توصیف شباهت ها و تفاوت ها در رایتینگ

Academic IELTS Writing Task 1 – Describing Similarities & Differences

 

در این مقاله به طور کامل به شرح شباهت ها و همچنین تفاوت ها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک پرداخته ایم.

چه در توصیف روند ها Describing Trends و چه در رتبه دهی آیتم ها Ranking items در رایتینگ تسک 1 آیلتس IELTS Writing Task 1در ماژول آکادمیک Academic، گاهی نیاز است که شباهت یا تفاوت های چند آیتم یا متغیر را نوشت. برای این کار ابتدا باید با ساختار توصیف آن ها آشنا شوید.

این کار مختص رایتینگ آزمون آیلتس نیست و بیشتر یک Function زبان انگلیسی عمومی است. برای بیان یک شباهت معمولا از یک جمله ساده Simple Sentence استفاده می‌شود. اما برای بیان تفاوت ها، باید از دو جمله ای ها که یا پیچیده Complex هستند و یا مرکب Compound استفاده کرد. مطلب ساختار جملات انگلیسی را ببینید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان