آخرین به روز رسانی دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۴۵

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید ۶۶۹۸۰۰۸۲ و ۶۶۹۸۰۰۷۲.

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاسی عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

شروع کلاس زبانکد دورهدورهتاریخ شروعطول دورهروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
iBeg1Beginner 1۹۸/۱۱/۰۲۵ هفتهشنبه چهارشنبهشروع شد۲۷۷.۰۰۰
iBeg2Beginner 2۹۸/۱۲/۱۴۵ هفتهشنبه چهارشنبه۲۲۷۷.۰۰۰
iEle3فوق فشرده

Elementary 3

۹۸/۱۱/۲۶۲ هفتهشنبه تا چهارشنبه

صبح ۸ الی ۱۲

شروع شد۴۷۷.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۱۱/۱۹۵ هفتهشنبه چهارشنبهشروع شد۲۷۷.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۱۱/۲۷۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۹۲۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۱/۲۸۵ هفتهدوشنبه‌ها۱۱۲۷۷.۰۰۰
iEle2فوق فشرده

Elementary 2

۹۸/۱۱/۲۶۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

تکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۲/۱۴۵ هفتهشنبه چهارشنبه۱۳۲۷۷.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۱۱/۱۹۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۱۲/۰۱۵ هفتهپنجشنبه ها۶۲۷۷.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۱۰/۰۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۱۲/۱۳۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۱۲۲۷۷.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 1فوق فشرده

Pre intermediate 1

اوایل اردیبهشت ۹۹۵ هفتهشنبه تا چهارشنبه
۸ تا ۱۲ صبح
۱۵
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۱۱/۱۰۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۲۲۷۷.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۱۱/۲۰۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iPre 2فوق فشرده

Pre intermediate 2

۹۸/۱۰/۱۴۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰

تکمیل شد۴۷۷.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۱۲/۱۱۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۷۲۷۷.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۱۰/۰۷۵ هفته 

شنبه چهارشنبه

 

تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۱۱/۲۰۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۱۱/۰۲۵ هفتهشنبه چهارشنبه۵۲۷۷.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۱۱/۱۹۵ هفته 

شنبه چهارشنبه

 

تکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۹/۰۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۷۷.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۸/۱۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter1فوق فشرده

intermediate 1

۹۸/۱۱/۲۶۲ هفتهشنبه الی چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶۴۷۷.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۱۲/۰۱۵ هفتهپینجشنبه ها۷۲۷۷.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۱۰/۱۰۵ هفتهیکشنبه-سه شنبه۱۲۲۷۷.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۱۱/۲۰۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۱۱/۱۹۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۹/۲۰۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۹/۲۳۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۹/۰۳۵ هفتهیکشنبه-سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۱۱/۰۱۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۵۳۳۸.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۹/۲۳۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۱۱/۰۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۳۳۳۸.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۲۴۵ هفتهشنبه-چهارشنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۹/۳۰۵ هفتهپنجشنبه هاتکمیل شد۳۳۸.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۸/۱۱/۱۶۵ هفتهیکشنبه سه شنبه۵۳۳۸.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۸/۱۰/۱۱۵ هفتهشنبه چهارشنبه۴۳۳۸.۰۰۰
free discussionدائما در حال برگزاری۵ هفتهپنجشنبه‌ها
۳ الی ۵
۳۳۳۸.۰۰۰

شروع کلاس زبان

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

شروع کلاس زبان