آهنگِ اُفت و خیز صدا در تلفظ انگلیسی

Intonation in English Pronunciation

 

تعریف آهنگ اُفت و خیز صدا : در معرفی تلفظ انگلیسی اشاره ی کوچکی به این موضوع شد که هر صدایی که تولید می‌شود دارای یک نُت است. این نُت از دید موسیقی روی خطوط حامل جایگاه خاصی دارد و دارای هویت ثبت شده ایست. هر انسانی که به هر زبانی صحبت می کند، و حتی دیگر موجودات زنده که صدا تولید می‌کنند، همگی صداهایی با نُت های خاصی تولید می‌کنند. اگر گستره ی این نُت ها محدود باشد، گوینده intonation خوبی ندارد؛ یا به اصطلاح مونوتون Monotonous است. از ویژگی های جذاب صحبت کردن، داشتن تنوع در نُت های تولیدی است. اُفت و خیز این صداها، یا این آهنگ، بسیار مهم است.

این مطلب رو هم بخونید!
استرس یا تکیه در تلفظ کلمات انگلیسی

آهنگ صدا به ارتباطات ما هیجان می‌بخشد؛ از آهنگ اُفت و خیز کلمات غافل نشوید.

 

انواع آهنگ اُفت و خیز صدا

اینتونیشن می‌تواند خیزان، اُفتان، یا در مواقع خاص به صورت ترکیبی خیزان-اُفتان یا اُفتان-خیزان باشد. در ادامه به بررسی اصلی های آهنگ اُفت و خیز کلمات، یعنی آهنگ اُفتان و آهنگ خیزان می‌پردازیم.

 

آهنگ اُفتان

آهنگ اُفتان یا Falling Intonation در موارد زیر اتفاق می افتد:

 

جملات خبری

 • Nice to meet
 • I’ll be back in a

 

جملات دستوری

 • Write your name ↘here.
 • Show me what you’ve ↘written.

 

سوالات با کلمه پرسشی Wh

 • What country do you come ↘from?
 • Where do you ↘work?
 • How are you going to do ↘ that?
این مطلب رو هم بخونید!
کلمات هم آوا

 

سوالات Tag برای غیرمستقیم اطلاع دادن

 • He thinks he’s so clever, doesn’t ↘he?
 • She’s such a nuisance, isn’t ↘she?

 

جملات تعجبی

 • How nice of ↘ you!
 • That’s just what I ↘need!

 

آهنگ خیزان

آهنگ خیزان یا Rising Intonation در موارد زیر اتفاق می‌افتد:

 

سوالات Yes/No:

 • Do you like your new ➚teacher?
 • Have you finished ➚already?

 

سوالات Tag برای مطمئن شدن:

 • We’ve met already, ➚haven’t we?
 • You like fish, ➚don’t you?

 

نمونه ای از آهنگ خیزان-اُفتان:

 • Are you having ➚soup or ➘salad?
 • Is John leaving on ➚Thursday or ➘Friday?

نمونه ای از آهنگ اُفتان-خیزان:

 • Perhaps we could ➘vis➚it the place?
 • Should we ➘cop➚y the list?
 • So you’d be willing to confirm that? …Well … I ➘sup➚pose so …
این مطلب رو هم بخونید!
صامت ها و مصوت ها در تلفظ انگلیسی

 

دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی