شروع کلاس زبان

اطلاعیه مهم!

 ادامه تمام فعالیت های حضوری و آنلاین

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۹۹/۰۴/۳۰ساعت ۱۶:۴۳

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید و یا با پشتیبان ما روی واتسپ در ارتباط باشید: ۰۰۹۸۹۰۳۸۲۶۴۰۵۱

 

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاس عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

هزینه کلاس زبان شهریه دوره ایلتس

 

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره آنلاین

(Live)

تاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1در حال بررسی –– 

Beginner 2   

۰۲۷۷.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۵

Elementary 1 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۴۲۷۷.۰۰۰
Elementary 1۹۹/۰۵/۱۵

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۱۰۲۷۷.۰۰۰
Elementary 2۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۴

Elementary 2

شنبه-چهارشنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
Elementary 2در حال بررسی

Elementary 3 

۰۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۰۴۷۷.۰۰۰
Elementary 3 ۹۹/۰۵/۱۴

Pre intermediat 1

شنبه-چهارشنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
Elementary 3۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۵

Pre intermediat 1

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 3

در حال بررسی

Pre intermediat 1

۰۴۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۵/۱۵

Pre intermediat 2 

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹/۰۵/۰۱۹۹/۰۵/۱۴

Pre intermediat 2 

شنبه-چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 1

۹۹/۰۴/۲۱

Pre intermediate 3

شنبه تاچهارشنبه
۸ تا ۱۲
۱۴۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۵/۱۴

Pre intermediate 3

شنبه-چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۰۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۴/۱۹۹۹/۰۵/۲۳

Pre intermediate 3

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۱۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 3در حال بررسی 

intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

‍۱۰۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۰۱۹۹/۰۵/۱۴

intermediate 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
intermediate 1۹۹/۰۵/۱۴

intermediate 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 2

یکشنبه.سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۵۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 1

۹۹/۰۴/۲۸۹۹/۰۵/۰۸۹۹/۰۵/۱۱

intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۵:۳۰ تا ۹:۳۰

۲۴۷۷.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 3 

یکشنبه.سه شنبه
۲.۳۰ تا ۴.۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۱۰۲۷۷.۰۰۰
intermediate 3 
۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 3

۹۹/۰۴/۲۸۹۹/۰۵/۰۸۹۹/۰۵/۱۱

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

۱۴۷۷.۰۰
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۴/۲۵۹۹/۰۶/۰۱۹۹/۰۶/۰۵

Pre IELTS 2 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 1 
در حال بررسی

Pre IELTS 2

۰۳۳۸.۰۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 1

در حال بررسی 

Pre IELTS 2

۰۵۷۷.۰۰۰
Pre IELTS 2۹۹/۰۶/۰۵

IELTS Elixir 1 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۱۰۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 2
۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۰۱۹۹/۰۵/۱۴

IELTS Elixir 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۵/۱۴

IELTS Elixir 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۱۰۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

IELTS Elixir 2 

یکشنبه سه شنبه

۴:۳۰ تا ۶:۳۰

۸۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 2در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی –– ۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی –– ۳۳۸.۰۰۰
free discussionدائما در حال برگزاری – –پنجشنبه‌ها
۳ تا ۵
۳۳۸.۰۰۰

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره حضوریتاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۵/۲۸

Beginner 2

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳۲۸۳.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۵/۲۸۹۹/۰۷/۰۶۹۹/۰۷/۰۸

Elementary 1 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۲۸۹.۵۰۰
Beginner 2   از اواسط مرداد

Elementary 1

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰۲۸۹.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۵/۲۸

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۲۹۴.۵۰۰
Elementary 1از اواسط مرداد

Elementary 2

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱۰۲۹۴.۵۰۰
Elementary 2۹۹/۰۵/۲۸۹۹/۰۷/۰۶۹۹/۰۷/۰۸

Elementary 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰ ۲۹۹.۰۰۰
Elementary 2از اواسط مرداد

Elementary 3 

شنبه-چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۲۹۹.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۰۵۳۶.۰۰۰
Elementary 3در حال بررسی

Pre intermediate 1

۰۳۰۳.۰۰۰
Elementary 3در حال بررسی –

Pre intermediate 1

۰۳۰۳.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 3

در حال بررسی

Pre intermediate 1

۰۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹/۰۵/۲۸

Pre intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۳۱۲.۵۰۰
Pre intermediate 1از اواسط مرداد

Pre intermediate 2

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱۰۳۱۲.۵۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 1

از اواسط مرداد

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۵/۲۸۹۹/۰۷/۰۶۹۹/۰۷/۰۸

Pre intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰۳۱۷.۵۰۰
Pre intermediate 2از اواسط مرداد

Pre intermediate 3

شنبه-چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۳۱۷.۵۰۰
Pre intermediate 2در حال بررسی

Pre intermediate 3

۰۳۱۷.۵۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 2

در حال بررسی

Pre intermediate 3

۰۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 3در حال بررسی

intermediate 1

۰۳۲۴.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 3

در حال بررسی

intermediate 1

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۵/۲۸

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳۳۳۶.۰۰۰
intermediate 1
در حال بررسی

intermediate 2

۰۳۳۶.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 1

در حال بررسی

intermediate 2

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۵/۲۸۹۹/۰۷/۰۶۹۹/۰۷/۰۸

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۳۴۲.۵۰۰
intermediate 2از اواسط مرداد

intermediat 3 

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰۳۴۲.۵۰۰
فوق فشرده

intermediate 2

در حال بررسی

intermediat 3 

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediat 3 در حال بررسی

Pre IELTS 1 

۰۳۴۷.۰۰۰
فوق فشرده

intermediat 3

در حال بررسی

Pre IELTS 1 

۰۵۳۶.۰۰۰
Pre IELTS 1در حال بررسی

Pre IELTS 2 

۰۳۸۹.۰۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 1

۹۹/۰۴/۲۸۹۹/۰۵/۰۸۹۹/۰۵/۱۱

Pre IELTS 2

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

۳۶۲۱.۰۰۰
Pre IELTS 2در حال بررسی

IELTS Elixir 1 

۰۴۰۳.۰۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

در حال بررسی

IELTS Elixir 1

۰۵۷۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰۴۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰۴۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 2در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰۴۵۹.۰۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی۰۴۷۲.۵۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی– ۰۴۷۲.۵۰۰
free discussionدر حال بررسی۰۳۳۸.۰۰۰

 

 

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

پلتفرم تلکس برگزاری دوره های آنلاین اکسیر

شروع کلاس زبان هزینه کلاس انگلیسی شهریه دوره ایلتس