ساختار مجهول در گرامر انگلیسی

English Grammar – Passive Voice

 

تعریف: ساختار مجهول یا Passive Voice در گرامر انگلیسی ساختاری است که فاقد بخش فاعل می باشد و متمرکز روی مفعول می باشد؛ پس ساختاری که مفعول ندارد قاعدتا مجهول نمی شود.

ساختار مجهول در گرامر انگلیسی معمولا به دو دلیل ساخته می شود:

  • جایی که نمی دانیم فاعل چه شخصی است و یا ناشناخته است؛
  • جایی که می خواهیم تمرکز را روی مفعول یا Object بگذاریم.
این مطلب رو هم بخوانید  ساختار مجهول زمان حال کامل استمراری

 

به سراغ مفاهیم و کاربردهای ساختار مجهول می رویم و با یک مثال کاربرد هرکدام را شفاف تر می کنیم.

 

کاربردها و استفاده های جملات مجهول

استفاده اول جملات مجهول:

Passive Voice, Concept 1:

در این مثال اگر شما بدانید این ماشین را چه کسی دزدیده است، می گویید:

e.g. Gerald stole my car.

کاربرد این مورد جایی است، که شما میدانید چه کسی این کار را انجام داده. اما اگر فاعل را نشناسید و ندانید چه کسی این کار را انجام داده، می گویید:

e.g. My car was stolen.

 ماشین من دزدیده شد.

این استفاده اولPassive Voice  بود؛ یعنی جایی که شما فاعل را نمی شناسید.

 

استفاده دوم جملات مجهول:

Passive Voice, Concept 2:

دراستفاده دوم ساختار مجهولPassive Voice  که برای تمرکز روی مفعولFocusing On The Object  است، به فاعل بی توجه هستیم و چیزی که اهمیت دارد، مفعول یا Object است.

این مطلب رو هم بخوانید  ساختار مجهول زمان حال کامل

e.g. The block of flats was built.

این مهم نیست که“They built the block of flats”  آنها این بلاک های آپارتمانی را ساختند، این مهم است که بالاخره آنها ساخته شده اند.

 

آوردن فاعل در جملات مجهول:

به این مثال دقت کنید:

e.g. Da Vinci painted Mona Lisa.

در یک سری مواقع شما فاعل را می شناسید و مشکلی هم ندارید و می توانید داخل جمله از آن استفاده کنید، اما می خواهید تمرکز جمله را جابه جا کنید و روی مفعول بگذارید. با حرف اضافه By می توانید فاعل را در انتهای جمله بیاورید.

به این صورت میشود:

e.g. Mona Lisa was painted by Da Vinci.

این مطلب رو هم بخوانید  ساختار مجهول چطور ساخته می شود؟

در این ساختار، فاعل اصطلاحا Agent نام دارد.

 

چند ساختار مجهول می توان ساخت؟

تقریبا برای تمامی ساختارهای زبان انگلیسی می تواند مجهول ساخت. برای همه ی زمان ها، مودال ها، شرطی ها، و غیره. منتهی یادمان نرود که برای ساخت ساختار مجهول، فعل باید مفعول بپذیرد.

 

انواع ساختار مجهول

 

ساختار مجهول زمان حال ساده

ساختار مجهول زمان حال استمراری

ساختار مجهول زمان حال کامل

ساختار مجهول زمان حال کامل استمراری

ساختار مجهول زمان گذشته ساده

ساختار مجهول زمان گذشته استمراری

ساختار مجهول زمان گذشته کامل

ساختار مجهول زمان گذشته کامل استمراری

ساختار مجهول زمان آینده ساده

ساختار مجهول زمان آینده استمراری

ساختار مجهول زمان آینده کامل

ساختار مجهول زمان آینده کامل استمراری

 

مقالات مرتبط به ساختار مجهول

 

ساختار مجهول چگونه ساخته می شود؟