سوالات متداول رایتینگ تسک یک آیلتس

IELTS Writing Task 1 FAQs

 

این مقاله به کوشش بخش آموزش آکادمی آیلتس اکسیر، درباره سوالات متداول رایتینگ تسک یک گردآوری شده است. شما در این مقاله می توانید پاسخ کلیه سوالات خود درباره تسک یک رایتینگ آزمون آیلتس را بیابید.

 

رایتینگ تسک یک آیلتس چیست؟

در این Task در رایتینگ IELTS، باید حداقل 150 کلمه در 20 دقیقه نوشته شود.

 

در ماژول آکادمیک Writing آیلتس، از متقاضی آیلتس خواسته می شود تا یک نمودار تصویری (visual/diagram/infographic) را به صورت خلاصه وار به متن تبدیل کند (گزارش-report). این نمودار می تواند یک گراف خطی، نمودار میله ای، نمودار دایره ای، جدول، نقشه و یا یک فرآیند باشد. انواع نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را ببینید.

 

در ماژول جنرال ترینینگ Writing آیلتس، یک نامه (letter) نوشته می شود. انواع این نامه ها عبارتند از نامه ی شکایت، اطلاعیه، تشکر و قدردانی، تسلیت، استعلام و توضیحی. همچنین نامه های غیر رسمی نیز می توانند احوالپرسی کلی، درخواست، دعوت و غیره باشند. توضیحات بیشتر را در انواع نامه های رایتینگ تسک یک آیلتس جنرال ببینید.

 

رایتینگ تسک یک آیلتس چقدر نمره دارد؟

یک سوم نمره ی مهارت Writing آیلتس متعلق به Task 1 می باشد، یعنی 3 نمره از 9 نمره. زمان آن هم تقریبا یک سوم زمان کل رایتینگ آیلتس می باشد، یعنی بیست دقیقه از 60 دقیقه.

 

یکی از سوالات متداول رایتینگ تسک یک این است که آیا می توان  بیشتر از 20 دقیقه روی رایتینگ تسک یک آیلتس وقت گذاشت؟

در صورت سوال قید شده است:  .You should spend about 20 minutes on this task

 

استفاده از فعل کمکی وجهی Should برای پیشنهاد دادن است. همچنین، واژه ی about نشانگر آن است که ممکن است کمی بیشتر یا کمتر روی آن وقت بگذارید. اما توصیه ی اکید می شود که در همین بیست دقیقه نوشته ی خود را به پایان برسانید.

 

در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک، باید چکار کنیم؟

به بخشِ دومِ توضیحیِ صورت سوال توجه کنید:

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

از متقاضی آیلتس خواسته شده است تا خلاصه ای از اطلاعات نمودار تهیه کند. این خلاصه با انتخاب کردن و گزارش کردن ویژگی های اصلی نمودار باید ارائه شود و در آن مقایسه های لازم در بین آیتم های مرتبط انجام گیرد.

 

به طور واضح تر، شما باید دو کار انجام دهید:

  • مقایسه و رتبه دهی item های داده شده. رتبه دهی آیتم ها در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را ببینید. (Ranking: Comparing and contrasting Items)
  • توصیف روند تک تک آیتم ها در طول زمان. توصیف روندها در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را ببینید. (Describing Trends)

 

در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک چند پاراگراف باید نوشت؟

 

گزارشات آیلتس دو قسمت ضروری دارند: مقدمه (Introduction) و بدنه (Body). این در حالیست که نوشتن پاراگرافی دیگر در انتهای نوشته از طرف برخی پیشنهاد می گردد. پاراگراف آخر، پاراگراف نتیجه گیری نمی باشد اما می توان اسم آن را پاراگراف خلاصه یا summary گذاشت.

 

در پاراگراف مقدمه ی گزارشات آیلتس، صورت سوال دوباره نویسی (Paraphrase) شده و سپس یک ویژگی اصلی عنوان می گردد. این ویژگی اصلی می تواند در پاراگراف خلاصه قرار گرفته و در پاراگراف مقدمه به دوباره نویسی rubric/prompt بسنده شود.

 

در پاراگراف های بدنه (یک الی سه پاراگراف) به مقایسه کردن آیتم ها و توصیف تغییرات آیتم ها در طول زمان پرداخته می شود.

 

آیا باید در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک ویژگی اصلی یا Overview را حتما در پاراگراف مقدمه بیاورم؟

 

الزامی نیست! شما ممکن است overview یا big picture را در پاراگراف مقدمه یا و در پاراگراف خلاصه بیاورید. اما توصیه ی اکسیر آیلتس نوشتن آن در پاراگراف مقدمه، پس از دوباره نویسی صورت سوال یا rubric است.

 

آیا باید در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک یک پاراگراف نتیجه گیری یا Conclusion بنویسم؟

 

نتیجه گیری خیر! شما یک گزارش می نویسید و گزارش بخشی به اسم نتیجه گیری ندارد! شما ممکن است پاراگرافی به عنوان “خلاصه” در انتهای گزارش خود بنویسید که نوشتن آن نیز الزامی نبوده و اختیاری است (در صورت کم بودن کمیت نوشته ی شما و یا شایان ذکر بودن ویژگی اصلی دیگری)

 

آیا باید تمامی آیتم ها را در رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک با یکدیگر مقایسه کنم؟

 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

قرار است شما در جایی که آیتم ها یا روند ها به نحوی با یکدیگر مرتبط هستند مقایسه انجام دهید. مطلب تجزیه تحلیل نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را ببینید.

 

آیا باید تمامی روندها را در رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک توصیف کنم؟

تمامی روندها را خیر! شما روندهایی را توصیف می کنید که در تصویر highlight باشند. برای اینکه بدانید چه روندهایی را توصیف کنید، مطلب تجزیه تحلیل نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را ببینید.

 

رایتینگ Task 1 آیلتس General Training از نظر استایل زبانی چند نوع است؟

 

سه نوع. رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی.

 

نامه های رسمی رایتینگ Task 1 آیلتس General Training چطور شروع و تمام می شود؟

 

Dear Sir or Madam,

Yours faithfully,

Jack Nicolson

 

  کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

نامه های نیمه رسمی رایتینگ Task 1 آیلتس General Training چطور شروع و تمام می شود؟

 

Dear Mr./Ms. Robinson,

Yours sincerely,

Nicolas Cage

 

نامه های غیر رسمی رایتینگ Task 1 آیلتس General Training چطور شروع و تمام می شود؟

 

Dear Suzan,

Love,

James

 

نامه های شکایت، اطلاعیه، تشکر و قدردانی، تسلیت، استعلام و توضیحی و همچنین نامه های غیر رسمی مانند احوالپرسی کلی، درخواست، دعوت و غیره را چطور شروع کنم؟

مطلب انواع نامه های رایتینگ تسک یک آیلتس جنرال را ببینید.

 

در نامه های غیر رسمی رایتینگ Task 1 آیلتس جنرال چه ادبیات یا استایل زبانی ای باید استفاده شود؟

 

نامه های غیر رسمی درست مثل یک گفتگوی محاوره ایست. پس در آن، از عبارات و اصطلاحات غیررسمی و محاوره ای استفاده می شود. همچنین، ساختار مخفف ترکیبی عبارات Contracted forms در نامه های غیر رسمی استفاده می شود. این در حالیست که در بقیه موارد رایتینگ آیلتس، فُرم کامل عبارات نگارش شده و به هیچ عنوان نباید فُرم مخفف نوشته شود.

 

Complete form: She does not go out.

Contracted form: She doesn’t go out.

دوره آنلاین IELTS Writing

محتوای این مطلب