جملات شرطی نوع یک

First Conditional Sentences

همانطور که قبلا گفته شد جملات شرطی در زبان انگلیسی پنج مدل هستند و در این اکسیر به سراغ ساختار جملات شرطی نوع اول می رویم.

 

ساختار جملات شرطی نوع یک  First Conditional Sentences – Structure

در اکسیری که در آن ساختار کلی جملات شرطی را در آن توضیح دادیم به شما گفته شد که این جملات دو بخش دارند یعنی یک بخش If Clause و بخش دیگر Main Clause.

If Clause که از نوع Dependent Clause است اگر در ابتدای جمله باشد بعد از آن ویرگول استفاده می شود و بعد Main Clause به کار می برد.

اما این که در یک جمله شرطی نوع اول If Clause چهStructure خواهد داشت را به شما توضیح خواهیم داد.

همانطور که در این لیست مشاهده می کنید در If Clause می توانیم این افعال را داشته باشیم و همچنین در Main Clause هم می توانیم از افعال Modal که در لیست آمده استفاده کنیم.

 

Main Clause(IC)

If Clause(DC)

Will = ‘ll

Present simple

Be going to

Present progressive

Should + base form of verb

Present perfect simple

Ought to

Present perfect progressive

Might/may

Modals

این مطلب رو هم بخونید!
جملات شرطی نوع دو

 

یک مثال کلی برای موارد بالا:

 

Main Clause(IC)

If Clause(DC)

we will

If Broody helps, …

we are going to

If Broody is helping, …

we should         succeed.

If Broody has helped, …

we may

If Broody has been helping, …

we might / we ought to

If Broody can help, …

 

هرکدام از این موارد بالا را می توان باهم ترکیب کرد، برای مثال:

e.g. If broody is helping, we ought to succeed.

همانطور که قبلا گفته شد میتوانیم جای Main Clause و If Clause را عوض کنیم به شرط این که ویرگول وسط را حذف کنیم و قطعا Capitalization هم تغییر می کند یعنی Main Clause در ابتدای جمله باید به صورت Capital باشد، نقطه ی بعد از succeed برداشته می شود و در انتهای If Clause گذاشته می شود که به این شکل می شود:

این مطلب رو هم بخونید!
جملات شرطی ترکیبی

e.g. We will succeed if broody helps.

و یا:

e.g. We are going to succeed if broody is helping.

و یا هرکدام از مواردی که در لیست وجود دارد.

 

در این اکسیر structure جملات شرطی نوع اول براتون گفته شد الان نوبت شماست که این ساختار را خوب تمرین کنید تا یاد بگیرید که وقتی Concept را یاد گرفتید، بتوانید به درستی از آنها استفاده کنید.

 

مفهوم و کاربرد جملات شرطی نوع اول   First Conditional Concept – Future Real

Future Real به این معناست که چیزی در آینده واقع می شود یا می تواند رخ دهد. Future Real یک Result محسوب می شود و حالت فرضیه ای ندارد. این حالت به واقع می تواند در عمل اتفاق بیفتد پس Concept جمله ی شرطی نوع اول را Future Real می گوییم. به مثال ها توجه کنید تا این مورد براتون شفاف تر شود.

مثال:

Loaded

e.g. If you are listening to Tony Robbins, you are going to be loaded and successful!

Go on a picnic

e.g. If the weather is good, we’ll go on a picnic.

این مطلب رو هم بخونید!
جایگزین های کلمه if در جملات شرطی

Punched

e.g. You will be punched If you come around again!

 

 دوره آیلتس    آزمون ماک آیلتس

 

می بینید که جای Main Clause و If Clause را عوض کردیم و ویرگول را حذف کردیم و Main Clause  در این جمله will  و If Clause هم present simple هست.

نوبت شماست ببینید در زندگی شما چه Future Real هایی وجود دارد یا چه چیز هایی احتمال دارد در آینده قطعا اتفاق بیفتد و حالت فرضی ندارد، این هارا یادداشت کنید و با توجه به ساختار هایی که دراکسیر های قبل بهتون آموزش داده شد چند جمله بنویسید و تمرین کنید تا به خوبی جمله ی شرطی نوع اول را یاد بگیرید.

 

 دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان