مهارت ریدینگ پی تی ای – جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ

PTE Academic Part 2 Reading – Reading & Writing: Fill in the Blanks

 

در این مقاله به طور کامل با بخش جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ در مهارت ریدینگ پی تی ای آشنا خواهید شد.

 

این فعالیت یک متن است که بخش هایی در آن خالی شده و برای پُر کردن آن ها گزینه هایی به متقاضی PTE داده می شود. درک مفهوم متن و استفاده از نشانه های گرامری در پاسخگویی به سوالات تکمیل جای خالی های ریدینگ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

قسمت دوم: خواندن ریدینگ PTE – زمان کل ۳۲ تا ۴۱ دقیقه
طبیعت فعالیتشرح فعالیتمهارت های مورد ارزیابیطول متن
چند گزینه ای با یک پاسخMultiple Choice, Choose Single Answerپس از خواندن یک متن، یک گزینه از گزینه های سوالات این بخش را با توجه به محتوا یا لحن نوشته انتخاب می کنیم.

ریدینگ Reading

 

تا ۳۰۰ کلمه
چند گزینه ای با چند پاسخMultiple Choice, Choose  Multiple Answersپس از خواندن یک متن، چند گزینه از گزینه های سوالات این بخش را با توجه به محتوا یا لحن نوشته انتخاب می کنیم.

ریدینگ Reading

 

تا ۳۰۰ کلمه
مرتب کردن پاراگراف هاRe-order Paragraphs

 

چند جعبه متن با ترتیب بهم ریخته ظاهر می شود. این پاراگراف ها باید به ترتیب چیده شوند.

ریدینگ Reading

 

تا ۱۵۰ کلمه
تکمیل جای های خالی ریدینگReading: Fill in the Blanksمتنی با چند جای خالی داده می شود. کلمات یا عبارات داده شده درون جعبه آبی رنگ را می کشیم و داخل جاهای خالی می گذاریم.ریدینگ Reading

 

تا ۸۰ کلمه
جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگReading & Writing: Fill in the Blanksمتنی با چند جای خالی داده می شود. کلمات یا عبارات داده شده از لیست کرکره ای را انتخاب می کنیم.ریدینگ Reading و

رایتینگ Writing

تا ۳۰۰ کلمه

 

در سوالات Reading & Writing: Fill in the Blanks در ریدینگ PTE برای هر جای خالی تنها یک پاسخ درست وجود دارد.

 

اجزا و مراحل سوال جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ

این بخش در سه مرحله انجام می شود.

 • بالای صفحه توضیحات این فعالیت Instructions به نمایش درمی آید.
 • به دنبالش، در زیر توضیحات سوال، یک متن با شش جای خالی ظاهر می شود. برای هر جای خالی یک لیست کرکره ای وجود داشته که هر کدام دارای ۵ گزینه است.
 • وقتی به ترتیب کردن جعبه متن ها تمام شد، روی دکمه Next کلیک کرده و به بخش بعدی می رویم.

در آزمون پی تی ای آکادمیک PTE Academic پنج الی شش آیتم Reading & Writing: Fill in the Blanks وجود دارد و برای این آیتم ها بصورت کلی تا ۳۰۰ کلمه متن وجود دارد.

 

معیار سنجش و ارزیابی

برای Reading

 • یافتن موضوع، تِم یا موضوع اصلی پاراگراف
 • یافتن کلمات و عبارات مناسب متن
 • درک واژگان آکادمیک
 • درک تفاوت بین Connotation و Denotation
 • حدس زدن معنی کلمات ناآشنا
 • درک اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم
 • درک اطلاعات انتزاعی و حسی
 • دنبال کردن توالی منطقی رخدادها

 

برای Writing

 • استفاده از کلمات و عبارات متناسب با متن
 • استفاده صحیح از ساختارهای گرامری

 

جدول زیر تاثیر سوالات Reading & Writing: Fill in the Blanks را روی مهارت های ارتباطی نشان می دهد.

نمره کلی مهارت گفتاری
مهارت های ارتباطی – Communicative Skills
شنیداریگفتاری
خواندننوشتاری
مهارت های عملی – Enabling Skills
دستورزبان یا گرامرهجی کردن یا املا
فلوئنسی شفاهیواژگان یا لغت
تلفظقدرت تولید نوشتاری

 

 

مهارت های لیسنینگ Listening و اسپیکینگ Speaking متقاضی PTE در Reading & Writing: Fill in the Blanks  مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

 

استراتژی های سوالات جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ

قبل از Reading

 • تمام متن را به سرعت بخوانید.

 

در حین Reading

 • تک تک جاهای خالی را پر کنید.
 • علاوه بر دانش خود، از مهارت های آنالیزی و سرنخ های زبان (Analytical Skills and Language Clues) نیز برای پاسخگویی استفاده کنید.

 

بعد از Reading

 • متن را دوباره بخوانید.
 • اگر لازم است تغییرات اعمال کنید.
 • اگر شده حدسی جواب داده و از پاسخ ندادن بپرهیزید.

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی