مجهول در حال کامل (یا ماضی نقلی)

How to Make Present Perfect Passive

 

در مباحث گذشته به طور کامل درباره بخش های مختلف ساختار مجهول در زبان انگلیسی توضیح دادیم. در این مقاله سعی داریم درباره ساختار مجهول حال کامل توضیح دهیم. باز هم طبق معمول، برای ساخت مجهول از  زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی، ابتدا مفعول یا Object را به ابتدای جمله می آوریم. فعل be اما در این ساختار به صورت have/has +been صرف می شود و فعل اصلی هم همیشه Past participle آورده می شود.

 

حالا که با ساختار کلی مجهول زمان ماضی نقلی آشنا شدید، به مثال های زیر توجه کنید.

e.g. She has built a bridge او یک پل ساخته است .

قطعا مفاهیم زمان حال کامل یا Present prefect را به یاد می آورید؛ اگر فراموش کرده اید حتما ابتدا اکسیر Present perfect را ببینید، یاد بگیرید و بعد سراغ ساختار مجهول بروید.

e.g. A bridge has been built. یک پل ساخته شده است

یک مثال دیگر:

e.g. Many fish have been caught from the North Sea.

ماهی های زیادی از دریای شمال گرفته شده اند.

e.g. Many jet engines have been constructed by Rolls Royce.

موتورهای جت زیادی توسط رولزرویس ساخته شده اند.

 

الان نوبت شماست که تمرین های Present Perfect Passive را انجام دهید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان