ورود / ثبت نام
0
0

انواع گرامر Used to – be used to – get used to

40861 بازدید
گرامر used to

انواع ساختارهای گرامر Used to – be used to – get used to

 

در این مقاله اکسیری می خواهیم ساختار و کاربرد گرامرهای Used to ،Be used to و Get used to را به شما توضیح بدهیم. تمامی این ها به معنای عادت داشتن است و می تواند در زمان گذشته، حال و آینده استفاده شده و یا به ایجاد عادت و دستوری برای ساخت آن اشاره کند. به جدول زیر دقت کنید.

عادت داشتم هر روز به باشگاه می رفتم. I used to go to gym every day.
به صبح زود بیدار شدن عادت دارم. I am used to waking up early.
باید به سخت کار کردن عادت کنم. I should get used to working hard.

 

 

در ابتدا به سراغ Structure گرامر Used to می‌رویم. با فرم مثبت یا Affirmative این گرامر شروع می کنیم:

+Affirmative

Subject +    Used to   +    Verb +   complement

   I   used to eat meat.

 She used to eat meat.

 You used to eat meat.

همان طور که مشاهده می کنید used to صرف ندارد. برای همه ی اشخاص، بدون هیچ تغییری فقط Used to استفاده می شود.

 

Negative

Used to چگونه منفی می شود؟ در واقع Used to فرم گذشته ساده یا Past simple دارد. پس اگر بخواهیم آن را منفی کنیم، حرف d انتهای Used را برمی داریم و از did استفاده می‌کنیم. بنابراین:

Subject + did not use to + Verb   + complement

 

   I    didn’t use to  eat  meat.

 She  didn’t use to  eat  meat.

 You  didn’t use to  eat  meat.

 

? Question 

در حالت سوالی نیز did را به ابتدای جمله می بریم:

 

Did + Subject   + use to   +    Verb +   complement

 

Did   I     use to  eat meat?

Did She  use to  eat  meat?

Did You  use to  eat  meat?

 

 

Short answer

Did she used to eat meat?

Yes, she did.

No, she didn’t.

پاسخ کوتاه در این ساختار درست مثل حالت Past simple است.

 

 

به Structure chart گرامر Used to توجه کنید:

گرامر Used to

اما ساختار Used to به علاوه Base form of the verb، کجا استفاده می‌شود؟

استفاده از این ساختار مربوط به زمانی است که بخواهیم بگوییم در گذشته عادتی داشتیم، یا چیزی در گذشته Routine ما بوده است. چیزی که در گذشته همیشه به شکل repetitive اتفاق میفتاده است.

برای مثال:

  I used to read books in the bathroom.

گرامر Used to

I used to take a nap after lunch.

گرامر Used to

I used to go walking every night.

گرامر Used to

پس برای چیزهایی که به عنوان Routine یا عادت در گذشته به طور مکرر اتفاق میفتاده است، از ساختار Used to استفاده می کنیم. درست مثل Concept سوم زمان Simple past که در iGram گفته شد.

مثال:

David used to live in Paris.

یک مثال دیگر:

I used to go swimming every day.

 

وقت تمرین است!

درست مثل زمان Simple Past، که Past routine و past habit های‌تان را تمرین می‌کردید، حالا نیز می‌توانید همان ها را با ساختار used to do something بسازید. فقط یادتان باشد که هم ساختار مثبت بسازید، هم منفی، هم سوالی و هم پاسخ کوتاه. به این شکل می‌توانید به این ساختار کاملا مسلط شوید.

 

ساختار و کاربرد گرامر Be used to

 

در ادامه به سراغ ساختار، کاربرد و مفهوم گرامر Be used to می‌رویم. ابتدا Structure این گرامر را برایتان شرح می‌دهیم سپس توضیح می‌دهیم که این گرامر در کجا استفاده می‌شود.

با فرم مثبت یا Affirmative این ساختار شروع می‌کنیم:

+Affirmative

Subject + Be used to + Noun (Gerund) + complement

 

I    am used to living alone.

She  was used to living alone.

You  are used to living alone.

 

 

Negative

اگر بخواهیم آن را منفی کنیم طبق معمول فعل To be آن منفی می شود:

Subject + Be not used to + Noun (Gerund) + complement

I  am not used to living alone.

