آخرین به روز رسانی دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۶:۰۵

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید ۶۶۹۸۰۰۸۲ و ۶۶۹۸۰۰۷۲.

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاسی عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

شروع کلاس زبانکد دورهدورهتاریخ شروعطول دورهروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
iBeg1Beginner 1۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۴۲۷۷.۰۰۰
iBeg1Beginner 1۹۸/۰۹/۲۴۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iBeg1Beginner 1۹۸/۱۰/۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iBeg2Beginner 2۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iBeg2Beginner 2۹۸/۰۹/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1فوق فشرده

Elementary 1

۹۸/۱۰/۱۴۲ هفتهشنبه تا چهارشنبه

صبح ۸ الی ۱۲

۱۱۴۷۷.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۰۹/۰۷۵ هفتهپنجشنبه‌هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۱۰/۱۶۵ هفتهدوشنبه‌ها۱۱۲۷۷.۰۰۰
iEle2فوق فشرده

Elementary 2

۹۸/۰۹/۰۲۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

تکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۰/۰۴۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۰/۱۹۵ هفتهپنجشنبه‌ها‍‍‍۹۲۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۰۹/۰۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۰۸/۱۲۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle3فوق فشرده

Elementary 3

۹۸/۰۹/۱۶۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰

تکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۹/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 1فوق فشرده

Pre intermediate 1

۹۸/۰۹/۳۰۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۱۰/۲۹۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۴۲۷۷.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۸/۱۲۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 2فوق فشرده

Pre intermediate 2

۹۸/۱۰/۱۴۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰

۱۴۴۷۷.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۷۲۷۷.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۱۰/۰۷۵ هفته 

شنبه چهارشنبه

 

تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۸/۱۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 3فوق فشرده

Pre intermediate 3

۹۸/۰۹/۲۳۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

از ۸ الی ۱۲ صبح

تکمیل شد۴۳۰.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۰۹/۲۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۱۰/۱۹۵ هفتهپنجشنبه‌ها۱۳۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۸/۲۹۵ هفته 

شنبه – چهارشنبه

 

تکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۹/۰۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۸/۱۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter3فوق فشرده

intermediate 3

۹۸/۰۹/۲۶۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

تکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۲۲۷۷.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۰۹/۱۹۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۰۸/۱۲۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۰۸/۱۱۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۹/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2

 

۹۸/۰۹/۲۳۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۹/۰۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۳۳۸.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۹/۲۳۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۱۱/۰۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۳۳۳۸.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۲۴۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۳۰۵ هفتهپنجشنبه هاتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۸/۱۱/۰۱۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۵۳۳۸.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۸/۱۰/۱۱۵ هفتهشنبه-چهارشنبه۴۳۳۸.۰۰۰
free discussionدائما در حال برگزاری۵ هفتهپنجشنبه‌ها۶۳۳۸.۰۰۰

شروع کلاس زبان

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

شروع کلاس زبان