قطع نکنید! مکالمه های تلفنی به زبان انگلیسی

 

آیا می دانید چگونه به زبان انگلیسی مکالمه ی تلفنی داشته باشید؟ در انگلیسی، مکالمه تلفنی از مکالمه رو در رو سخت تر است! پس بهتر است این اصطلاحات کاربردی را برای مکالمه های تلفنی به زبان انگلیسی یاد بگیرید.

مکالمه های تلفنی به زبان انگلیسی

 

Who’s calling please?

(چه کسی پشت خط است؟)

این یک سوال مودبانه برای پرسیدن نام کسی است که با شما تماس گرفته است.

 

I’d like to speak to…

(می خواهم با … صحبت کنم)

از این سوال برای گفتن نام کسی که می خواهید با او حرف بزنید استفاده کنید.

 

Speaking

اگر شما پشت تلفن بگویید “I’d like to speak to Shirley”  (می خواهم با شرلی صحبت کنم) و کسی که پشت تلفن است در جواب بگوید speaking، منظور این است که Shirley is speaking (شرلی دارد صحبت می کند).

 

I’m sorry, the line’s busy

(متاسفم، خط مورد نظر اشغال است)

این جمله یعنی شخص مورد نظر شما در حال مکالمه با فردی دیگر و خط مشغول است.

 

Would you mind holding?

(ممکن است منتظر بمانید؟)

اگر خط مورد نظر اشغال بود باید بدانید که فرد تماس گیرنده مایل است برای چند دقیقه منتظر بماند.

 

Would you like to leave a message?

(آیا می خواهید پیغام بگذارید؟)

اگر شخص مورد در نظر شما در دسترس نباشد، کسی که تلفن را جواب داده است ممکن است به شما پیشنهاد کند تا پیغام بگذارید.

 

Could you spell your name please?

(ممکن است اسمتان را هجی کنید؟)

وقتی برای کسی پیغام میگذارید باید دقت کنید که اسمتان را درست هجی کرده باشید.

 

Extension number

(شماره داخلی)

شما از این شماره می توانید برای برقراری ارتباط مستقیم با کسی در داخل یک شرکت استفاده کنید.

 

I’ll put you through to his office

(من شما را به دفتر ایشان وصل می کنم)

عبارت دیگری که می تواند جایگزین جمله ی بالا شود I’ll connect your call (من تماس شما را وصل می کنم) است.

 

Sorry you’ve dialed the wrong number

(متاسفم، اشتباه تماس گرفته اید)

این جمله را ممکن است زمانی بشنوید که اشتباه کرده و با شخص دیگری تماس گرفته باشید.