سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0
0

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

7123 بازدید
معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

IELTS Writing Task 2 Assessment Criteria

برای کسب آمادگی در رایتینگ تسک 2 آیلتس IELTS Writing Task  باید بدانیم نوشته ما طبق چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بتوانیم خود را بهتر برای نگارش مقاله های آیلتس IELTS آماده کنیم چرا که دقیقا متوجه می شویم ممتحن آیلتس IELTS Examiner منتظر است چه چیزهایی در مقاله Essay ما ببیند.

 

معیارهای تصحیح و ارزیابی رایتینگ تسک 2 آیلتس IELTS Writing Task 2 چیست؟

درست مثل اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking‌، بخش مربوط به آزمون آیلتس IELTS کنسول گری بریتانیا British Council در وبسایت takeielts.britishcouncil.org چهار معیار را مستقیما در ارزیابی رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2 مطرح می کند. لینک این مطلب پایین تر آورده شده است. ولی تیم آموزشی آکادمی اکسیر، قطعا معیارهای خیلی بیشتری را به شما معرفی می کند که تک تک آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نمره متقاضی در مهارت رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2 تعیین کننده اند. در ابتدا، به بررسی چهار فاکتور خود سازمان می پردازیم. جدول زیر به صورت اختصاصی توسط تیم آموزشی آکادمی اکسیر از روی نسخه اصلی آن تهیه شده است. در این جدول با معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس به طور مفصل شرح داده ایم.

 

Band Grammatical Range and Accuracy Lexical Resource Coherence and Cohesion Task Response
نمره بُرد و درستی گرامر منابع واژگان انسجام و پیوستگی پاسخگویی به سوال
۹  بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

 در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.

ممکن است اشتباهات لُپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک Native Speaker که ممکن است slip داشته باشد.

 طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کنند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.

خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

  تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.

پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

برای شرح پاسخش، دلایل خوبی آورده و پشتیبانی کاملی انجام می دهد.

۸  بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

اکثر جملاتش درست و بدون غلط است.

گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

 منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و uncommon استفاده می کند ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.

ایرادهای spelling و word formation ش بسیار کم است.

 ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی می نویسد. (logical sequencing)

تمام نکات کلمات ربط Cohesion را به خوبی مدیریت می کند.

پارگراف بندی های مناسبی دارد.

 بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.

پاسخش را تشریح کرده و برای شرح پاسخش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد.

۷  ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.

روی گرامر و علامت گذاری (Punctuation) تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.

 در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.

گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد.

 اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.

از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (cohesive devices) اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند. (under-/over-use)

در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

 تمام بخش های سوال را پوشش می دهد.

وضعیت خودش را در پاسخش کاملا شفاف می کند.

پاسخش را تشریح کرده و برای ایده هایش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد اما ممکن است حس شود تمایلی به کلی نگری داشته و یا پشتیبانی خوبی انجام ندهد.

۶  ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

اشتباهات گرامری و Punctuation دارد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

 لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.

سعی می کند از لغات طبیعی و less common استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.

ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد اما این ها مانع برقراری ارتباط و فهم متقابل نمی شود.

 اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.

از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند (cohesive devices) اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.

بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یکدیگر ربط نمی دهد.

پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.

 تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد.

وضعیت خودش را در پاسخش مشخص می کند اما ممکن است در نتیجه گیری غیرشفاف شود و یا مطالب تکراری بنویسد.

مطالب مرتبط می نویسد اما ممکن است بعضی از آن ها را نابه جا و یا زیادی تشریح کند.

۵  ساختارهای جملاتش محدود است.

تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.

معمولا اشتباهات گرامری و Punctuation بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تاحدودی مختل می کند.

 دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.

ایرادهای بزرگی در spelling و word formation دارد و برای خواننده مشکل است.

 اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی کلی خوبی ندارد.

کلمات ربطش (cohesive devices) کافی نیست و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.

ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.

 پاسخ بخشی از سوال را می دهد.

جهت گیری خودش را عنوان می کند اما ممکن است آن را تشریح نکرده و نتیجه گیری نکند.

ایده های اصلی را عنوان می کند اما محدود بوده و به درستی و کمال آن ها را تشریح نمی کند.

ممکن است اطلاعات بی ربط بنویسد.

۴ جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate خیلی محدود است.

بعضی ساختارهایش درست است اما علط هایش بیشتر است.

اغلب نشانه گذاری هایش (Punctuation) اشتباه است.

 لغاتی که استفاده می کند ابتدایی و basic بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.

لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.

تسلطی روی spelling و word formation ندارد.

خواننده برای درک نوشته اش باید تلاش مضاعف کند!

 اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.

تعدادی عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند اما معمولا غلط استفاده می کند.

معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف هایش گیج کننده اند.

 پاسخش از آنچه خواسته شده است دور است و یا اصلا کلا بی ربط است.

نحوه ی پاسخ گویی معمولا مناسب نیست.

جهت گیری مشخص می کند اما شفاف نیستو

چند ایده ی اصلی مطرح می کند اما نمی توان آن ها را تشخیص داد.

ایده هایش معمولا تکراری و بی ربط است یا به خوبی پشتیبانی نمی شود.

۳  تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد.  لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی spelling و word formation ندارد.

اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند.

 ایده ها را منطقی طبقه بندی نمی کند.

کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یکدیگر ربط نمی دهند.

 تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد.

جهت گیری خاصی مطرح نمی کند.

مطالبی که می گوید طرح نداده و یا بی ربط هستند.

۲ جملات ساده را هم نمی تواند بسازد و فقط عبارات حفظی می نویسد.  یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند. کنترل کمی روی سازماندهی دارد. جواب خاصی به سوال نمی دهد.

هیچ جهت گیری ای مطرح نمی کند.

ممکن است ایده ای را مطرح کند اما توضیح نمی دهد.

۱  توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد!
0  در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.

IELTS Writing Task 2 Band Descriptor Original Version Download

IELTS Writing Task 2 Band Descriptor Farsi Version Download

 

دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس چیست؟

موارد دیگری که باعث می شوند متقاضیان آیلتس نمره ی بهتری در رایتینگ بگیرند به تسک یک یا تسک دو آن ربط ندارد و برای هردو صدق می کند. پس آکادمی اکسیر آن ها را یکجا در مطلب چطور رایتینگ آیلتس 7 بگیریم برای شما تهیه کرده است. درضمن، همانطور که در مقاله چرا رایتینگ آیلتس بالای 7 نمی دهند گفتیم، بالاترین نمره ای که می شود گرفت، 7 است.

 

4.4/5 - (7 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=18582
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.