کلمات هم آوا

Homophones in English Pronunciation

 

این مقاله به کوشش واحد آموزش آکادمی زبان اکسیر در خصوص مبحث کلمه های هم آوا در تلفظ انگلیسی گردآوری شده است.

تعریف: بعضی کلمات در انگلیسی تلفظی کاملا یکسان داشته اما املا و معنای متفاوتی دارند. به این دسته کلمات که تعدادشان هم کم نیست، هم آوا یا Homophones می‌گوییم که زیرشاخه تلفظ انگلیسی به حساب می‌آیند. پیشوند homo به معنای یکسان و کلمه phone به معنای صدا یا آواست. برای مثال، سه عبارت زیر هم آوا هستند:

“there”, “their”, and “they’re”

 

چند مجموعه کلمه هم آوا در زبان انگلیسی وجود دارد؟

 

این مطلب رو هم بخونید!
گفتار متصل در تلفظ انگلیسی

در زبان انگلیسی تعداد زیادی از این کلمات وجود دارد! به چند نمونه دقت کنید:

b, be, bee

bear, bare, bair

tax, tacks

tea, tee, ti, t

tail, tale

jell, gell

gene, jene

 

تعداد بسیار زیادی از مجموعه های این کلمات را می توانید در وبسایت homophone.com پیدا کرده و آکادمی اکسیر را دعا کنید 🙂