[movedo_title align=”center” animation=”grve-zoom-in”]

ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک

PTE Academic Format

[/movedo_title]

ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک: آزمون PTE Academic تنها در یک جلسه امتحان سه ساعته، چهار مهارت اصلی زبانی یعنی لیسنینگ، ریدینگ، اسپیکینگ و رایتینگ متقاضی آزمون را با استفاده از یک کامپیوتر مورد ارزیابی قرار می دهد.

برای شرکت در آزمون PTE، شما باید در یک مرکز آزمون معتبر پیِرسون (Secure Pearson test center) ثبت نام کنید. یک کامپیوتر و هدست در اختیار شما قرار می گیرد تا بشنوید، بخوانید و به سوالات پاسخ بدهید.

در این آزمون سه ساعته، سه قسمت عمده وجود دارد: رایتینگ و اسپیکینگ (با همدیگر)، لیسنینگ و ریدینگ. بیست مدل مختلف سوال در آزمون PTE وجود دارد. این سوالات می توانند چندگزینه ای باشند، نوشتن Essay باشند، تفسیر اطلاعات باشند، و غیره.

آزمون انگلیسی PTE Academic، محتوای آکادمیک و واقعی زندگی را ارزیابی می کند؛ پس شما سخنرانی می شنوید و نمودارها و گراف هایی به شما نشان داده می شود.

لهجه های مختلفی در این آزمون شنیده می شود، از بریتانیایی و امریکایی، تا کسانی که Native انگلیسی نیستند؛ لهجه هایی که در زندگی واقعی با آن ها رو به رو می شوید.

 

ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک –PTE Academic Format

آزمون PTE Academic سه بخش اصلی دارد.

بخش اول (۷۷ تا ۹۳ دقیقه)Part 1 (77 to 93 minutes)
گفتاری و نوشتاریSpeaking and Writing
معرفی شخصیPersonal Introduction
روخوانی با صدای بلندRead aloud
تکرار جملاتRepeat sentence
توصیف عکسDescribe image
دوباره گویی سخنرانیRe-tell lecture
پاسخ گوتاهAnswer short question
خلاصه کردن متنSummarize written text
مقاله (۲۰ دقیقه)Essay (20mins)

 

 

بخش دوم (۳۲ تا ۴۱ دقیقه)Part 2 (32 to 41 minutes)
خواندن – ریدینگReading
چند گزینه ای با انتخاب یک گزینهMultiple-choice, choose single answer
چند گزینه ای با انتخاب چند گزینهMultiple-choice, choose multiple answers
به ترتیب کردن پاراگراف هاRe-order paragraphs
پر کردن جاهای خالی (تکمیل کردن)Reading: Fill in the blanks
خواندن و نوشتن: پر کردن جاهای خالیReading and writing: Fill in the blanks

 

 

در اینجا، متقاضیان می توانند اگر دوست داشتند ده دقیقه استراحت استراحت کنند.

بخش سوم (۴۵ تا ۵۷ دقیقه)Part 3 (45 to 57 minutes)
شنیداری – لیسنینگListening
خلاصه کردن متن صوتیSummarize spoken text
چند گزینه ایMultiple choice questions
پر کردن جاهای خالی (تکمیل کردن)Fill the blanks
علامت گذاری خلاصه صحیحHighlight the correct summary
چند گزینه ایMultiple choice questions
انتخاب کلمات جا افتادهSelect missing word
علامت گذاری کلامت غلطHighlight incorrect words
نگارش دیکتهWrite from dictation