وابسته سازهای اسمی (If and Whether Clause)

Noun Clause Subordinators (If and Whether Clause)

 

 

در این اکسیر می خواهیم با شما در مورد وابسته سازهای اسمی (If and Whether Clause) در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به سراغ دسته ی If/Whether Clause می‌رویم. این Clause قرار است جمله ای به ما بدهد که شامل یک شرط است. کلمه ی Whether از کلمه ی If فرم Formal تری است. این دسته را در 5 مدل مختلف می توانیم استفاده کنیم.

 

وابسته سازهای اسمی(If and Whether Clause)

 

 کلاس زبان     آزمون ماک آیلتس     دوره آیلتس 

 

معنای تمامی این جملات یکسان است. در فارسی هم ما کلمه ی (یا نه) را می گوییم ولی در انگلیسی وجودش Optional است.

 

    دوره‌ی آنلاین زبان