شروع کلاس زبان

اطلاعیه مهم!

 ادامه تمام فعالیت های حضوری و آنلاین

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۹۹/۰۴/۲۲ساعت ۱۷:۵۵

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید و یا با پشتیبان ما روی واتسپ در ارتباط باشید: ۰۰۹۸۹۰۳۸۲۶۴۰۵۱

 

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاس عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

هزینه کلاس زبان شهریه دوره ایلتس

 

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره آنلاین

(Live)

تاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1۹۹/۰۲/۲۸۹۹/۰۴/۰۳ ۹۹/۰۴/۰۸ 

Beginner 2   

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۲۷۷.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

Elementary 1 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۱۰۲۷۷.۰۰۰
Elementary 1۹۹/۰۲/۲۴ ۹۹/۰۴/۰۴۹۹/۰۴/۰۷

Elementary 2 

شنبه-چهارشنبه

۶:۳۰ تا ۸:۳۰

۲۲۷۷.۰۰۰
Elementary 2۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

Elementary 2

شنبه-چهارشنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
Elementary 2۹۹/۰۲/۲۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹/۰۴/۰۸

Elementary 3 

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 2

۹۹/۰۳/۲۴۹۹/۰۳/۲۷۹۹/۰۴/۰۷

Elementary 3

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲:۰۰

۱۴۷۷.۰۰۰
Elementary 3۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

Pre intermediat 1

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
Elementary 3۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹/۰۴/۰۷ 

Pre intermediat 1

شنبه-چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 3

۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۴/۱۸۹۹/۰۴/۲۱

Pre intermediat 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲:۰۰

۲۴۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

Pre intermediat 2 

شنبه-چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۳/۰۱ ۹۹/۰۴/۱۲۹۹/۰۴/۱۹

Pre intermediate 2

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۴۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴۹۹/۰۴/۰۷

Pre intermediate 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

Pre intermediate 3

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۴/۱۹۹۹/۰۵/۲۳۹۹/۰۵/۳۰

Pre intermediate 3

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۱۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴۹۹/۰۴/۰۷

Pre intermediate 3

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 2

۹۹/۰۳/۱۷۹۹/۰۳/۲۹۹۹/۰۴/۰۱

Pre intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا۸:۳۰

۲۴۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

intermediate 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۲/۲۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹/۰۴/۰۸ 

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۴۲۷۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۲/۲۳ ۹۹/۰۴/۰۱۹۹/۰۴/۰۸ 

intermediate 1

یکشنبه.سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۱۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 3

۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۴/۱۸

intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا۸:۳۰

۷۴۷۷.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

intermediate 2

یکشنبه.سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۵۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 1

intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا۸:۳۰

۱۰۴۷۷.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۲/۲۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹/۰۴/۰۸ 

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 2

۹۹/۰۴/۱۰

intermediate 3 

شنبه تا چهارشنبه

۹ تا ۱۳:۰۰

۹۴۷۷.۰۰۰
intermediate 3 ۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
intermediate 3۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴۹۹/۰۴/۰۷

Pre IELTS 1 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ا تا ۶.۳۰
۳۲۷۷.۰۰۰
intermediate 3۹۹/۰۲/۲۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹/۰۴/۰۸ 

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۲۲۷۷.۰۰۰
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

Pre IELTS 2 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 1 
۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۸۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 1۹۹/۰۳/۰۱۹۹/۰۴/۱۲۹۹/۰۴/۱۹

Pre IELTS 2 

پنجشنبه ها
۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۱۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 1۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹/۰۴/۰۷

Pre IELTS 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۳۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 2۹۸/۰۲/۲۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹/۰۴/۰۸

IELTS Elixir 1 

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۲۳۳۸.۰۰۰
Pre IELTS 2
۹۹/۰۴/۱۹۹۹/۰۵/۱۶۹۹/۰۵/۲۳

IELTS Elixir 1 

پنجشنبه ها
۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۴۳۳۸.۰۰۰ 
Pre IELTS 2
۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

IELTS Elixir 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶۳۳۸.۰۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

۹۹/۰۳/۲۷۹۹/۰۴/۱۷

IELTS Elixir 1

یکشنبه-سه شنبه –پنجشنبه ها

۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۴۵۷۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۲/۲۴۹۹/۰۴/۰۴۹۹/۰۴/۰۷

IELTS Elixir 2 

شنبه-چهارشنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۳۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۴/۰۸۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۵/۱۴

