نقشه های رایتینگ تسک 1

Academic IELTS Writing Task 1 – Maps

 

دسته ی دیگری از نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک Academic IELTS Writing Task 1 نقشه Map نام دارند. این نقشه ها جغرافیایی Geographical بوده و می تواند راجع به یک شهر، شهرک، روستان، ساختمان، جزیره و یا هر فضای جغرافیایی دیگری باشد. نقشه های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک Academic IELTS Writing Task 1 دو دسته هستند.

 

دسته اول: (Development Maps) نقشه هایی که در دو مرجع زمانی به ما داده شده اند و باید شرح دهیم در طول زمان این نقشه چطور گسترش یافته است.

 

دسته دوم: (Comparison Maps) این نقشه ها تغییراتی ندارند و مثل Development Map ها نیستند. یک نقشه ثابت به متقاضی آیلتس IELTS داده می شود و از او خواسته می شود تا دو نقطه روی نقشه را برای استفاده ای خاص با یکدیگر مقایسه کند.

این مطلب رو هم بخونید!
طریقه نگارش انواع نامه های آیلتس در رایتینگ ماژول جنرال ترینینگ

 آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

برای گزارش نقشه های رایتینگ تسک 1 آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چند پاراگراف بنویسیم؟

درست مثل دسته قبلی، نمی توان یک فرمت کلی داد. باید دید اطلاعات به چه صورت داده شده اند. اما شاید توضیح زیر کمک کننده باشد:

برای Development Maps:

  • پاراگراف مقدمه را به دوباره نویسی یا Paraphrase صورت سوال اختصاص دهید.
  • در پاراگراف بدنه اول First Body Paragraph، نقشه قدیمی تر Before را کاملا شرح دهید.
  • در پاراگراف بدنه دوم Second Body Paragraph، نقشه جدید تر After را کاملا شرح داده و تغییرات اعمال شده را عنوان کنید.
  • پاراگراف آخر را به توضیح اینکه در یک دیده کلی چطور منطقه گسترش یافته است اختصاص دهید.
این مطلب رو هم بخونید!
IELTS یا PTE

 

برای Comparison Maps:

  • پاراگراف مقدمه را به دوباره نویسی Paraphrase صورت سوال اختصاص دهید.
  • در پاراگراف بدنه اول First Body Paragraph، منطقه نقشه را توضیح دهید و تشریح کنید.
  • در پاراگراف بدنه دوم Second Body Paragraph، موقعیت انتخابی اول (S1) را کاملا شرح دهید.
  • در پاراگراف بدنه سوم Third Body Paragraph، موقعیت انتخابی اول (S2) را کاملا شرح دهید و با موقعیت اول مقایسه کنید.
  • پاراگراف آخر را به توضیح اینکه در یک دید کلی کدام موقعیت وضعیت بهتری دارد، اختصاص داده و کلیت نقشه را عنوان کنید.

 

دوره آنلاین رایتینگ آیلتس