نمره آیلتس، جدول نمرات آیلتس - نمره آیلتس چطور محاسبه می شود؟ محاسبه گر نمره آیلتس
70% تخفیف دوره های حضوری با سقف 8 نفر، شیرینی افتتاح واحد انقلاب - مهلت تا 24 تیرماه برنامه دوره ها
۰۲۱۶۶۹۴۶۹۵۸