مجهول زمان آینده ساده

How to Make Simple Future Passive

 

در این مبحث می خواهیم راجع به مجهول زمان آینده ساده یا future simple صحبت کنیم که می تواند با فعل کمکی مودال will و یا با ساختار to be going to ساخته شود.

 

مجهول آینده ساده با فعل کمکی مدال will

مجهول زمان آینده ساده، با فعل کمکی will ساخته می شود. Object به ابتدای جمله می آید فعل To be به صورت will be  آورده می شود و فعل اصلی هم همیشه به صورت Past participle است.

به این مثال توجه کنید:

e.g. He will help many people tomorrow.

e.g. Many people will be helped tomorrow.

فردا به مردم زیادی کمک خواهد شد.

مثال بعدی:

e.g. Many job opportunities will be found tomorrow.

فرصت های شغلی زیادی فردا پیدا خواهد شد.

 

آینده ساده یا ساختار be going to نیز ساخته می شود. پس قاعدتا این ساختار نیز مجهول دارد. مفاهیم این ساختار همان هستند و جملات فقط مجهول می شوند.

مجهول آینده ساده با ساختار Be going to

مثال:

e.g. He is going to launch the project tomorrow.

e.g. The project is going to be launched tomorrow.

 

مجهول در آینده ساده یا Future simple passive همراه با will و To be going to به شما گفته شد. الان زمان این رسیده که شما تمرین کنید تا خوب یاد بگیرید.

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی