ورود / ثبت نام
0
0

تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال 1401

30609 بازدید
تقویم آموزشی دوره های آکادمی اکسیر

تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال 1401

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های زبان عمومی انگلیسی و آیلتس آنلاین، حضوری و آفلاین

 

مهم ۱

ثبت نام در کلاس های آکادمی اکسیر با نظر و موافقت کارشناسان و سوپروایزرهای آموزشی امکانپذیر بوده و برخلاف اکثر موسسات زبان “با مسئولیت خودم” ثبت نامی انجام نمی شود چرا که با توجه به سیاست های اکسیر، کیفیت آموزش در راس امور بوده و همسطح نبودن زبان آموزان در یک کلاس باعث افت کیفیت، سرعت، ارزش و اثرگذاری روال آموزش می شود. برای ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره، لطفا فرم تماس با من را پر کنید.

 

مهم ۲

کتب فیزیکی همه دوره های آکادمی اکسیر باید به صورت مجزا تهیه شود و شهریه های اعلام شده شامل کتب نمیشود.

 

ویژه) دوره بوت کمپ نیمه دوم سال با متد COMBO / FLIPPED (آیلتس 7.5 تا اسفند)

آیلتس 7.5 تا اسفند تاریخ شروع تاریخ پایان ترم توضیحات دوره اساتید روزهای برگزاری ظرفیت مانده شهریه
آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

از پری اینتر

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۱۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۹۲ ساعت کلاس

نیازمند ۷۲۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۰ ۱۰.۹۸۵.۰۰۰ تومان

۹.۷۴۰.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

از پری اینتر

۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۱۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۹۲ ساعت کلاس

نیازمند ۷۲۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۰ ۱۱.۲۰۲.۰۰۰ تومان

۹.۹۷۰.۰۰۰ تومان

آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۱/۰۸/۲۵

از اینتر

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۱۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۴۴ ساعت کلاس

نیازمند ۵۴۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۰ ۹.۱۰۳.۰۰۰ تومان

۸.۱۰۱.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

۱۴۰۱/۰۸/۱۸

از اینتر

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۱۲۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۱۴۴ ساعت کلاس

نیازمند ۵۴۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۰ ۹.۲۴۰.۰۰۰ تومان

۸.۱۷۳.۰۰۰ تومان

آنلاین

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

(NEW)

IELTSElixir + iVocab + iGram

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۹۶ ساعت کلاس

نیازمند ۳۶۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

سجاد حسینی

شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۷ ۷.۱۵۴.۰۰۰

تومان

۶.۲۹۵.۰۰۰ تومان

حضوری

BOOT CAMP

(+CERTIFICATE)

(NEW)

IELTSElixir + iVocab + iGram

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۵

۷۰ ساعت ویدیوی آموزشی

۹۶ ساعت کلاس

نیازمند ۳۶۰ ساعت تمرین

درس و کلاس:

سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
۴ ۷.۳۳۴.۰۰۰ تومان

۶.۴۵۴.۰۰۰ تومان

 

الف) کلاس های آنلاین انگلیسی و آیلتس (بر بستر Adobe Connect)

دوره آنلاین (Live) شروع میان ترم پایان ترم توضیحات دوره استاد روزهای برگزاری ظرفیت مانده شهریه
Pre intermediate 1 ۱۴۰۱/08/15 ۱۴۰۱/09/22 کلاس زبان سطح Pre intermediate محمود مهرعلیان یکشنبه-سه شنبه
16.30 الی 18.30
0 925.000 
Pre intermediate 1 ۱۴۰۱/10/04 ۱۴۰۱/11/16 کلاس زبان سطح Pre intermediate نورسا زمانی یکشنبه-سه شنبه
18.45 الی 20.45
5 925.000 
۱/۲ Pre intermediate 1

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۲۵.۰۰۰ 
Pre intermediate 2
۲/۲ Pre intermediate 2

