ساختار مجهول زمان آینده کامل استمراری

How to Make Future Perfect Progressive Passive

این مقاله به کوشش تیم حرفه ای اساتید آکادمی زبان اکسیر به جهت توضیح مبحث زمان مجهول آینده کامل مستمر گردآوری شده است. هدف ما این است که شما عزیزان با مطالعه این مطلب به طور کامل بر ساختار مجهول آینده کامل استمراری مسلط شوید.

در این مقاله ابتدا توضیح کاملی درباره مجهول آینده کامل استمراری ارائه خواهد شد. سپس مثال هایی در این باره زده ایم تا درک این مطلب برای شما عزیزان آسان تر شود.

 

در زبان انگلیسی، زمان های بسیاری قابل تبدبل به حالت مجهول است. یکی از این زمان ها زمان آینده کامل استمراری است.

 

Future Perfect Progressive در زبان انگلیسی ساختاری بسیار weird است. اما در مواقعی اتفاق می افتد، که شما می خواهید آن را Passive کنید. یعنی علاوه بر اینکه ساختار Future Perfect Progressive استفاده می کنید، می خواهید جمله را مجهول کنید یا بگویید نمی دانید که چه زمانی قرار است در آینده این کار انجام داده شود به صورت مستمر، یا اینکه می خواهید روی Object تمرکز کنید.   آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

به هر حال برای ساخت این ساختار، مفعول را به ابتدای جمله می آورید، فعل To be را به صورت will have been being صرف می کنید و فعل اصلی هم طبق معمول، به صورتPast Participle استفاده می کنید.

به مثال توجه کنید:

Active voice: She will have been working hard on her project.

Passive voice: Her project will have been being worked hard on.

حالا که به طور کامل با ساختار زمان مجهول آینده کامل مستمر آشنا شدید، زمان این رسیده که به سراغ تمرین های این ساختار بروید و با طراحی مثالهایی مشابه مثالهایی که ما در بالا برایتان آوردیم، به طور کامل بر این ساختار مسلط شوید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان