ورود / ثبت نام
0
0

شروع کلاس زبان و دوره های آیلتس حضوری و آنلاین + شهریه ها

4822 بازدید
شروع کلاس زبان

شروع کلاس زبان

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹-ساعت۱۸

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید و یا با پشتیبان ما روی واتسَپ در ارتباط باشید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

هزینه کلاس زبان شهریه دوره ایلتس

 

تا اطلاع ثانوی همه کلاس ها آنلاین می باشد.

 

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زبان دوره آنلاین

(Live)

تاریخ شروع تاریخ امتحان شروع ترم بعد روزهای برگزاری ظرفیت مانده
Elementary 1 ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۸

Elementary 2 

یکشنبه سه شنبه

۶.۳۰ تا ۴.۳

۰
Elementary 2 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Elementary 3

یکشنبه سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲
فوق فشرده

Elementary 1

۹۹/۰۷/۰۱ ۹۹/۰۷/۱۴ ۹۹/۰۷/۱۹

Elementary 2 

شنبه تا چهارشنبه
۱۲ تا ۸
۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۲
Elementary 3  ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲
فوق فشرده

Elementary 3

۹۹/۰۸/۱۰ ۹۹/۰۸/۲۴ ۹۹/۰۹/۰۱

Pre intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ الی ۱۲

۰
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 2 

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3 

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۲
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

Pre intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۵/۳۰

intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۴:۳۰ تا ۶:۳۰
۲
intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۲
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴
intermediate 1
۹۹/۰۸/۰۸  ۹۹/۰۹/۱۳  ۹۹/۰۹/۲۰ 

intermediate ۲

پنج شنبه ها ۱۳ تا ۱۷ ۳
فوق فشرده

intermediate 2

۹۹/۰۵/۱۹ ۹۹/۰۶/۰۱ ۹۹/۰۶/۰۲

intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا ۸:۳۰

۰
intermediate 2 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۸/۰۷ ۹۹/۰۸/۱۰

intermediate 3 

شنبه-چهار شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre IELTS 1 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵
intermediate 3 
۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
فوق فشرده

intermediate 3

 

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

۱
Pre IELTS 1  ۹۹/۰۴/۲۵ ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۶/۰۱

Pre IELTS 2 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶
Pre IELTS 1 
۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۲
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
Pre IELTS 2 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

IELTS Elixir 1 

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
Pre IELTS 2

IELTS Elixir 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵
IELTS Elixir 1 ۹۹/۰۵/۱۵ ۹۹/۰۶/۲۲ ۹۹/۰۶/۲۶

IELTS Elixir 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۸
IELTS Elixir 1

IELTS Elixir 2 

یکشنبه سه شنبه

۴:۳۰ تا ۶:۳۰

۴
IELTS Elixir 2 ۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹/۰۶/۱۶ ۹۹/۰۶/۱۹

IELTS Elixir 3 

۰
free discussion دایما در حال برگزاری  –  – پنجشنبه‌ها
۲ تا ۴

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زبان دوره حضوری تاریخ شروع تاریخ امتحان شروع ترم بعد روزهای برگزاری ظرفیت مانده
Elementary 1 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 2 

شنبه چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
Elementary 1 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

Elementary 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴
Elementary 1 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Elementary 2

شنبه-چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱
Elementary 1 در حال بررسی

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴
Elementary 1 ۹۹/۰۸/۲۹ ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۰/۱۱

Elementary 2

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱
Elementary 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 3

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲
Elementary 3 ۹۹/۰۸/۲۹ ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۰/۱۱

Pre intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۴
Elementary 3 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 1

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲ 
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 2

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۷/۰۱ ۹۹/۰۷/۱۲ ۹۹/۰۷/۱۹

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

.
Pre intermediate 1 در حال بررسی  

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۷/۱۰ ۹۹/۰۸/۰۸ ۹۹/۰۸/۲۲

Pre intermediate 3

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Pre intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۲۹

Intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
intermediate 1
۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
فوق فشرده

intermediate 1

در حال بررسی

intermediate 2

۰
intermediate 2 ۹۹/۰۶/۰۲ ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۷/۱۳

