ورود / ثبت نام
0
0

دسته: جملات شرطی – Conditional Sentences

جملات شرطی ابزار بسیار قدرتمندی برای صحبت کردن در زبان انگلیسی در اختیار شما قرار می دهند. بخشی از مفاهیم زبان وارد شرایطی در گذشته، حال و آینده می شوند که ساختارهای شرطی به ما اجازه می دهند بتوانیم این مفاهیم را انتقال داده و یا متوجه شویم.