از لهجه های زیبای ایرانی مثل اصفهانی، مازندرانی یا آبادانی دارای تکیه است. لهجه را با گویش اشتباه نگیرید. گویش (Dialect) مانند زبانی دیگر است.

در انگلیسی نیز تکیه بسیار بخش مهمی است و کلمات در انگلیسی، چه با لهجه British، چه American، چه Australian و چه با هر لهجه دیگری می بایست با تکیه تلفظ شوند.

 

پیدا کردن تکیه در کلمات – Finding the Word Stress

برای پیدا کردن استرس در کلمات، دو راه وجود دارد. راه اول بررسی آن کلمه در دیکشنری بوده و راه دوم شنیدن آن از زبان یک Native Speaker می باشد.

 

پیدا کردن تکیه کلمات در دیکشنری

همانطور که قبلا گفته شد، تکیه یا استرس در کلمات می تواند اولیه و ثانویه باشد.

تکیه اولیه یا Primary Stress با علامت (ˈ) قبل از سیلاب تکیه دار نشان داده شده و تکیه ثانویه یا Secondary Stress با علامت (ˌ). به مثال زیر دقت کنید:

confrontation       /ˌkɒnfrənˈteɪʃən $ ˌkɑːn- /

 

پیدا کردن تکیه کلمات با گوش دادن به یک Native Speaker

این روش سخت تر است اما زمان کمتر و انرژی کمتری لازم دارد. این کار برای سطوح پایین زبان توصیه نمی شود اما از زمانی که زبان آموز به مرحله ای می رسد که می تواند از روی صدای یک Native  Speaker تکیه را پیدا کند، بهتر است به این کار ادامه داده و گوش خود را تقویت کند. شاید گاهی لازم باشد شنیده ی خود را با دیکشنری تطبیق دهد تا گوشش تیزتر شود.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

چطور درک استرس کلمات یا تکیه در کلمات را در خود تقویت کنم؟

تمرین لیسنینگ و دقت کردن به Word Stress به صورت مداوم قطعا تسلط شما را بالا خواهد برد. شما می توانید برای تقویت درک تکیه در کلمات به نکات زیر توجه کنید:

  • لیسنینگ زیاد گوش بدهید (موزیک، فیلم، اخبار، مواد آموزشی، …).
  • به لهجه های مختلف گوش بدهید.
  • تلاش کنید استرس را تشخیص دهید.
  • تکیه را گاها در دیکشنری چک کنید.
  • تکیه ها را در اسپیکینگ خود اجرا کنید.

 

قوانین استرس کلمات / تکیه در کلمات

تکیه در اکثر اسامی دوسیلابی روی سیلاب اول است.

PRESent, EXport, CHIna, TAble

تکیه در اکثر صفات دوسیلابی روی سیلاب اول است.

PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy

تکیه در اکثر افعال دوسیلابی روی سیلاب دوم است.

preSENT, exPORT, deCIDE, beGIN

تکیه در کلماتی که به –ic ختم می شوند روی سیلاب یکی مانده به آخر است.

GRAPHic, geoGRAPHic, geoLOGic

تکیه در کلماتی که به –sion و -tion ختم می شوند روی سیلاب یکی مانده به آخر است.

teleVIsion, reveLAtion

تکیه در کلماتی که به –cy، -ty، -phy و -gy ختم می شوند روی سیلاب دوتا مانده به آخر است.

deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

تکیه در کلماتی که به -al ختم می شوند روی سیلاب دوتا مانده به آخر است.

CRItical, geoLOGical

تکیه در اسامی مرکب روی کلمه اول است.

BLACKbird, GREENhouse

تکیه در صفات مرکب روی بخش دوم است.

bad-TEMpered, old-FASHioned

تکیه در افعال مرکب روی بخش دوم است.

underSTAND, overFLOW