معرفی ریدینگ آیلتس IELTS Reading Introduction

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading چند بخش وجود دارد؟

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training سه بخش دارد. آزمون آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills مهارت ریدینگ Reading ندارد.

اگر نمی دانید تفاوت ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training و آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills در چیست، مطلب معرفی آیلتس IELTS را بخوانید.

 

آیا ریدینگ آزمون آیلتس سال به سال در حال سخت تر شدنه؟

 

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در ماژول های آکادمیک و جنرال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

تفاوت اول

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در ماژول آکادمیک Academic دارای سه Passage آکادمیک و علمی Scientific بوده ولی در ماژول جنرال ترینینگ General Training سه Section وجود دارد. بخش یا Section سوم درست همانند Passage های ماژول آکادمیک است، اما بخش Section های اول و دوم هر کدام به دو بخش تقسیم می شوند که در مجموع می شود 4 متن برای سکشن Section های اول و دوم.

تفاوت دوم:

جدول امتیاز دهی مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading در ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training با یکدیگر متفاوت هستند و در ماژول جنرال ترینینگ General Training، متقاضیان باید به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بدهند تا همان نمره را کسب کنند. برای مثال، برای اخد نمره 7 در مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading، متقاضیان ماژول جنرال ترینینگ General Training باید حدود 35 پاسخ صحیح داشته باشند؛ این درحالیست که متقاضیان ماژول آکادمیک Academic باید تقریبا 30 پاسخ درست بنویسند.

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading چند بخش وجود دارد؟

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ سه بخش دارد. در ماژول آکادمیک، هر بخش یک متن یا Passage داشته اما در ماژول جنرال ترینینگ، بخش اول و دوم هر کدوم دوتا متن یا Passage دارن.

آزمون آیلتس لایف اسکیلز IELTS Life Skills مهارت ریدینگ Reading ندارد.

 

ریدینگ آیلتس IELTS Reading چند سوال دارد؟

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training 40 سوال داشته که به نسبت یک سوم بین سه بخش مذکور تقسیم می شوند. این تقسیم بندی یعنی 13، 13 و 14 که قانون مشخصی ندارد.

 

ریدینگ آیلتس IELTS Reading چقدر زمان دارد؟

ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training 60 دقیقه وقت برای پاسخ دهی به 40 سوال داشته که به نسبت یک سوم می شود هر بخش حدود 20 دقیقه. البته این تقسیم بندی اجباری نیست و شما مختار هستید روی هر Passage یا Section، هرچقدر که دوست دارید وقت بگذارید.

با توجه به اینکه 40 سوال در ریدینگ آیلتس IELTS Reading وجود دارد، می توان گفت بدون در نظر گرفتن متن، برای هر سوال حدود 90 ثانیه فرصت هست.

 

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading چند کلمه می خوانم؟

در مهارت معرفی ریدینگ آیلتس IELTS Reading طبق خبر رسمی و موثق کنسول گری بریتانیا در این لینک، دراین آزمون متقاضیان 2150 تا 2750 کلمه می خوانند.

آیا هرچه آزمون ریدینگ جلوتر می رود (از بخش اول تا سوم) سخت تر می شود؟

 

چطور خودم را برای ریدینگ آیلتس IELTS Reading آماده کنم؟

اکسیر ریدینگ آیلتس IELTS Reading را سر بکشید.

اکسیر ریدینگ

 

مطالب مرتبط

استراتژی کلی ریدینگ آیلتس

سوالات ریدینگ آیلتس

ترتیب سوالات ریدینگ آیلتس

سوالات Not Given , True , False

سوالات Yes , No , Not Given

سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس

سوالات چند گزینه ای در ریدینگ آیلتس

سوالات پاسخ کوتاه در ریدینگ آیلتس

سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

 

برای آمادگی آیلتس چی احتیاج داریم؟

 

معرفی ریدینگ آیلتس

دوره آنلاین ریدینگ آیلتس

دوره‌ های آنلاین زبان | کلاس IELTS | آموزشگاه زبان | بسته جامع آیلتس | منابع IELTS | آموزش زبان انگلیسی