She  wasn’t used to living alone.

You  aren’t  used to living alone.

 

? Question

در شکل سوالی، فعل To be به ابتدای جمله می رود:

 Be  +  Subject  +  used to  +  Noun (Gerund+  complement

Am   I used to  living alone?

Was she used to living alone?

 Are you used to living alone?

 

Short answer

 

پاسخ کوتاه:

 

Is he used to living alone?

Yes, he is.

No, he isn’t.

 

Structure chart گرامر Be used to doing something را مشاهده می‌کنید:

Structure chart مفهوم Be used to doing something

 

کاربرد ساختار Be used to doing something

 

Be used to doing something یک Present habit را نشان می‌دهد. یعنی عادتی شخص در حال حاضر آن را دارد.

به مثال این ساختار توجه کنید:

I found Chinese food very strange at first but I’m used to it now.

مثال Be used to doing something

 

اگر دقت کرده باشید، متوجه می‌شوید که Present habits با Simple Present یا زمان حال ساده گفته می‌شود. پس چرا از ساختار Be used to doing something استفاده کنیم در حالی که می‌توانیم از Present Simple استفاده کنیم؟

این ساختار به این علت استفاده می‌شود که بتوانیم بگوییم ما الان عادتی را ایجاد کرده ایم و این عادت دیگر Unusual یا غیرعادی نیست. به این معنا که در گذشته غیر عادی بوده است و ما به آن عادت نداشتیم اما حالا دیگر چیز جدید یا عجیبی نیست و به آن عادت کرده ایم.

مثال:

It took a while but I’m finally used to travelling by ship.

ساختار Be used to doing something

این مثال می گوید: طول کشید اما حالا دیگر به سفر با کشتی عادت دارم.

تا اینجا کاربرد Be used to something را برای شما شرح دادیم. مراقب باشید! اگر Something مشتق فعلی باشد، حتما باید به شکل Gerund بیاید. این ساختار را با ساختار Used to به علاوه Base form of the verb اشتباه نگیرید.

 

ساختار و کاربرد گرامر Get used to something 

 

در ادامه به سراغ ساختار، کاربرد و استفاده گرامر Get used to something می‌رویم. در ابتدا ساختار این گرامر را برای‌تان توضیح می‌دهیم.

به مثال های زیر توجه کنید:

  I   am getting used to living in the little village.

She  got used to living in the little village.

You  have got used to living in the little village.

Subject + Get used to + Noun (Gerund) + complement

 

Get used to می‌تواند به Tenseهای مختلف برود. به زمان گذشته، حال یا آینده. اگر Something ما در ساختار Get used to Something، مشتق فعلی باشد به شکل Gerund می‌آید: Get used to doing something یا Get used to something.

در این ساختار Get می تواند صرف شود. مثلا مثال اول ما، Present continuous است: I am getting used to

زمان مثال دوم نیز Past simple است: She  got used to

زمان مثال سوم هم perfect Present است: You have got used to

 

Negative

این ساختار چطور منفی می‌شود؟ بستگی به Tenseمان دارد. مثلا در مثال اول که زمان آن Present Continuous است، فعل To be آن منفی می‌شود:

 I   am not getting used to living in the little village.

 

برای مثال دوم که زمانش Past simple است، did می آوریم:

She  didn’t get used to living in the little village.

 

برای مثال سوم که زمان آن Perfect present است، have را منفی می کنیم:

You  haven’t got used to living in the little village.

 

? Question

در شکل سوالی نیز به همین منوال پیش می‌رود:

Be + Subject + used to + Noun (Gerund) + complement

Am  I  getting used to living in the little village?

Did  She  get used to living in the little village?

Have You got used to living in the little village?

 

 

Short answer

Did  he  get used to  living alone?

Yes, he did.

No, he didn’t.

به Structure chart این گرامر توجه کنید:

گرامر used to

 

کاربرد گرامر Get used to

 

به سراغ Concept یا کاربرد گرامر Get used to می‌رویم. این ساختار در کجا استفاده می‌شود؟ درست مثل Be used to که شخص در آن می‌گفت این مسئله برای من چیز جدیدی نیست و حالا من این عادت را پیدا کرده ام (در واقع حالا تبدیل به Present habit من شده است)، Get used to برای ایجاد آن عادت ها و شرایط استفاده می‌شود یعنی: Something is in the process of becoming normal

زمانی که چیزی در حال  عادی شدن است، از Get used to استفاده می‌کنیم. برای مثال:

I got used to living in Canada in spite of the cold weather.