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 2 در حال بررسی

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰
فوق فشرده

intermediate 2

در حال بررسی

intermediate 3 

۰
intermediate 3  ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
intermediate 3 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 3 ۹۹/۰۷/۱۳ ۹۹/۰۸/۱۱ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲ 
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2 

یکشنبه – سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
Pre IELTS 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۲

IELTS Elixir 1 

شنبه چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

در حال بررسی

IELTS Elixir 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

۰
IELTS Elixir 1 ۹۹/۰۶/۰۳

IELTS Elixir 2 

۰
IELTS Elixir 1 در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰
IELTS Elixir 2 در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰
free discussion دایما در حال برگزاری پنجشنبه ها ۱۴ تا ۱۶ ۰

 

 

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

پلتفرم تلکس برگزاری دوره های آنلاین اکسیر

شروع کلاس زبان هزینه کلاس انگلیسی شهریه دوره ایلتس

https://exiracademy.org/?p=19641
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

58 نظر در مورد شروع کلاس زبان و دوره های آیلتس حضوری و آنلاین + شهریه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. تشکر
  بسیار عالی و جالب
  نحوه تعیین سطح و شرکت در کلاس غیر حضوری برای دو روز در هفته ، یکشنبه و سه شنبه را بفدمائید .
  استفاده از واتس آپ مناسب است .
  تشکر مجدد .

  .

  لایک

  1. فاطمه خانم عزیز سلام.
   از بازه ی 11 بهمن تا 25 بهمن استارت داریم و ترم ها از 350 تا 450 هستن در حال حاضر.

   لایک

  1. فاطمه خانم عزیز سلام،
   آکادمی اکسیر قبل از دوران کرونا نیز کلاس های آنلاین برگزار می کرد، پس در هر صورت، می تونید برای شرکت در کلاس های زبان آنلاین آکادمی اکسیر برنامه ریزی کنید.

   لایک

  1. اقا بابک عزیز سلام،
   نیمه اول دوره پری اینتر آماده هست. میتونین شروع کنین و تا به وسط دوره برسید بقیه ش هم اماده میشه.

   لایک

  1. اقا میثم عزیز سلام،
   برای زبان عمومی English File کتاب اصلی هست و برای دوره های تخصصی، کتب تالیفی اکسیر.

   لایک

 2. با سلام. خیلی از افراد که مثل من شاغل هستند امکان شرکت در کلاس در ساعت ۴ بعدازظهر رو ندارن اگر امکان داره برای ساعت ۶ بعدازظهر هم کلاس آیلتس بذارید. با تشکر

  لایک

  1. آقا مهرداد خمسه ی عزیز سلام،
   برای ساعت دوم ینی 6.30 تا 8.30 هم کلاس آیلتس ارایه می شه. لطفا با ما تماس بگیرید. اگر این ترم نباشه، قطعا ترم بعد خواهد بود.

   لایک

  1. ملینا خانم عزیز سلام،
   همونطور که توی این صفحه می بینین، ما هم کلاس های حضوری داریم (با رعایت پروتکل های بهداشتی و کلاس های 8 نفری به جای 16 نفر)، و هم کلاس های آنلاین داریم. تمامی دوره ها هم به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شن. هر ترم حدود 20 الی 40 استارت کلاس داریم. برای شروع باید ببینیم سطح شما چیه.

   لایک

 3. سلام خسته نباشید.میخواستم بپرسم دوره های آیلتس حضوری برای ترم پاییز دارین؟واینکه شرایط کلاسها چجوری هست؟چن روز درهفته هست و چن جلسه هست هرترم!؟

  لایک

  1. رزا خانم عزیز سلام،
   بله داریم، زیاد! کلاس های دوجلسه در هفته داره، شنبه چهارشنبه و یکشنبه سه شنبه، فقط دوشنبه، فقط پنجشنبه و فقط جمعه هم داره. هم حضوری هم آنلاین. هم گروهی هم خصوصی. آیلتس هر ترمش 10 جلسست و یک آزمون آزمایشی آیلتس به شما به صورت رایگان هدیه میشه.

   لایک

  1. آقا داریوش عزیز سلام،
   اگر همه به همین شکل با تشخیص خودشون سر کلاس بشینن، به نظر شما اون کلاس چه شکلی میشه؟ تعیین سطح و یکدست سازی کلاس وظیفه کارشناس آموزش هست. اجازه بدین ما کارمون رو درست انجام بدیم.

   لایک

 4. کلاس زبان اکسیر رو شرکت می کنم و خیلی راضی هستم به چند دلیل
  اولا که نمره پایانی این نیست که یه امتحان تستی بدی. توی ترم فعالیت کلاسی، رایتینگ، نوشتن تکالیف و امتحان شفاهی هم هست.
  دوما، امتجان رو خود استاد زبان نمیگیره، یکی دیگه میگیره
  سوما فقط مکالمه نیست همه چیز کار میشود مثلا listning و pronuounciation
  چهارما رفتار پرسنل محترمانه هست.
  تشکر از تیم اکسیر

  لایک

  1. رعنای عزیز سلام،
   ممنون از گزارش خوبتون از اکسیر. در صورت وجود هر مساله ای میتونید با دفتر آموزش و مدیریت در ارتباط باشید.

   لایک

  1. سما عزیز سلام،
   ما استارت های مختلفی داریم و به صورت ترمی در زمان های ثابت دوره هارو شروع نمی کنیم. درضمن، باید دید سطح شما چیه تا ببینیم نسبت به سطحتون چه ترمی برای شما مناسب هست. لطفا با ما تماس بگیرید.

   لایک

  1. حمید عزیز سلام،
   بله کلاس زبان فوق فشرده هم داریم هم صبح هم عصر و کلاس بعد از 5 عصر هم داریم. لطفا با ما تماس بگیرید.

   لایک

 5. سلام
  تصمیم داشتم در دوره های عمومی این آموزشگاه شرکت کنم.اما گویا کلاسه مخصوصه شاغلین(جمعه ها) ندارید 🙁 دلیلش چیه کلاساتون برای بزرگسالان نیست؟
  من فقط اینترم میتونم فوق فشرده بیام (که برای برجه10 ندیدم اینجا) ولی بعد عید باید جمعه ها بیام! حیف

  لایک

  1. Marry عزیز سلام،
   در حال حاضر کلاس های مخصوص شاغلین یکروز در هفته فقط پنجشنبه ها و فقط دوشنبه ها داریم که احتمال داره برای شما مناسب باشه. البته، اکثر کلاس های گروهی ما بعدازظهر هاست و در سه زمان برگزار می شه: 2.30 تا 4.30، 4.30 تا 6.30 . 6.30 تا 8.30. اگر هم کسی بعدازظهرها شاغل باشه، کلاس های صبح هم براشون داریم.
   آکادمی اکسیر در حال حاضر فقط در زمینه آموزش زبان و آیلتس برای بزرگسال فعالیت داره.
   یک سری از کلاس ها به خاطر ویژگی های خاصشون توی این جدول نمی یان. لطفا با ما تماس بگیرید. 🙂
   موفق باشید.

   لایک

   1. ندا خانم عزیز سلام،
    درکل تفاوت در طرح درست هست. در کلاس خصوصی، علی رغم اینکه طرح درس وجود داره، بیشتر تمرکز روی زبان اموز هست و بیشتر روی نقاط ضعف و قوت ایشون کار میشه.
    اما در کلاس گروهی، فطعا سیلابس درسی باید اجرا بشه.

    لایک

  1. مهندس تقوی عزیز سلام،
   برای دوره های آمادگی ایلتس، ما در آکادمی اکسیر از سیستم جامع اکسیر آیلتس استفاده می کنیم که محتوای اون اسلایدهای آموزشی و کتب اکسیر آیلتس هستن.
   موفق باشید.

   لایک

   1. سلام. چون در حال جا به جایی هستیم هنوز مشخص نیست. یا از ۱۴هم تیرماه شروع میشه یا از ۱۷هم مردادماه ۹۹.

    لایک