سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0
0

تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال 1403

43441 بازدید
تقویم آموزشی دوره های آکادمی اکسیر

تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال ۱۴۰۳

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های زبان عمومی انگلیسی و آیلتس آنلاین، حضوری و آفلاین

مهم ۱

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزشی امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره، لطفا با ما تماس بگیرید.

مهم 2

کتب فیزیکی همه دوره های آکادمی اکسیر باید به صورت مجزا تهیه شود و شهریه های اعلام شده شامل کتب نمیشود.

دوره های جدید استاد سجاد حسینی

بوت کمپ نیمه اول سال 1403 با متد FLIPPED (آیلتس ۷.۵ از اردیبهشت تا مهر ۱۴۰۳)

سجاد-حسینی

جدول ثبت نام یکجا (جامع) شامل تخفیف و مدرک قابل استعلام

ایستگاهشروعپایان دورهتوضیحاتاساتیدزمانظرفیتِ ماندهشهریه

آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

1403/02/01

از پری اینترمدیت

1403/07/24

۱۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۹۲ ساعت کلاس

نیازمند ۷۲۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

33.100.000

29.100.000

تومان

آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

1403/03/19

از اینترمدیت

1403/07/24

۱۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۴۴ ساعت کلاس

نیازمند ۵۴۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

25.750.000

22.750.000

تومان

آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

1403/04/30

IELTS Elixir + iVocab + iGram

1403/07/24

۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۹۶ ساعت کلاس

نیازمند ۳۶۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

17.910.000

15.910.000

تومان

دوره بوت کمپ نیمه اول سال 1403 با متد FLIPPED (آیلتس ۷.۵ از اردیبهشت تا مهر ۱۴۰3)

جدول ثبت نام تک دوره

دوره Pre Intermediate آنلاین

  شروعمیان ترمپایان ترمجبرانیتوضیحات اساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲Pre intermediate 11403/02/01 1403/02/22

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

3.600.000

۲/۲Pre intermediate 21403/02/26 1403/03/12

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

3.750.000

دوره Intermediate آنلاین

  شروعمیان ترمپایان ترمجبرانیتوضیحات دورهاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲intermediate 11403/03/19 1403/04/06

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

3.870.000

۲/۲intermediate 21403/04/09 1403/04/27

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱

75

3.970.000

دوره اکسیر آیلتس + انگلیسی آکادمیک (IELTS Elixir + iGram + iVocab) آنلاین

  شروعپایانجبرانیتوضیحاتاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲

IELTS Elixir 1

iWrite + iRead

04/3006/07

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۹ الی ۲۱

75

5.140.000 تومان

۲/۲

IELTS Elixir 2

iListen + iSpeak

06/1007/24

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱۹ الی ۲۱

75

4.660.000 تومان

۱/۲AE FOR IELTS 1 (iGram)04/3006/07

۸ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه
۱
۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

75

4.070.000 تومان

۲/۲AE FOR IELTS 2 (iVocab)06/1007/24

۱۱ ساعت ویدیوی آموزشی + مستند + پادکست

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

آنلاین

شنبه-چهارشنبه

۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

75

4.040.000 تومان

بوت کمپ نیمه دوم سال 1402 با متد FLIPPED (آیلتس ۷.۵ از مهر تا اسفند ۱۴۰۲)

جدول ثبت نام یکجا (جامع) شامل تخفیف و مدرک قابل استعلام

 
ایستگاهشروعپایان دورهتوضیحاتاساتیدزمانظرفیتِ ماندهشهریه

آنلاین+

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

از پری اینترمدیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۹۲ ساعت کلاس

نیازمند ۷۲۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۳۱.۰۹۸.۰۰۰ تومان

۲۶.۴۳۳.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

از پری اینترمدیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۹۲ ساعت کلاس

نیازمند ۷۲۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۳۸.۸۷۲.۰۰۰ تومان

۳۳.۰۴۱.۰۰۰ تومان

آنلاین+

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۰۸/23

از اینترمدیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۴۴ ساعت کلاس

نیازمند ۵۴۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۲۶.۰۹۰.۰۰۰ تومان

۲۲.۱۷۷.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۰۸/۲۳

از اینترمدیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۴۴ ساعت کلاس

نیازمند ۵۴۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۳۲.۶۱۲.۰۰۰ تومان

۲۷.۷۲۰.۰۰۰ تومان

آنلاین+

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۱۰/۰5

IELTSElixir + iVocab + iGram

۱۴۰۲/۱۲/۲2

۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۹۶ ساعت کلاس

نیازمند ۳۶۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۲۰.۰۲۷.۰۰۰

تومان

۱۷.۰۲۳.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۲/۱۰/۰5

IELTSElixir + iVocab + iGram

۱۴۰۲/۱۲/۲2

۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۹۶ ساعت کلاس

نیازمند ۳۶۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0

۲۵.۰۳۴.۰۰۰ تومان

۲۱.۲۷۹.۰۰۰ تومان

دوره بوت کمپ نیمه دوم سال 1402 با متد FLIPPED (آیلتس ۷.۵ از مهر تا اسفند ۱۴۰۲)

دوره Pre Intermediate

  شروعمیان ترمپایان ترمجبرانیتوضیحات دورهاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲Pre intermediate 1۱۴۰۲/۰۷/۱۶۱۴۰۲/۰۷/۲۵۱۴۰۲/۰۸/۰۲ندارد

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۲۱

0

 

 

0

۳.۰۱۰.۰۰۰

آنلاین:

۲.۴۰۸.۰۰۰

۲/۲Pre intermediate 2۱۴۰۲/۰۸/۰۷۱۴۰۲/۰۸/۱۷۱۴۰۲/۰۸/۲۱۰۸/۱۸

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۲۱

0

 

 

0

۳.۲۵۰.۰۰۰

آنلاین:

۲.۶۰۰.۰۰۰

دوره Intermediate

  شروعمیان ترمپایان ترمجبرانیتوضیحات دورهاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲intermediate 1۱۴۰۲/۰۸/۲۳۱۴۰۲/۰۹/۰۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹۰۹/۰۹

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۲۱

0

 

 

0

۳.۶۴۸.۰۰۰

آنلاین:

۲.۹۲۰.۰۰۰

۲/۲intermediate 2۱۴۰۲/۰۹/۱۲۱۴۰۲/۰۹/۱۸۱۴۰۲/۰۹/۲۸۰۹/۱۶

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۲۱

0

 

 

0

۳.۹۳۰.۰۰۰

آنلاین:

۳.۱۴۴.۰۰۰

دوره اکسیر آیلتس + انگلیسی آکادمیک (IELTS Elixir + iGram + iVocab)

  شروعپایانجبرانیتوضیحاتاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲

IELTS Elixir 1

iWrite + iRead

۱۴۰۲/۱۰/۰5۱۴۰۲/۱۱/10۱۰/۲۱

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینییکشنبه-سه شنبه
۱۹ الی ۲۱

0

 

 

0

۷.۴۹۲.۰۰۰

آنلاین:

۵.۹۹۴.۰۰۰

۲/۲

IELTS Elixir 2

iListen + iSpeak

۱۴۰۲/۱۱/۱5۱۴۰۲/۱۲/22

۱۱/۲۶

۱۲/۱۰

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۹ الی ۲۱

0

 

 

0

۷.۱۹۴.۰۰۰

آنلاین:

۵.۷۵۵.۰۰۰

۱/۲AE FOR IELTS 1 (iGram)۱۴۰۲/۱۰/۰5۱۴۰۲/۱۱/10۱۰/۲۱

۸ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

0

 

 

0

۴.۸۷۴.۰۰۰

آنلاین:

۳.۹۰۰.۰۰۰

۲/۲AE FOR IELTS 2 (iVocab)۱۴۰۲/۱۱/15۱۴۰۲/۱۲/۲2

۱۱/۲۶

۱۲/۱۰

۱۱ ساعت ویدیوی آموزشی + مستند + پادکست

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه

۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

0

 

 

0

۵.۴۷۴.۰۰۰

آنلاین:

۴.۳۸۰.۰۰۰

دوره های جدید استاد محمود مهرعلیان

محمود-مهرعلیان

برای اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام زیر در ارتباط باشید

تماس تلفنی روزهای شنبه – چهارشنبه از ساعت 13 الی 18

بوت کمپ نیمه اول سال 1403 با متد FLIPPED (آیلتس ۷.۵ از فروردین تا مهر ۱۴۰3)

جدول ثبت نام تک دوره – دوره Pre Intermediate 

 شروعپایان ترمتوضیحات اساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
Pre intermediate 11403/01/291403/02/19

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهارشنبه
۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
0

3.240.000

تومان

Pre intermediate 21403/02/221403/03/09

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهارشنبه
۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
0

3.648.000

تومان 

دوره Intermediate 

  شروعپایان ترمتوضیحات دورهاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲intermediate 1۱۴۰3/03/12۱۴۰3/03/30

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهارشنبه

۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

254.240.000
تومان 
۲/۲intermediate 2۱۴۰3/04/02۱۴۰3/04/20

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهارشنبه

۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

254.648.000
تومان 

دوره اکسیر آیلتس

  شروعپایانتوضیحاتاساتیدزمان برگزاریظرفیتِ ماندهشهریه
۱/۲

IELTS Elixir 1

iListen + iSpeak

1403/04/30۱۴۰3/06/07

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهار شنبه
۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

25

7.240.000

تومان 

۲/۲

IELTS Elixir 2

iWrite + iRead

۱۴۰3/06/10۱۴۰3/07/25

۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰+ ساعت تمرین

درس و کلاس:

محمود مهرعلیان

شنبه-چهار شنبه
۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

25

7.240.000

تومان 

4.9/5 - (71 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=19641
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

70 نظر در مورد تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام خسته نباشید ببخشید یه سوالی
  من چندسال پیش کلاس رفته بودم ولی الان میخوام یک پکیج فشرده بگیرم برای ایلتس امتحان بدم .
  شما این مدل پکیج فشرده دارین؟

  35

  1. آقا محمدرضای عزیز سلام،
   کلاس های حضوری از تابستان 1401 شروع میشه.

   45

  1. مهرزاد عزیز سلام،
   بله کاملا در جریان هستیم که نیاز به بروز رسانی هست. در حال ایجاد چند زیرساخت هستیم و به زودی بروزرسانی ها روزانه خواهد بود.
   با تشکر از نظر سازنده تون.

   44

 2. تشکر
  بسیار عالی و جالب
  نحوه تعیین سطح و شرکت در کلاس غیر حضوری برای دو روز در هفته ، یکشنبه و سه شنبه را بفدمائید .
  استفاده از واتس آپ مناسب است .
  تشکر مجدد .

  .

  45

 3. سلام وقت بخیر
  کلاس های انلاین ترم جدید از کی شروع میشه؟
  هزینه کلاس ها چقدره؟

  51

  1. فاطمه خانم عزیز سلام.
   در جدول بالا همه دوره های حضوری، آنلاین و آفلاین با تاریخ شروع گذاشته شده.

   53

  1. اقا سهند عزیز سلام،
   کلاس های آفلاین، حضوری و آنلاین طبق برنامه های مختلفی اجرا میشن و سیستم های متفاوتی دارن. بعضی کلاس ها نیمه گروهی هستن و شش نفره و بعضی دیگه گروهی و 12 نفره. در مورد کلاس مورد نظر در جلسه مشاوره از مشاور خودتون سوال بپرسین تا دقیق خدمتتون اعلام کنن.

   50

 4. سلام خسته نباشید از اهواز پیام میدم شما همیشه کلاس انلاین دارید بعد از اتمام شرایط موجود هم ؟

  52

  1. فاطمه خانم عزیز سلام،
   آکادمی اکسیر قبل از دوران کرونا نیز کلاس های آنلاین برگزار می کرد، پس در هر صورت، می تونید برای شرکت در کلاس های زبان آنلاین آکادمی اکسیر برنامه ریزی کنید.

   59

  1. اقا بابک عزیز سلام،
   نیمه اول دوره پری اینتر آماده هست. میتونین شروع کنین و تا به وسط دوره برسید بقیه ش هم اماده میشه.

   54

  1. اقا میثم عزیز سلام،
   برای زبان عمومی English File کتاب اصلی هست و برای دوره های تخصصی، کتب تالیفی اکسیر.

   58

 5. با سلام. خیلی از افراد که مثل من شاغل هستند امکان شرکت در کلاس در ساعت ۴ بعدازظهر رو ندارن اگر امکان داره برای ساعت ۶ بعدازظهر هم کلاس آیلتس بذارید. با تشکر

  54

  1. آقا مهرداد خمسه ی عزیز سلام،
   برای ساعت دوم ینی 6.30 تا 8.30 هم کلاس آیلتس ارایه می شه. لطفا با ما تماس بگیرید. اگر این ترم نباشه، قطعا ترم بعد خواهد بود.

   52

 6. سلام می خواستم بدونم شما در ایام کرونا حضوری هم کلاس دارید؟زمان برگذاری کلاس هاتون از کی هست؟

  54

  1. ملینا خانم عزیز سلام،
   همونطور که توی این صفحه می بینین، ما هم کلاس های حضوری داریم (با رعایت پروتکل های بهداشتی)، هم آفلاین و هم کلاس های آنلاین. هر ترم تعداد زیادی استارت کلاس داریم. برای شروع باید ببینیم سطح شما چیه.

   54

 7. سلام خسته نباشید.میخواستم بپرسم دوره های آیلتس حضوری برای ترم پاییز دارین؟واینکه شرایط کلاسها چجوری هست؟چن روز درهفته هست و چن جلسه هست هرترم!؟

  54

  1. رزا خانم عزیز سلام،
   بله داریم، زیاد! کلاس های دوجلسه در هفته داره، شنبه چهارشنبه و یکشنبه سه شنبه، فقط دوشنبه، فقط پنجشنبه و فقط جمعه هم داره. هم حضوری هم آنلاین. هم گروهی هم خصوصی. دوره های آفلاین هم به برنامه ما اضافه شده که برای خیلی ها مفیده. براش اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

   52

 8. ممنون از کیفیت اموزشی خوب اکسیر
  الان میفهمم چرا انقدر روی تعیین سطح اصرار داشتید

  63

   1. بله هم حضوری داریم هم آنلاین. قیمت ثابت هست و از سطح به سطح تغییر نمی کنه.

    49

  1. سعیده خانم عزیز سلام،
   کلاس های خصوصی زبان با گروهی ها فرق داره و با توجه به نیاز شما و بسته به تاریخ ثبت نام شما استارت میخوره. لینک توضیحات خودش رو ببینین.

   53

  1. آقا داریوش عزیز سلام،
   اگر همه به همین شکل با تشخیص خودشون سر کلاس بشینن، به نظر شما اون کلاس چه شکلی میشه؟ تعیین سطح و یکدست سازی کلاس وظیفه کارشناس آموزش هست. اجازه بدین ما کارمون رو درست انجام بدیم.

   57

   1. سلام خدمت شما من تعیین سطح دادم ۹۳ از ۱۲۰ شدم و برام نوشت سطح شما اینترمدیت خواستم بدونم اگه بخوام برای آیلتس خودم آماده بشم چه پکیج باید تهیه کنم و اینکه همون پکیج آیلتس و اینترمدیت کافی هست؟ چون خیلی تعدد کلاس و پکیج و برنامه دارید آدم میمونه کدوم انتخاب کنه
    ممنون

    29

    1. آقا شروین عزیز سلام،
     قبل از تصمیم گیری حتما یک وقت مشاوره با کارشناس بگیرید تا بتونیم نقشه مسیر خوبی با توجه به برنامه های شخصی شما بریزیم.

     33

  1. محیا خانم عزیز سلام،
   احتمال 99% از اواسط تیرماه. شما از 7 و 8 تیر پیگیری کنین.

