ساختار مجهول زمان آینده کامل

How to Make Future Perfect Passive

 

این مقاله آموزشی به کوشش تیم حرفه ای اساتید آکادمی زبان اکسیر با هدف توضیح مبحث مجهول زمان آینده کامل ارئه شده است. با این امید که با مطالعه این بخش به طور کامبل با مبحث مجهول زمان آینده کامل آشنا شوید. در ابتدا باید اشاره کنیم که اگر بخواهیم بگوییم در آینده یک کاری در یک زمان مشخصی به اتمام رسیده، از Future Perfect استفاده می کنیم.

 

در اینجا می خواهیم یاد بگیریم که چگونه Future Perfect را Passive کنیم. طبق معمول مفعول را به ابتدای جمله می آوریم و فعل To be را به صورت will have been صرف می کنیم. Will  have به این علت استفاده شده است که زمان آن Future Perfect است و been به این دلیل اضافه شده که جمله مجهول است. فعل اصلی هم همیشه در ساختار مجهول، به صورت Past Participle است.

e.g. She will have finished her Ph.D.

در زبان فارسی این ساختار را نداریم. برای توضیح بیشتر، اکسیر Future Perfect را تماشا کنید. اما در حال حاضر میخواهیم یاد بگیریم که Future Perfect را به چه صورت مجهول کنیم.

e.g. Her Ph.D. will have been finished.

مثال دیگر:

e.g. Many landmarks will have been seen by the end of month.

شما با مطالعه این مقاله آموزشی می توانید به طور کامل بر مبحث مجهول زمان اینده کامل تسلط پیدا کنید و با مطالعه مثالهای آورده شده در بالا و طراحی مثالهای مشابه با استفاده از این فرمول، به هر آنچه در باره این مبحث نیاز دارید دست بیابید. الان نوبت شماست. باید تمرین کنید و مثال بنویسید تا Future Perfect Passive را خوب یاد بگیرید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس