مقالات یک سوالی آیلتس

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – One Question Rubrics

 

قبلا گفته شد که نوع یک سوالی مقاله های آیلتس IELTS Essays از نوع Argumentative یا Opinion‌ هستند. مقالات استدلالی را می توان به دو دسته تقسیم کرد. مقالات یک سوالی آیلتس

 

مقالات استدلالی یک جهته (One-Sided Arguments) در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

در صورت سوال این مقالات در آزمون آیلتس، تنها یک جبهه یا جهت معرفی شده و از متقاضی آیلتس نظر خواسته می شود. به این مثال از آیلتس کمبریج 8 تست یک دقت کنید:

IELTS 8, Test 1, WRITING TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

When a country develops its technology, the traditional skills and ways of life die out. It is pointless to try and keep them alive.
To what extent do you agree or disagree with this opinion?

در اینجا دیده می شود که فقط یک جبهه در صورت سوال مطرح شده است. کلاس زبان.

 

مقالات استدلالی دو جهته (Two-Sided Arguments) در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

 

در صورت سوال این مقالات در آزمون آیلتس، دو جبهه مخالف معرفی می شود و طبق معمول از متقاضی آیلتس نظر خواسته می شود. به این مثال از آیلتس کمبریج ۳ تست سه دقت کنید:

IELTS 3, Test 3, WRITING TASK 2

In many countries, children are engaged in some kind of paid work. Some people regard this as completely wrong, while others consider it as valuable work experience, important for learning and taking responsibility
What are your opinions on this issue?

در اینجا، آموزش هایی به چند شکل مختلف، برای مقالات یک سوالی Argumentative یا Opinion Essay فراهم شده است. آموزش مقالات یک سوالی رایتینگ تسک 2 آیلتس

برای نگارش صفر تا صد یک مقاله Argumentative، یک مقاله عالی اکسیری تهیه شده است که در سه قسمت تقدیم حضور می شود:

قسمت اول آموزش Argumentative Essays

قسمت دوم آموزش Argumentative Essays

قسمت سوم آموزش Argumentative Essays

دوره آنلاین رایتینگ آیلتس