شروع کلاس زبان

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹-ساعت۱۸

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید و یا با پشتیبان ما روی واتسَپ در ارتباط باشید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

هزینه کلاس زبان شهریه دوره ایلتس

 

تا اطلاع ثانوی همه کلاس ها آنلاین می باشد.

 

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زبان دوره آنلاین

(Live)

تاریخ شروع تاریخ امتحان شروع ترم بعد روزهای برگزاری ظرفیت مانده
Elementary 1 ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۸

Elementary 2 

یکشنبه سه شنبه

۶.۳۰ تا ۴.۳

۰
Elementary 2 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Elementary 3

یکشنبه سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲
فوق فشرده

Elementary 1

۹۹/۰۷/۰۱ ۹۹/۰۷/۱۴ ۹۹/۰۷/۱۹

Elementary 2 

شنبه تا چهارشنبه
۱۲ تا ۸
۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۲
Elementary 3  ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲
فوق فشرده

Elementary 3

۹۹/۰۸/۱۰ ۹۹/۰۸/۲۴ ۹۹/۰۹/۰۱

Pre intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ الی ۱۲

۰
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 2 

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3 

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۲
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

Pre intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۵/۳۰

intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۴:۳۰ تا ۶:۳۰
۲
intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۲
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴
intermediate 1
۹۹/۰۸/۰۸  ۹۹/۰۹/۱۳  ۹۹/۰۹/۲۰ 

intermediate ۲

پنج شنبه ها ۱۳ تا ۱۷ ۳
فوق فشرده

intermediate 2

۹۹/۰۵/۱۹ ۹۹/۰۶/۰۱ ۹۹/۰۶/۰۲

intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا ۸:۳۰

۰
intermediate 2 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۸/۰۷ ۹۹/۰۸/۱۰

intermediate 3 

شنبه-چهار شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre IELTS 1 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵
intermediate 3 
۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
فوق فشرده

intermediate 3

 

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

۱
Pre IELTS 1  ۹۹/۰۴/۲۵ ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۶/۰۱

Pre IELTS 2 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶
Pre IELTS 1 
۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹/۰۹/۲۳ ۹۹/۰۹/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۲
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
Pre IELTS 2 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

IELTS Elixir 1 

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰
Pre IELTS 2

IELTS Elixir 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵
IELTS Elixir 1 ۹۹/۰۵/۱۵ ۹۹/۰۶/۲۲ ۹۹/۰۶/۲۶

IELTS Elixir 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۸
IELTS Elixir 1

IELTS Elixir 2 

یکشنبه سه شنبه

۴:۳۰ تا ۶:۳۰

۴
IELTS Elixir 2 ۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹/۰۶/۱۶ ۹۹/۰۶/۱۹

IELTS Elixir 3 

۰
free discussion دایما در حال برگزاری  –  – پنجشنبه‌ها
۲ تا ۴

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زبان دوره حضوری تاریخ شروع تاریخ امتحان شروع ترم بعد روزهای برگزاری ظرفیت مانده
Elementary 1 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 2 

شنبه چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
Elementary 1 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

Elementary 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴
Elementary 1 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Elementary 2

شنبه-چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱
Elementary 1 در حال بررسی

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴
Elementary 1 ۹۹/۰۸/۲۹ ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۰/۱۱

Elementary 2

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱
Elementary 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 3

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲
Elementary 3 ۹۹/۰۸/۲۹ ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۰/۱۱

Pre intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۴
Elementary 3 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 1

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲ 
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 2

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲
Pre intermediate 1 ۹۹/۰۷/۰۱ ۹۹/۰۷/۱۲ ۹۹/۰۷/۱۹

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

.
Pre intermediate 1 در حال بررسی  

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۷/۱۰ ۹۹/۰۸/۰۸ ۹۹/۰۸/۲۲

Pre intermediate 3

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۳
Pre intermediate 2 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Pre intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۲۹

Intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲
Pre intermediate 3 ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
intermediate 1
۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
فوق فشرده

intermediate 1

در حال بررسی

intermediate 2

۰
intermediate 2 ۹۹/۰۶/۰۲ ۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۷/۱۳

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 2 در حال بررسی

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰
فوق فشرده

intermediate 2

در حال بررسی

intermediate 3 

۰
intermediate 3  ۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
intermediate 3 ۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹/۰۸/۱۴

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰
intermediate 3 ۹۹/۰۷/۱۳ ۹۹/۰۸/۱۱ ۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲ 
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2 

یکشنبه – سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹/۰۹/۲۷ ۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳
Pre IELTS 2 ۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۲۲

IELTS Elixir 1 

شنبه چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

در حال بررسی

IELTS Elixir 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

۰
IELTS Elixir 1 ۹۹/۰۶/۰۳

IELTS Elixir 2 

۰
IELTS Elixir 1 در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰
IELTS Elixir 2 در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰
free discussion دایما در حال برگزاری پنجشنبه ها ۱۴ تا ۱۶ ۰

 

 

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

پلتفرم تلکس برگزاری دوره های آنلاین اکسیر

شروع کلاس زبان هزینه کلاس انگلیسی شهریه دوره ایلتس