نمره آیلتس – جدول نمرات آیلتس – محاسبه گر نمرات ایلتس

IELTS Score Charts and Calculator

 

محاسبه نمره آیلتس: بسیاری از متقاضیان آیلتس به دنبال این هستند که بدانند با چند پاسخ صحیح در مهارت های لیسنینگ و ریدینگ آیلتس در ماژول های آکادمیک و جنرال ترینینگ می توانند نمره ی دلخواهشان را بدست بیاورند. همچنین دوست دارند بدانند که نمره اسپیکینگ آیلتس و ریدینگ آیلتس آن ها طبق چه چهارچوب، ضوابط و معیارهایی مورد تصحیح و ارزیابی قرار می گیرد.

در زیر، شما می توانید ریز نمرات خام (از 40) و نمرات آیلتس (از 9) را مشاهده کرده و ببینید چطور محاسبه گر نمرات آیلتس عمل می کند و چطور این شمارنده نمرات آیلتس به شما نمره ی هر مهارت یا نمره ی معدل یا Overall را می دهد. در ضمن، مهارت Listening آیلتس برای هر دو ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ یکی بوده اما مهارت Reading متفاوت است. برای مهارت های رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس نیز لینک هایی در زیر آمده است که به تفصیل توضیح داده اند چطور رایتینگ و اسپیکینگ IELTS متقاضیان تصحیح می شود.

نسخه ی PDF جدول نمره آیلتس زیر نیز در انتهای این پست آمده است تا شما بتوانید آن را دانلود و پرینت کرده و بتوانید در امتحاناتی که از خود می گیرید، عملکرد خود را ارزیابی کرده و پس از نزدیک شدن به نمره ی دلخواه، اقدام به ثبت نام در آزمون آیلتس کنید.

نکته خیلی مهم!

هر آزمون آیلتس، داری یک درجه سختی خاص است! مثلا در یک آزمون، متقاضی با 30 پاسخ صحیح نمره 7 را گرفته اما در آزمونی دیگر باید 32 پاسخ صحیح برای 7 داشته باشد. جدول زیر یک طرح کلی و برای آزمونی با درجه سختی متوسط می باشد.

جدول نمرات آیلتس

محاسبه نمره آیلتس

جدول محاسبه نمره آیلتس

 

محاسبه گر نمره آیلتس

 

دانلود نسخه ی با کیفیت PDF جدول نمرات لیسنینگ و ریدینگ آیلتس برای پرینت

معیارهای تصحیح و ارزیابی رایتینگ تسک دو آیلتس

معیارهای تصحیح و ارزیابی رایتینگ تسک یک آیلتس

معیارهای تصحیح و ارزیابی اسپیکینگ آیلتس