علی رغم هوای سرد، من به زندگی کردن در کانادا عادت کردم. (یعنی این عادت را ساختم)

 

مثال بعدی:

She found the heels too high, but she got used to them.

پاشنه ها برایش خیلی بلند بود، اما بالاخره به آن‌ها عادت کرد.

یک مثال دیگر:

I am getting used to waking up early for the new job.

برای شغل جدیدم، دارم عادت می کنم که زود بلند شوم.

 

مثال بعدی:

Have you got used to following new driving rules here?

آیا به قوانین جدید رانندگی در اینجا عادت کرده ای؟ (یعنی آیا این عادت و این Habit برایت ساخته شده است؟)

یک Review!

گفتیم که ساختار Used to برای بیان مسائلی است که در زمان گذشته اتفاق میفتاده است.

Be used to برای بیان مسائلی است که در حال حاضر عادت است. زمانی از این ساختار استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم یک مسئله دیگر چیز عجیبی برای ما نیست.

Get used to هم در واقع پروسه‌ی ایجاد یک عادت است.

در جدول زیر توضیحات گرامر Used to را به صورت کلی با ذکر مثال می بینید:

گرامر Used to

 

حالا وقت تمرین است!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴۸ رای
4.3/5 - (61 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=22586
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین

نظرات

84 نظر در مورد انواع گرامر Used to – be used to – get used to

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. و لطفا تو همه ی آموزش ها تون ویدیو هم بزارید چون‌بیشتر آموزش ها تون داره تعجب کردم این یکی نداشت ممنونم که دارید پیام منو میخونید❤

  3

  1. حتما در حال برنامه ریزی هستیم. اما روی اینستاگرام یه پست خوب در مورد این گرامر هست به اسم خانواده used to از اقای حسینی.

   1

   1. سلام مرسی قشنگ توضیح دادید ولی be get used to و be used to مگه فقط برای اسم استفاده نمیشه؟ من این طوری یاد گرفتم که نمی تونم از verb استفاده کنیم بعد چرا ing میگیره ؟ اگه ing بگیره از حالت verb خارج میشه دیگه عملی رو نشون میده:|؟ میشه لطفاً جواب بدید چون هنوز علامت سوال برام هست …

    2

    1. بهار خانم عزیز سلام،
     بحث الگوهای استفاده از عبارات هست. برای used to از شکل ساده و برای دو الگوی دیگه از verb + ing استفاده میشه.

     3

 2. معنی used to یعنی سابقا قبلا
  معنی be used to یعنی عادت داشتن (گذشته حال و آینده داره)
  معنی get used to یعنی عادت کردن (گذشته حال و آینده داره)

  اگه به معنی این واژه ها دقت کنین استفاده ازشون خیلی راحت میشه

  11

 3. سلام
  خیلی خیلی عالی بود
  من کاملا متوجه شدم
  فقط کاش برای WOULD رو هم میگفتید تا تکمیل تر باشه

  10

 4. سلام من در شهر ونكور دارم ميرم كلاس زبان و با استفاده از سايت شما گرامر اين درس برام خيلي بهتر جا افتاد واقعا ممنونم از توضيحات كاملتون 🙏🏻

  7

  1. شراره خانم عزیز سلام،
   خداروشکر استفاده کردین. ویدیوی مربوطه رو روی صفحه اینستاگرام ما هم ببینید.

   9

   1. دست گلتون درد نکنه عالی بود. ولی حاجی ی سوال، فرق مثلا:
    She used to live alone.
    با
    She was used to living alone.
    چیه؟

    4

    1. ساختار be used to به معنای اینه که چیز جدید و غیرمنتظره یا نامتعارفی نیست. عادیه.

     7

 5. سلام سایت بسیار آموزنده و مفیدی بود بسیار عالی
  خیلی خیلی مچکرم 🌹🌹🌹🌹

  5

  1. نرگس خانم عزیز سلام،
   خداروشکر که براتون مفید هست آموزش ها. مارو به دوستانتون معرفی کنین.

   5

 6. سلام میشه بگید الان با توجه به توضیحی که دادید تفاوت : i was used to ride my bike to work و i used to ride my bike to work چیه ؟ آیا هر دو یک معنی میده ؟

  6

  1. علی اقای عزیز سلام،
   بله هردو یه معنا داره اگرچه حالت استمراری در گذشته متداول نیست و اشتباه هم نوشتین. درستش اینه: I was used to riding
   حالت be used to doing بیشتر در حال استفاده میشه.

   8

   1. پس یعنی در استفاده از حالت be used to فعل رو باید بصورت ing دار بگیم ؟ مثل i’m used to studing story books ? اشتباه هس اگه بگیم i’m used to study story book ?

    منظورم چه در زمان حال فعل be چه گذشتش باید فعل بصورت ing باشه

    4

    1. علی عزیز سلام،
     بله درست میگین باید ساختار اینطوری باشه: be used to doing something

     4

 7. سلام و درود
  عجب سایت خوبی داریید ، تمام اطلاعات مختصر و مفید و کامل است و نویسنده سواد خوبی داشته
  بسیار سپاسگذارم از این مجوعه ایی که تهیه کردیید

  6

  1. آقا میعاد عزیز سلام،
   خداروشکر براتون مفید بوده 🙂 اکسیر رو حمایت کنین.

   7

 8. سلام. کاش معنی جملات رو هم مینوشتید بهتر متوجه میشدیم. من که چیزی نفهمیدم

  8

  1. علی آقای عزیز سلام،
   توضیحات فارسی به مقاله اضافه شد. با تشکر از نظرتون.

   4

 9. ببخشید من مدام دنبال توضیح یه گرامر میگردم ولی پیداش نمیکنم. فاعل به علاوه فعل توبی به علاوه to به علاوه فعل.
  I am to change my diet. مثلا همین جمله.
  میشه یه توضیح مختصر در مورد ابن گرامر و این که چطور معنیش کنیم بدید؟ ممنون میشم

  6

  1. فایزه خانم عزیز سلام،
   این ساختار برای future arrangement در فضای رسمی هست. مثال از دیکشنری لانگمن:
   Audrey and Jimmy are to be married in June.

   6

  1. روشا خانم عزیز سلام،
   خداروشکر براتون مفید بوده. اکسیر رو حمایت کنید.

   5

 10. سلام ادمين جون ، چرا در مثال
  I have got used to….
  كه نوشتين در زمان حال ِ كامله ، از قسمت سوم فعل ِ
  Get
  استفاده نشده؟؟؟؟
  Gotten

  5

  1. دوست عزیز سلام،
   قسمت سوم فعل get، هم میشه got و هم gotten.

   5

 11. خسته نباشید
  واااااقعا فوق العاده بود هم توضیحاتتون و هم معادلها و مثالهای فارسی
  کاملا قشنگ و اصولی توضیح دادین

  5

  1. اقا محسن عزیز سلام،
   چقدر خوب که براتون مفید بوده. مارو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنین.

   4

    1. تارا خانم عزیز سلام ،
     خوشحالیم که مطالب سایت براتون مورد پسند و مفید واقع شده

     6

 12. عالی بودولی اون قسمت i have got used to inhabiting in mountainion city اون قسمت have شو نمیفهمم،لطف کنید توصیح بدین🙏یه سوال دیگه میشه این جمله رو هم تفسیر کنید
  We,d have to get used to going

  3

  1. محبوب عزیز سلام،
   اون have برای ساخت ساختارِ حال کامل اومده.
   سوال دوم، به نظر میاد ‘d کلمه would باشه و گوینده تصور میکنه که باید به رفتن عادت کنند.

   8

   1. سلام ادمین جون مگه واسه حال کامل از قسمت سوم‌فعل استفاده نمیشه ؟!!!!!! پس چرا در مثال
    I have got used to
    كه سوال بكي از كاربران هم هست ، شما از قسمت سوم فعل
    Get
    استفاده نكردين ؟؟؟؟؟؟
    Get got gotten

    8

 13. ببخشید برای to be used to هم فرمودین ایجاد عادت ولی انگار بیشتر get used to این حس ایجاد عادتو منتقل میکرد 🙁
  البته من بد متوجه شدم انگار
  میشه یه کم بیشتر توضیح بدین؟ 🙁
  ببخشید :((

  6

  1. دوست عزیز سلام،
   بله get used to برای ایجاد عادت هست و be used to برای این هست که بگیم چیز جدیدی و سوپرایزی نیست و عادت وجود دارد.