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۴۷.۰۰۰ 
۲/۲ Pre intermediate 2 ۱۴۰۱/۰۸/25 ۱۴۰۱/۰9/26 کلاس زبان سطح Pre intermediate نورسا زمانی  شنبه-چهار شنبه
۱8.45 الی 20.45
0 670.۰۰۰ 
۲/۲ Pre intermediate 2 ۱۴۰۱/۰9/27 ۱۴۰۱/11/09 کلاس زبان سطح Pre intermediate محمود مهرعلیان یکشنبه-سه شنبه
16.۳۰ تا 18.۳۰
5 947.۰۰۰ 
Pre intermediate 3
Pre intermediate 3 ۱۴۰۱/۰6/29 ۱۴۰۱/۰8/08 کلاس زبان سطح Pre intermediate نورسا زمانی یکشنبه-سه شنبه
16.۳۰ تا 18.۳۰
اتمام دوره ۶۹۰.۰۰۰ 
Pre intermediate 3 ۱۴۰۱/10/07 ۱۴۰۱/11/08 کلاس زبان سطح Pre intermediate نورسا زمانی شنبه-چهارشنبه
۱8.45 الی 20.45
6 ۶۹۰.۰۰۰ 
Pre intermediate 3 ۱۴۰۱/10/03 ۱۴۰۱/11/05 کلاس زبان سطح Pre intermediate نورسا زمانی شنبه-چهارشنبه
۱8.45 الی 20.45
6 ۶۹۰.۰۰۰ 
 intermediate 1
۱/۲ intermediate 1

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۶۹.۰۰۰ 
 intermediate 2
۲/۲ intermediate 2

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0 ۹۹۰.۰۰۰ 
intermediate 3
intermediate 3 ۱۴۰۱/08/14 ۱۴۰۱/09/16 کلاس زبان سطح intermediate نورسا زمانی شنبه-چهارشنبه
16.30 تا 18.30
0 ۷۴۰.۰۰۰
IELTS Elixir 1
IELTS Elixir 1 ۱۴۰۱/۰8/15 ندارد ۱۴۰۱/۰9/18 کلاس اکسیر آیلتس IELTS Elixir محمود مهرعلیان  یکشنبه-سه شنبه
18.۴۵ تا 20.۴۵
0 ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱/۲ IELTS Elixir 1

iWrite + iRead

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ندارد ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی شنبه-چهار شنبه
۱۹ الی ۲۱
6 ۲.۰۸۰.۰۰۰
IELTS Elixir 2
۲/۲ IELTS Elixir 2

iListen + iSpeak

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ندارد ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی شنبه-چهار شنبه
۱۹ الی ۲۱
7 ۲.۰۶۴.۰۰۰
GE FOR IELTS 1 (iGram)

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ندارد ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۸ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰
5 ۱.۴۲۰.۰۰۰ 
GE FOR IELTS 2 (iVocab)

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ندارد ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 11 ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی شنبه-چهار شنبه
۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰
4 ۱.۵۹۰.۰۰۰
دوره ۱۲۰ روزه گرامر مفهومی (برای IELTS)
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ دوره اکسیر گرامر انگلیسی (گرامر آیلتس) سجاد حسینی شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰
اتمام دوره ۴.۴۷۰.۰۰۰
free discussion فعلا در برنامه نمیباشد N/A کلاس بحث آزاد انگلیسی N/A پنجشنبه‌ها
۲ تا ۴
N/A N/A

 

ب) کلاس های حضوری انگلیسی و آیلتس (محل برگزاری در صفحه تماس با ما)

نام دوره (حضوری)  شروع میان ترم پایان ترم توضیحات دوره استاد  تعداد کلاس در هفته ظرفیت مانده شهریه
Pre intermediate 1 ۱۴۰۱/08/14   ۱۴۰۱/۰9/23 کلاس زبان سطح Pre intermediate محمود مهرعلیان شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی 18.30
0 935.000 
Pre intermediate 2 ۱۴۰۱/09/29   ۱۴۰۱/11/08 کلاس زبان سطح Pre intermediate محمود مهرعلیان شنبه-چهارشنبه
۱۶.۳۰ الی 18.30
6 957.000 
1/2 Pre intermediate 1

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۳۵.۰۰۰ 
2/2 Pre intermediate 2

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۵۷.۰۰۰ 
1/2 intermediate 1

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
اتمام دوره ۹۷۹.۰۰۰ 
1/2 intermediate 1 ۱۴۰۱/۰۸/16   ۱۴۰۱/۰۹/14 ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

محمود مهرعلیان  دوشنبه ها
17.۳۰ الی 20.30
0 979.۰۰۰ 
1/2 intermediate 2 ۱۴۰۱/۰9/28   ۱۴۰۱/11/03 ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

محمود مهرعلیان  دوشنبه ها
17.۳۰ الی 20.30
5 997.۰۰۰ 
2/2 intermediate 2

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۴ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس: محمود مهرعلیان

کلاس: سجاد حسینی

یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۲۱
0 ۹۹۷.۰۰۰ 
1/2 IELTS Elixir 1

iWrite + iRead

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ندارد ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۲ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی یکشنبه-سه شنبه
۱۹ الی ۲۱
5 ۲.۱۳۴.۰۰۰
2/2 IELTS Elixir 2

iListen + iSpeak

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ندارد ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۲۵ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۲ ساعت کلاس

نیازمند ۹۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی یکشنبه-سه شنبه
۱۹ الی ۲۱
7 ۲.۰۹۰.۰۰۰
GE FOR IELTS 1 (iGram)

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ندارد ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۸ ساعت ویدیوی آموزشی

۲۲ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰
4 ۱.۴۷۰.۰۰۰ 
GE FOR IELTS 2 (iVocab)

BOOT CAMP

۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ندارد ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 11 ساعت ویدیوی آموزشی

۲۲ ساعت کلاس

نیازمند ۳۰ ساعت تمرین

درس و کلاس: سجاد حسینی یکشنبه-سه شنبه
۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰
3 ۱.۶۴۰.۰۰۰

 

ج) دوره های آفلاین انگلیسی و آیلتس

نام دوره (آفلاین)  تاریخ شروع تاریخ امتحان توضیحات دوره استاد روزهای برگزاری ظرفیت مانده شهریه
دوره ۱۰۰ روزه
IELTS Elixir
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ دوره آفلاین ۱۰۰ روزه اکسیر آیلتس سجاد حسینی دوبار در هفته به صورت آفلاین
برگزار شد
۵.۴۰۰.۰۰۰
دوره ۱۰۰ روزه
IELTS Elixir
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ دوره آفلاین ۱۰۰ روزه اکسیر آیلتس سجاد حسینی دوبار در هفته به صورت آفلاین
برگزار شد
۸.۷۴۰.۰۰۰
دوره ۱۰۰ روزه
IELTS Elixir
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ دوره آفلاین ۱۰۰ روزه اکسیر آیلتس سجاد حسینی دوبار در هفته به صورت آفلاین برگزار شد ۸.۷۴۰.۰۰۰
دوره ۱۲۰ روزه گرامر مفهومی (برای IELTS) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ دوره اکسیر گرامر انگلیسی (گرامر آیلتس) سجاد حسینی دوبار در هفته به صورت آفلاین برگزار شد ۶.۷۴۰.۰۰۰
دوره ۱۲۰ روزه گرامر مفهومی (برای IELTS) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دوره اکسیر گرامر انگلیسی (گرامر آیلتس) سجاد حسینی دوبار در هفته به صورت آفلاین برگزار شد ۶.۷۴۰.۰۰۰
 

اگر نیاز به مشاوره برای بوت کمپ آیلتس ۷ تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ دارید، این فرم را پر کنید:

 

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴۱ رای
4.9/5 - (58 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=19641
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

66 نظر در مورد تقویم برنامه آموزشی آکادمی اکسیر در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. آقا محمدرضای عزیز سلام،
   کلاس های حضوری از تابستان 1401 شروع میشه.

   11

  1. مهرزاد عزیز سلام،
   بله کاملا در جریان هستیم که نیاز به بروز رسانی هست. در حال ایجاد چند زیرساخت هستیم و به زودی بروزرسانی ها روزانه خواهد بود.
   با تشکر از نظر سازنده تون.

   16

 1. تشکر
  بسیار عالی و جالب
  نحوه تعیین سطح و شرکت در کلاس غیر حضوری برای دو روز در هفته ، یکشنبه و سه شنبه را بفدمائید .
  استفاده از واتس آپ مناسب است .
  تشکر مجدد .

  .

  19

 2. سلام وقت بخیر
  کلاس های انلاین ترم جدید از کی شروع میشه؟
  هزینه کلاس ها چقدره؟

  22

  1. فاطمه خانم عزیز سلام.
   در جدول بالا همه دوره های حضوری، آنلاین و آفلاین با تاریخ شروع گذاشته شده.

   20

  1. اقا سهند عزیز سلام،
   کلاس های آفلاین، حضوری و آنلاین طبق برنامه های مختلفی اجرا میشن و سیستم های متفاوتی دارن. بعضی کلاس ها نیمه گروهی هستن و شش نفره و بعضی دیگه گروهی و 12 نفره. در مورد کلاس مورد نظر در جلسه مشاوره از مشاور خودتون سوال بپرسین تا دقیق خدمتتون اعلام کنن.

   20

 3. سلام خسته نباشید از اهواز پیام میدم شما همیشه کلاس انلاین دارید بعد از اتمام شرایط موجود هم ؟

  20

  1. فاطمه خانم عزیز سلام،
   آکادمی اکسیر قبل از دوران کرونا نیز کلاس های آنلاین برگزار می کرد، پس در هر صورت، می تونید برای شرکت در کلاس های زبان آنلاین آکادمی اکسیر برنامه ریزی کنید.

   28

  1. اقا بابک عزیز سلام،
   نیمه اول دوره پری اینتر آماده هست. میتونین شروع کنین و تا به وسط دوره برسید بقیه ش هم اماده میشه.

   23

  1. اقا میثم عزیز سلام،
   برای زبان عمومی English File کتاب اصلی هست و برای دوره های تخصصی، کتب تالیفی اکسیر.

   24

 4. با سلام. خیلی از افراد که مثل من شاغل هستند امکان شرکت در کلاس در ساعت ۴ بعدازظهر رو ندارن اگر امکان داره برای ساعت ۶ بعدازظهر هم کلاس آیلتس بذارید. با تشکر

  24

  1. آقا مهرداد خمسه ی عزیز سلام،
   برای ساعت دوم ینی 6.30 تا 8.30 هم کلاس آیلتس ارایه می شه. لطفا با ما تماس بگیرید. اگر این ترم نباشه، قطعا ترم بعد خواهد بود.

   22

 5. سلام می خواستم بدونم شما در ایام کرونا حضوری هم کلاس دارید؟زمان برگذاری کلاس هاتون از کی هست؟

  19

  1. ملینا خانم عزیز سلام،
   همونطور که توی این صفحه می بینین، ما هم کلاس های حضوری داریم (با رعایت پروتکل های بهداشتی)، هم آفلاین و هم کلاس های آنلاین. هر ترم تعداد زیادی استارت کلاس داریم. برای شروع باید ببینیم سطح شما چیه.

   23

 6. سلام خسته نباشید.میخواستم بپرسم دوره های آیلتس حضوری برای ترم پاییز دارین؟واینکه شرایط کلاسها چجوری هست؟چن روز درهفته هست و چن جلسه هست هرترم!؟

  21

  1. رزا خانم عزیز سلام،
   بله داریم، زیاد! کلاس های دوجلسه در هفته داره، شنبه چهارشنبه و یکشنبه سه شنبه، فقط دوشنبه، فقط پنجشنبه و فقط جمعه هم داره. هم حضوری هم آنلاین. هم گروهی هم خصوصی. دوره های آفلاین هم به برنامه ما اضافه شده که برای خیلی ها مفیده. براش اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

   21

 7. ممنون از کیفیت اموزشی خوب اکسیر
  الان میفهمم چرا انقدر روی تعیین سطح اصرار داشتید

  24

   1. بله هم حضوری داریم هم آنلاین. قیمت ثابت هست و از سطح به سطح تغییر نمی کنه.

    20

  1. سعیده خانم عزیز سلام،
   کلاس های خصوصی زبان با گروهی ها فرق داره و با توجه به نیاز شما و بسته به تاریخ ثبت نام شما استارت میخوره. لینک توضیحات خودش رو ببینین.

   22

  1. آقا داریوش عزیز سلام،
   اگر همه به همین شکل با تشخیص خودشون سر کلاس بشینن، به نظر شما اون کلاس چه شکلی میشه؟ تعیین سطح و یکدست سازی کلاس وظیفه کارشناس آموزش هست. اجازه بدین ما کارمون رو درست انجام بدیم.

   25

   1. سلام خدمت شما من تعیین سطح دادم ۹۳ از ۱۲۰ شدم و برام نوشت سطح شما اینترمدیت خواستم بدونم اگه بخوام برای آیلتس خودم آماده بشم چه پکیج باید تهیه کنم و اینکه همون پکیج آیلتس و اینترمدیت کافی هست؟ چون خیلی تعدد کلاس و پکیج و برنامه دارید آدم میمونه کدوم انتخاب کنه
    ممنون

    1

    1. آقا شروین عزیز سلام،
     قبل از تصمیم گیری حتما یک وقت مشاوره با کارشناس بگیرید تا بتونیم نقشه مسیر خوبی با توجه به برنامه های شخصی شما بریزیم.

     1

  1. محیا خانم عزیز سلام،
   احتمال 99% از اواسط تیرماه. شما از 7 و 8 تیر پیگیری کنین.

   20

 8. کلاس زبان اکسیر رو شرکت می کنم و خیلی راضی هستم به چند دلیل
  اولا که نمره پایانی این نیست که یه امتحان تستی بدی. توی ترم فعالیت کلاسی، رایتینگ، نوشتن تکالیف و امتحان شفاهی هم هست.
  دوما، امتجان رو خود استاد زبان نمیگیره، یکی دیگه میگیره
  سوما فقط مکالمه نیست همه چیز کار میشود مثلا listning و pronuounciation
  چهارما رفتار پرسنل محترمانه هست.
  تشکر از تیم اکسیر

  20

  1. رعنای عزیز سلام،
   ممنون از گزارش خوبتون از اکسیر. در صورت وجود هر مساله ای میتونید با دفتر آموزش و مدیریت در ارتباط باشید.

   19

  1. سما عزیز سلام،
   ما استارت های مختلفی داریم و به صورت ترمی در زمان های ثابت دوره هارو شروع نمی کنیم. درضمن، باید دید سطح شما چیه تا ببینیم نسبت به سطحتون چه ترمی برای شما مناسب هست. لطفا با ما تماس بگیرید.

   24

 9. چقد عالی
  کلاس زبان هر روز فوق فشرده هم دارید ؟ عصر ساعت ۵ ب بعد جی؟ من تا ۵ سرکار هستم
  تشکر

  22

  1. حمید عزیز سلام،
   بله کلاس زبان فوق فشرده هم داریم هم صبح هم عصر و کلاس بعد از 5 عصر هم داریم. لطفا با ما تماس بگیرید.

   23

 10. سلام
  تصمیم داشتم در دوره های عمومی این آموزشگاه شرکت کنم.اما گویا کلاسه مخصوصه شاغلین(جمعه ها) ندارید 🙁 دلیلش چیه کلاساتون برای بزرگسالان نیست؟
  من فقط اینترم میتونم فوق فشرده بیام (که برای برجه10 ندیدم اینجا) ولی بعد عید باید جمعه ها بیام! حیف

  18

  1. Marry عزیز سلام،
   در حال حاضر کلاس های مخصوص شاغلین یکروز در هفته فقط پنجشنبه ها و فقط دوشنبه ها داریم که احتمال داره برای شما مناسب باشه. البته، اکثر کلاس های گروهی ما بعدازظهر هاست و در سه زمان برگزار می شه: 2.30 تا 4.30، 4.30 تا 6.30 . 6.30 تا 8.30. اگر هم کسی بعدازظهرها شاغل باشه، کلاس های صبح هم براشون داریم.
   آکادمی اکسیر در حال حاضر فقط در زمینه آموزش زبان و آیلتس برای بزرگسال فعالیت داره.
   یک سری از کلاس ها به خاطر ویژگی های خاصشون توی این جدول نمی یان. لطفا با ما تماس بگیرید. 🙂
   موفق باشید.

   21

   1. ندا خانم عزیز سلام،
    درکل تفاوت در طرح درست هست. در کلاس خصوصی، علی رغم اینکه طرح درس وجود داره، بیشتر تمرکز روی زبان اموز هست و بیشتر روی نقاط ضعف و قوت ایشون کار میشه.
    اما در کلاس گروهی، فطعا سیلابس درسی باید اجرا بشه.

    20

  1. پیمان عزیز سلام،
   دوره مجازی ایلتس، گرامر و غیره در اکادمی اکسیر Live نیست و به محض ثبت نام، دسترسی برای شما باز می شوذ. از لینک دوره آنلاین IELTS استفاده کنید.

   12

  1. مهندس تقوی عزیز سلام،
   برای دوره های آمادگی ایلتس، ما در آکادمی اکسیر از سیستم جامع اکسیر آیلتس استفاده می کنیم که محتوای اون اسلایدهای آموزشی و کتب اکسیر آیلتس هستن.
   موفق باشید.

   13

  1. سلام 🙂
   ما برای دوره های زبان عمومی یا کلاس زبان کتاب اصلی انگلیسیمون English File هست. این نسخه انگلیسی کتاب American English File هست.
   موفق باشید.

   16

   1. سلام. چون در حال جا به جایی هستیم هنوز مشخص نیست. یا از ۱۴هم تیرماه شروع میشه یا از ۱۷هم مردادماه ۹۹.

    16