IELTS Elixir 2 

یکشنبه سه شنبه

۴:۳۰ تا ۶:۳۰

۸۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 2۹۹/۰۴/۰۷۹۹/۰۵/۱۱۹۹/۰۵/۱۵

IELTS Elixir 3 

شنبه چهارشنبه

۶:۳۰ تا ۸:۳۰

۹۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 3 –– یکشنبه-سه شنبه۳۳۸.۰۰۰
IELTS Elixir 3 –– شنبه-چهارشنبه۳۳۸.۰۰۰
free discussionدائما در حال برگزاری – –پنجشنبه‌ها
۳ تا ۵
۳۳۸.۰۰۰

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره حضوریتاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۱۴۹۹/۰۵/۲۸

Beginner 2

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳۲۸۳.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۵/۲۸

Elementary 1 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۲۸۹.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۵/۲۸

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۲۹۴.۵۰۰
Elementary 2۹۹/۰۵/۲۸

Elementary 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰ ۲۹۹.۰۰۰
Elementary 2در حال بررسی– 

Elementary 3 

۰۲۹۹.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۰۵۳۶.۰۰۰
Elementary 3در حال بررسی

Pre intermediate 1

۰۳۰۳.۰۰۰
Elementary 3در حال بررسی –

Pre intermediate 1

۰۳۰۳.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 3

در حال بررسی

Pre intermediate 1

۰۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹/۰۵/۲۸

Pre intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۳۱۲.۵۰۰
Pre intermediate 1در حال بررسی

Pre intermediate 2

۰۳۱۲.۵۰۰
Pre intermediate 1در حال بررسیPre intermediate 2۰۳۱۲.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۵/۲۸

Pre intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۱۰۳۱۷.۰۰۰
Pre intermediate 2در حال بررسی

Pre intermediate 3

۰۳۱۷.۰۰۰
Pre intermediate 2در حال بررسی

Pre intermediate 3

۰۳۱۷.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 2

در حال بررسی

Pre intermediate 3

۰۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 3در حال بررسی

intermediate 1

۰۳۲۴.۰۰۰
Pre intermediate 3در حال بررسی– 

intermediate 1

۰۳۲۴.۰۰۰
Pre intermediate 3در حال بررسی

intermediate 1

۰۳۲۴.۰۰۰
فوق فشرده

Pre intermediate 3

در حال بررسی

intermediate 1

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۴/۲۲۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۵/۲۸

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳۳۳۶.۰۰۰
intermediate 1
در حال بررسی

intermediate 2

۰۳۳۶.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 1

در حال بررسی

intermediate 2

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediate 2در حال بررسی

intermediat 3 

۰۳۴۲.۵۰۰
فوق فشرده

intermediate 2

در حال بررسی

intermediat 3 

۰۵۳۶.۰۰۰
intermediat 3 در حال بررسی

Pre IELTS 1 

۰۳۴۷.۰۰۰
intermediate 3در حال بررسی

Pre IELTS 1 

۰۳۴۷.۰۰۰
intermediate 3در حال بررسی

Pre IELTS 1 

۰۳۴۷.۰۰۰
Pre IELTS 1 در حال بررسی

Pre IELTS 2 

۰۳۸۹.۰۰۰
Pre IELTS 1 
در حال بررسی

Pre IELTS 2

۰۴۰۳.۰۰۰
Pre IELTS 1در حال بررسی

Pre IELTS 2 

۰۳۸۹.۰۰۰
Pre IELTS 1در حال بررسی

Pre IELTS 2

۰۳۸۹.۰۰۰
Pre IELTS 2در حال بررسی

IELTS Elixir 1 

۰۴۰۳.۰۰۰
Pre IELTS 2
در حال بررسی

IELTS Elixir 1 

۰۴۰۳.۰۰۰ 
Pre IELTS 2
در حال بررسی

IELTS Elixir 1

۰۴۰۳.۰۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

در حال بررسی

IELTS Elixir 1

۰۵۷۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰۴۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰۴۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 2در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰۴۵۹.۰۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی۰۴۷۲.۵۰۰
IELTS Elixir 3در حال بررسی– ۰۴۷۲.۵۰۰
free discussionدر حال بررسی۰۳۳۸.۰۰۰

 

 

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

پلتفرم تلکس برگزاری دوره های آنلاین اکسیر

شروع کلاس زبان هزینه کلاس انگلیسی شهریه دوره ایلتس