Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس 150 150 آکادمی اکسیر

رایتینگ آیلتس IELTS Writing آخرین مهارت آزمون کتبی آیلتس IELTS می باشد. با توجه به موضوعات داده شده، از متقاضی آیلتس IELTS درخواست می شود به سوال ها پاسخ نگارشی بدهد. رایتینگ آیلتس دو بخش 2 Tasks داشته که بخش اول آن در ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training متفاوت است.

بخش دوم یا تسک دو رایتینگ آیلتس IELTS Writing چیست؟

رایتینگ تسک دو آیلتس IELTS Writing Task 2 یک مقاله Essay می باشد. این مقاله آیلتس IELTS Essay ملزومات زیر را دارد:

 • موضوع آن ثابت و اجباری است.
 • حداقل باید 250 کلمه در پاسخ به آن نوشت.
 • حدود 40 دقیقه برای انجام این Task زمان وجود دارد.
 • از متقاضیان خواسته می شود از دانش و تجربه شخصی خود برای پشتیبانی از ادعاهایشان دلیل بیاورند و مثال بزنند.

بخش اول یا تسک یک رایتینگ آیلتس IELTS Writing در ماژول آکادمیک چیست؟

رایتینگ تسک یک آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic یک خلاصه از روی واقعیت ها Factual Summary می باشد. بعضی منابع نیز این نوشته را یک گزارش Report می نامند.

در رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک Academic IELTS Writing Task 1 یک نمودار به متقاضیان آیلتس IELTS Candidates داده شده و از آن ها می خواهند تا با انتخاب کردن و گزارش کردن ویژگی های اصلی یک خلاصه Summary نوشته و هر کجا که آیتم ها به یکدیگر مربوط هستند، مقایسه انجام دهند.

این گزارش آیلتس IELTS Report ملزومات زیر را دارد:

 • نمودار داده شده ثابت و اجباری است.
 • کمیت کمینه این نوشته 150 کلمه است.
 • حدود 20 دقیقه برای انجام این Task زمان داریم.
 • از آن جا که این تسک یک گزارش و خلاصه سازی اطلاعات تصویری است، متقاضی آیلتس IELTS Candidate نباید از دانش و عقاید خودش در این نوشته چیزی بگوید.

بخش اول یا تسک یک رایتینگ آیلتس IELTS Writing در ماژول جنرال ترینینگ چیست؟

رایتینگ تسک یک آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول جنرال ترینینگ General Training یک نامه Letter در موضوعات مختلف است. موضوع نامه در صورت سوال به امتحان دهنده exam taker داده می شود.

رایتینگ تسک یک آیلتس جنرال ترینینگ General Training IELTS Writing Task 1 ممکن است یک نامه با استایل رسمی، نیمه رسمی یا غیررسمی باشد. متقاضیان آیلتس باید به خوبی تفاوت این سه را دانسته و جزئیات آن را رعایت کنند.

در مورد نامه های آیلتس IELTS Letters این نکات را به خاطر داشته باشید:

 • نوع نامه درخواست شده (مثلا شکایت) ثابت و اجباری است.
 • حداقل تعداد کلمات مجاز این نوشته 150 کلمه است.
 • متقاضی برای این تسک حدود 20 دقیقه زمان دارد.
 • باید با رعایت چهارچوب یک نامه، متقاضی تمام بولت پوینت bullet point ها را رعایت کرده و به همه پاسخ کامل بدهد.
 • استایل های رسمی، نیمه رسمی یا غیررسمی (Formal, Semi-formal, Informal) با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است رعایت شوند.