شروع کلاس زبان

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۸.۳۰

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید و یا با پشتیبان ما روی واتسَپ در ارتباط باشید.

 

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاس عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

هزینه کلاس زبان شهریه دوره ایلتس

 

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره آنلاین

(Live)

تاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1۹۹/۰۷/۰۲۹۹/۰۸/۱۰۹۹/۰۸/۱۷

Beginner 2   

شنبه چهارشنبه
۴:۳۰ تا ۶:۳۰
۰۲۹۸.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۶

Elementary 1 

شنبه چهارشنبه
۴:۳۰ تا ۶:۳۰
۱۳۰۴.۰۰۰
Elementary 1۹۹/۰۶/۳۰۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۱۸

Elementary 2 

یکشنبه سه شنبه

۶.۳۰ تا ۴.۳

۰۳۰۹.۰۰۰
Elementary 2۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

Elementary 3

یکشنبه سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲۳۱۲.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 1

۹۹/۰۷/۰۱۹۹/۰۷/۱۴۹۹/۰۷/۱۹

Elementary 2 

شنبه تا چهارشنبه
۱۲ تا ۸
۰۴۹۳.۰۰۰
فوق فشرده

Elementary 2

در حال بررسی

Elementary 3

۲۴۹۳.۰۰۰
Elementary 3 ۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳

۲۳۲۹.۵۰۰
فوق فشرده

Elementary 3

۹۹/۰۸/۱۰۹۹/۰۸/۲۴۹۹/۰۹/۰۱

Pre intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ الی ۱۲

۰۴۹۳.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

Pre intermediate 2 

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۳۳۳۴.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3 

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۲۳۳۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 3

شنبه چهارشنبه
۶.۳۰ تا۸.۳۰
۳۳۳۷.۰۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۶/۳۰۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۱۱

Pre intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۰۳۳۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴۳۳۷.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۵/۳۰

intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۰۳۴۳.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه
۴:۳۰ تا ۶:۳۰
۲۳۴۳.۰۰۰
intermediate 1۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۲۳۵۹.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه
۶:۳۰ تا ۸:۳۰
۴۳۶۷.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۰۸ ۹۹/۰۹/۱۳ ۹۹/۰۹/۲۰ 

intermediate ۲

پنج شنبه ها ۱۳ تا ۱۷۳۳۶۷۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 2

۹۹/۰۵/۱۹۹۹/۰۶/۰۱۹۹/۰۶/۰۲

intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۴:۳۰ تا ۸:۳۰

۰۴۹۳.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۶/۲۹۹۹/۰۸/۰۷۹۹/۰۸/۱۰

intermediate 3 

شنبه-چهار شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰۳۶۷.۰۰۰
intermediate 3۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Pre IELTS 1 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵۳۸۲.۰۰۰
intermediate 3 
۹۹/۰۶/۳۰۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۱۱

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۳۸۲.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 3

 

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

۱۴۹۳.۰۰۰
Pre IELTS 1 ۹۹/۰۴/۲۵۹۹/۰۶/۲۹۹۹/۰۶/۰۱

Pre IELTS 2 

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۶۳۶۲.۰۰۰
Pre IELTS 1 
۹۹/۰۸/۱۸۹۹/۰۹/۲۳۹۹/۰۹/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۶.۳۰ تا ۸.۳۰
۲۳۶۲.۰۰۰
Pre IELTS 1۹۹/۰۷/۰۸۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰۵۸۸.۰۰۰
Pre IELTS 2۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

IELTS Elixir 1 

یکشنبه-سه شنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۰۳۶۸.۰۰۰
Pre IELTS 2

IELTS Elixir 1

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۵۳۶۸.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۵/۱۵۹۹/۰۶/۲۲۹۹/۰۶/۲۶

IELTS Elixir 2

شنبه-چهارشنبه
۴.۳۰ تا ۶.۳۰
۸۳۷۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1

IELTS Elixir 2 

یکشنبه سه شنبه

۴:۳۰ تا ۶:۳۰

۴۳۷۷.۰۰۰
IELTS Elixir 2۹۹/۰۵/۱۲۹۹/۰۶/۱۶۹۹/۰۶/۱۹

IELTS Elixir 3 

۰۳۸۵.۰۰۰
free discussionدایما در حال برگزاری – –پنجشنبه‌ها
۲ تا ۴
۳۸۸.۰۰۰

مهم

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزش امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره رایگان، لطفا فرم تعیین سطح و مشاوره را پر کنید. 