   48

 9. کلاس زبان اکسیر رو شرکت می کنم و خیلی راضی هستم به چند دلیل
  اولا که نمره پایانی این نیست که یه امتحان تستی بدی. توی ترم فعالیت کلاسی، رایتینگ، نوشتن تکالیف و امتحان شفاهی هم هست.
  دوما، امتجان رو خود استاد زبان نمیگیره، یکی دیگه میگیره
  سوما فقط مکالمه نیست همه چیز کار میشود مثلا listning و pronuounciation
  چهارما رفتار پرسنل محترمانه هست.
  تشکر از تیم اکسیر

  53

  1. رعنای عزیز سلام،
   ممنون از گزارش خوبتون از اکسیر. در صورت وجود هر مساله ای میتونید با دفتر آموزش و مدیریت در ارتباط باشید.

   47

  1. سما عزیز سلام،
   ما استارت های مختلفی داریم و به صورت ترمی در زمان های ثابت دوره هارو شروع نمی کنیم. درضمن، باید دید سطح شما چیه تا ببینیم نسبت به سطحتون چه ترمی برای شما مناسب هست. لطفا با ما تماس بگیرید.

   56

 10. چقد عالی
  کلاس زبان هر روز فوق فشرده هم دارید ؟ عصر ساعت ۵ ب بعد جی؟ من تا ۵ سرکار هستم
  تشکر

  53

  1. حمید عزیز سلام،
   بله کلاس زبان فوق فشرده هم داریم هم صبح هم عصر و کلاس بعد از 5 عصر هم داریم. لطفا با ما تماس بگیرید.

   54

 11. سلام
  تصمیم داشتم در دوره های عمومی این آموزشگاه شرکت کنم.اما گویا کلاسه مخصوصه شاغلین(جمعه ها) ندارید 🙁 دلیلش چیه کلاساتون برای بزرگسالان نیست؟
  من فقط اینترم میتونم فوق فشرده بیام (که برای برجه10 ندیدم اینجا) ولی بعد عید باید جمعه ها بیام! حیف

  47

  1. Marry عزیز سلام،
   در حال حاضر کلاس های مخصوص شاغلین یکروز در هفته فقط پنجشنبه ها و فقط دوشنبه ها داریم که احتمال داره برای شما مناسب باشه. البته، اکثر کلاس های گروهی ما بعدازظهر هاست و در سه زمان برگزار می شه: 2.30 تا 4.30، 4.30 تا 6.30 . 6.30 تا 8.30. اگر هم کسی بعدازظهرها شاغل باشه، کلاس های صبح هم براشون داریم.
   آکادمی اکسیر در حال حاضر فقط در زمینه آموزش زبان و آیلتس برای بزرگسال فعالیت داره.
   یک سری از کلاس ها به خاطر ویژگی های خاصشون توی این جدول نمی یان. لطفا با ما تماس بگیرید. 🙂
   موفق باشید.

   53

   1. ندا خانم عزیز سلام،
    درکل تفاوت در طرح درست هست. در کلاس خصوصی، علی رغم اینکه طرح درس وجود داره، بیشتر تمرکز روی زبان اموز هست و بیشتر روی نقاط ضعف و قوت ایشون کار میشه.
    اما در کلاس گروهی، فطعا سیلابس درسی باید اجرا بشه.

    49

  1. پیمان عزیز سلام،
   دوره مجازی ایلتس، گرامر و غیره در اکادمی اکسیر Live نیست و به محض ثبت نام، دسترسی برای شما باز می شوذ. از لینک دوره آنلاین IELTS استفاده کنید.

   42

  1. مهندس تقوی عزیز سلام،
   برای دوره های آمادگی ایلتس، ما در آکادمی اکسیر از سیستم جامع اکسیر آیلتس استفاده می کنیم که محتوای اون اسلایدهای آموزشی و کتب اکسیر آیلتس هستن.
   موفق باشید.

   48

  1. سلام 🙂
   ما برای دوره های زبان عمومی یا کلاس زبان کتاب اصلی انگلیسیمون English File هست. این نسخه انگلیسی کتاب American English File هست.
   موفق باشید.

   43

   1. سلام. چون در حال جا به جایی هستیم هنوز مشخص نیست. یا از ۱۴هم تیرماه شروع میشه یا از ۱۷هم مردادماه ۹۹.

    45