انواع فعالیت های اسپیکینگ PTE

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Items

 

فعالیت های گفتاری آزمون PTE Academic پنج دسته اند و در Section 2 از Part 1: Speaking and Writing آزمون قرار می گیرند.

جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد.

 

انواع فعالیت های اسپیکینگ PTE

زمان کلی بخش دوم (گفتاری): ۳۰ الی ۳۵ دقیقه

طبیعت فعالیتتوضیحمهارت های مورد ارزیابیطول ضبطمدت زمان برای پاسخگویی
روخوانی

Read Aloud

متنی روی صفحه ظاهر می شود که باید بلند خوانده شود.خواندن و گفتنیک متن با حداکثر ۶۰ کلمهمتغیر با توجه به طول متن
تکرار جمله

Repeat Sentence

بعد از شنیدن یک جمله آن را تکرار می کند.شنیداری و گفتاری۳ الی ۹ ثانیه۱۵ ثانیه
توصیف عکس

Describe Image

یکی به متقاضی نشان داده می شود که باید با جزییات توصیف شود.گفتاریندارد.۴۰ ثانیه
بازگویی سخنرانی

Retell Lecture

بعد از شنیدن یا تماشا کردن یک سخنرانی، آن را بازگو می کند.شنیداری و گفتاریتا 90 ثانیه40 ثانیه
پاسخ کوتاه

Short Answer

ارائه پاسخ کوتاه یک یا چند کلمه ای بعد از شنیدن سوالشنیداری و گفتاری3 الی 9 ثانیه10 ثانیه

 

انواع فعالیت های اسپیکینگ PTE

بخش «بازگویی سخنرانی» یا Retell Lecture در آزمون PTE Academic، روی موضوعات آکادمیک متمرکز است، موضوعاتی مثل بشریت Humanities، علوم طبیعی Natural Science و علوم اجتماعی Social Science که تمام خصوصیت های یک گفتمان طبیعی را دارد. خصوصیت هایی مثل لهجه، گویش، Fillers، مکث، تصحیح خود، و افزایش و کاهش در سرعت صحبت کردن.

با اینکه شما ممکن است با موضوع های ارائه شده آشنا نباشید، تمامی اطلاعات یکه برای پاسخگویی به سوالات نیاز دارید داخل Recording موجود است.

تمام Recording ها یک بار پخش می شوند و برای پاسخگویی می توانید از قبل با استفاده از خودکار یا Erasable Notebook Booklet یادداشت برداشته و در پایان از آن ها استفاده کنید.

وقتی که برای پاسخ گویی به تمام سوالات بخش مهارت گفتاری آزمون PTE دارید کلی بوده و به صورت جداگانه برای هر سوال در نظر گرفته نمی شود. در گوشه بالا سمت راست، می تواند وقت باقی مانده کلی Time Remaining را به صورت شمارش معکوس مشاهده کنید.

 

  دوره‌ی آنلاین زبان