شروع کلاس زباندوره حضوریتاریخ شروعتاریخ امتحانشروع ترم بعدروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه (تومان)
Beginner 1۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Beginner 2

شنبه چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۳۰۱.۰۰۰
Beginner 1۹۹/۰۸/۲۶۹۹/۰۹/۲۸Beginner 2دوشنبه ها

۴.۳۰ تا ۸.۳۰

۲۳۰۱.۰۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 1

شنبه چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲۳۱۹.۵۰۰
Beginner 2   ۹۹/۰۷/۱۰۹۹/۰۸/۲۲۹۹/۰۸/۲۹

Elementary 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۰۳۱۹.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 2 

شنبه چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۳۲۵.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۷/۰۸۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۲۵

Elementary 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴۳۲۵.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۶/۲۹۹۹/۰۷/۳۰۹۹/۰۸/۱۴

Elementary 2

شنبه-چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱ ۳۲۵.۵۰۰
Elementary 1در حال بررسی

Elementary 2 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۴۳۲۵.۵۰۰
Elementary 1۹۹/۰۸/۲۹۹۹/۱۰/۰۴۹۹/۱۰/۱۱

Elementary 2

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱۳۳۷.۰۰۰
Elementary 2۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Elementary 3

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲۳۳۷.۰۰۰
Elementary 3۹۹/۰۸/۲۹۹۹/۱۰/۰۴۹۹/۱۰/۱۱

Pre intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۴۳۴۵.۰۰۰
Elementary 3۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 1

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲ ۳۴۵.۰۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۳۳۵۴.۵۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

Pre intermediate 2

شنبه-چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰ 

۲۳۵۴.۵۰۰
Pre intermediate 1۹۹/۰۷/۰۱۹۹/۰۷/۱۲۹۹/۰۷/۱۹

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

.۵۴۶.۰۰۰
Pre intermediate 1در حال بررسی 

Pre intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۳۵۴.۵۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۷/۱۰۹۹/۰۸/۰۸۹۹/۰۸/۲۲

Pre intermediate 3

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۳۳۶۳.۵۰۰
Pre intermediate 2۹۹/۰۶/۲۹۹۹/۰۷/۳۰۹۹/۰۸/۱۴

Pre intermediate 3

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰۳۶۳.۵۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۸/۲۹

Intermediate 1

پنجشنبه ها

۱۳تا ۱۷

۱۵۳۶.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 1

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲۳۷۲.۰۰۰
Pre intermediate 3۹۹/۰۷/۰۸۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۲۵

intermediate 1

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰۳۷۲.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

intermediate 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۳۸۹.۰۰۰
intermediate 1
۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۴

intermediate 2

شنبه تا چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰۳۸۹.۰۰۰
فوق فشرده

intermediate 1

در حال بررسی

intermediate 2

۰۵۴۶.۰۰۰
intermediate 2۹۹/۰۶/۰۲۹۹/۰۶/۳۰۹۹/۰۷/۱۳

intermediate 3

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰۳۹۱.۵۰۰
intermediate 2در حال بررسی

intermediate 3 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۱۰۳۹۱.۵۰۰
فوق فشرده

intermediate 2

در حال بررسی

intermediate 3 

۰۵۴۶.۰۰۰
intermediate 3 ۹۹/۰۷/۰۸۹۹/۰۸/۰۶۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰۳۹۹.۰۰۰
intermediate 3۹۹/۰۶/۲۹۹۹/۰۷/۳۰۹۹/۰۸/۱۴

Pre IELTS 1 

شنبه تا چهارشنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۰۳۴۷.۰۰۰
intermediate 3۹۹/۰۷/۱۳۹۹/۰۸/۱۱۹۹/۰۸/۲۵

Pre IELTS 1 

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۲ ۳۹۹.۰۰۰
Pre IELTS 1۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2 

یکشنبه – سه شنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۲۳۶۹.۰۰۰
Pre IELTS 1۹۹/۰۸/۲۵۹۹/۰۹/۲۷۹۹/۰۹/۳۰

Pre IELTS 2

یکشنبه-سه شنبه

۴.۳۰ تا ۶.۳۰

۳۶۲۱.۰۰۰
Pre IELTS 2۹۹/۰۸/۱۷۹۹/۰۹/۲۲۹۹/۰۹/۲۲

IELTS Elixir 1 

شنبه چهارشنبه

۶.۳۰ تا ۸.۳۰

۰۳۷۴.۵۰۰
فوق فشرده

Pre IELTS 2

در حال بررسی

IELTS Elixir 1

شنبه تا چهارشنبه

۸ تا ۱۲

۰۶۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1۹۹/۰۶/۰۳

IELTS Elixir 2 

۰۳۸۷.۰۰۰
IELTS Elixir 1در حال بررسی

IELTS Elixir 2 

۰۴۴۷.۰۰۰
IELTS Elixir 2در حال بررسی

IELTS Elixir 3 

۰۳۹۹.۰۰۰
free discussionدایما در حال برگزاریپنجشنبه ها ۱۴ تا ۱۶۰۳۸۸.۰۰۰

 

 

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

پلتفرم تلکس برگزاری دوره های آنلاین اکسیر

شروع کلاس زبان هزینه کلاس انگلیسی شهریه دوره ایلتس