   5

 14. یکی از کامل ترین توضیحات در مورد این گرامر بود
  ممنونم
  فقط کاربرد would را بجای used to را هم بگید دیگه تکمیل میشه

  7

  1. اقا حامد عزیز سلام،
   خداروشکر براتون مفید بوده.
   اون رو در فعل مدال would گفتیم ولی بقول شما خوب میشه اینجا هم بیاد. ممنون. اکسیر رو به دوستانتون معرفی کنین.

   4

  1. نیک عزیز،
   اولی به معنای عادت داشتن در گذشته و دومی به معنای ایجاد عادت در گذشته ست.

   3

  1. آیلین عزیز سلام،
   چقدر خوب که براتون مفید بوده. در خدمتتون هستیم.

   7

  1. دوست عزیز سلام،
   این سوال به فعل get برمیگرده که قسمت سومش میتونه got یا gotten باشه و هردو درسته. 🙂

   7

 15. همه رو درک کردم بجز یکی که البته مثال هم نبود براش.تفاوت مثلا I was used to و I used to چیه؟be used to فرمودید برای مواقعی هستش که عاتی رو هنوز داریم تو زمان گذشته چجوری میشه.ممنون میشم توضیح بدید.فکر کنم معنی این دوتا با هم یکی باشه نه؟

  3

  1. بهزاد عزیز سلام،
   ساختار used to برای کاری هست که به صورت تکرارشونده در گذشته انجام می شده و حالت عادت داشته. ساختار be used to چه در حال و چه در گذشته به معنای عادی بودن، آشنا بودن و عادت داشتن هست. مثلا، وقتی دانشگاه می رفتم، به صبح زود بیدار شدن عادت داشتم اما الان دیگه نمی تونم.

   3

 16. من اتفاقا توی امتحانم اون روز ازم be used to رو پرسیدن که نمیدونستم بعدش باید gerundبیاد و خیلی ممنون از سایت شما خوندم و یاد گرفتم عکس ها هم خیلی قشنگ بودن خدا قوت

  5

  1. محمدعلی عزیز سلام،
   چه خوب که استفاده کردید. اکسیر رو به دوستانتون معرفی کنین.

   5

  2. سلام‌ یک جمله رو فکر کنم اشتباه نوشتید!
   I found Chinese food very strange at first but I’m used to itnow
   در این جمله بجای im used to it now باید بگیم im used to eat now!
   ممنون از سایت خوبتون.

   6

   1. نیلوفر عزیز سلام، ممنون که خوندین و نکته ای رو گفتین.
    ساختار be used to something هست و اون something نقش اسمی داره. پس یا باید بشه am used to it یا am used to eating it.
    اکسیر رو به دوستانتون معرفی کنین.

    4

 17. آقا خیلی خوب و کامل توضیح دادین رنگی و با عکس یعنی used to خیلی خوب دیگه تو حافظم رفت دمتون گرم عالی عالی

  6

  1. سیدمرتضی عزیز سلام،
   چقدر خوب که استفاده کردید. آکادمی اکسیر رو به دوستانتون معرفی کنید.

   4

  2. سلام،لطف می کنید مجهول جملاتی که
   used to,be used to,get used to ,در اون ها استفاده شده رو بفرمایید،و اینکه اگه میشه حالت سوالی مجهولاشون رو هم بفرمایید

   6

   1. فهمه خانم عزیز سلام،
    Listening to music was got used to in our house.
    A bottle of shampoo was used to be used per day.
    و در مورد be used to تقریبا مجهول نداریم. بقیه شون هم خیلی متداول نیستن.

    5

  1. علیرضای عزیز سلام،
   منظورتون این هست که ترجمه جملات نمونه مثلا She used to eat meat نوشته بشه؟

   7

سبد خرید
 • سبد خرید خالی است