ورود / ثبت نام
0
0

ضمایر موصولی؛ کلمات کوچکی که جملات بزرگ را به هم متصل می‌کنند!😵🤗

73 بازدید

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

یادگرفتن ضمایر‌‌‌ یکی از اصلی‌ترین بخش‌های‌‌‌ یادگیری زبان انگلیسی برای درک مطلب، خواندن و همینطور نوشتن است. بیش از 100 ضمیر در زبان انگلیسی وجود دارند. اما نگران نباشید، ما امروز قصد داریم تنها در مورد 5 تا از آن‌ها صحبت کنیم.‌‌‌ یکی از بهترین روش‌های‌‌‌ یادگیری مطالب مختلف، دسته بندی آن‌ها به گروه‌های کوچک‌تر است. ضمایر انگلیسی را نیز ‌می‌توان در 9 دسته‌‌ی مختلف جا داد. این پست به طور اختصاصی روی دسته ضمایر موصولی انگلیسی تمرکز خواهد کرد.

ضمایر موصولی

 یک یادآوری: ضمیر چیست؟

شاید بتوان گفت ضمایر مفید‌ترین کلمات زبان انگلیسی هستند. این کلمات کوچک در جملات ‌می‌توانند جای کلماتی که قبلا ذکر شده‌اند را بگیرند‌‌‌ یا به آن‌ها اشاره کنند. البته، همیشه باید مشخص باشد که ضمیر به چه چیزی‌‌‌ یا چه کسی اشاره ‌می‌کند. ما برای جلوگیری از تکرار‌‌‌ یک کلمه در جمله از ضمایر استفاده ‌می‌کنیم. به عنوان مثال:

Kelly is a great yoga teacher. Kelly has been practicing yoga for eight years. →Kelly is a great yoga teacher. She has been practicing yoga for eight years.

I met Alex at the mall. I went shopping with Alex. →I me Alex at the mall. I went shopping with her.

9 نوع ضمیر در زبان انگلیسی وجود دارند:

1- ضمایر شخصی

 • I
 • You
 • He
 • She
 • It
 • We
 • They

Blake loves to play golf. →He loves to play golf.

Tom and Bobby are best friends. →They are best friends.

2- ضمایر مفعولی

 • Me
 • You
 • Her
 • Him
 • It
 • Us
 • Them

Melissa called Ali. →Melissa called her.

Elizabeth was waiting for Tracy and Stephanie. →Elizabeth was waiting for them.

3- ضمایر مالکیت

 • Mine
 • Yours
 • His
 • Hers
 • Its
 • Ours
 • Theirs

The restaurant on the corner is Andy and Alex’s. →The restaurant on the corner is theirs.

The car is John’s. →The car is his.

4- ضمایر اشاره

 • This
 • These
 • That
 • Those

Which cookies can I eat? →You can eat those.

Which coat can I borrow? →You can borrow this.

5- ضمایر پرسشی

 • Who
 • Whom
 • Which
 • What

Who is that? (سوال پرسیدن در مورد یک شخص)

What do you want for lunch? (سوال پرسیدن در مورد غذایی که دوست دارید بخورید)

6- ضمایر نامعین

 • All
 • Another
 • Any (anybody, anyone)
 • Everybody (everyone, everything)
 • Few
 • Many
 • Nobody
 • None
 • One
 • Several
 • Some (somebody, someone)

Everyone left the soccer game when it started thundering and lightning.

Someone left you a message on the telephone.

7- ضمایر بازتابی

 • Myself
 • Yourself
 • Himself
 • Herself
 • Itself
 • Ourself
 • Yourself
 • Themselves

I drove myself to the airport.

He left himself in the house because the door was already unlocked.

8- ضمایر متمرکز

گاهی اوقات ‌می‌توانیم ضمایر بازتابی را برای افزودن تاکید در جمله به فاعل اضافه کنیم. به عنوان مثال:

I myself like to have tea after dinner.

We went to see Dr.Sylvia Earle herself give a talk at the university.

9- ضمایر موضولی

 • That
 • Which (whichever)
 • Who (whoever)
 • Whom (whomever)
 • Whose (whosever)

Dr. Thompson, who has been practicing medicine for thirty years, is an amazing doctor.

I love cats that have fluffy tails.

مشاوره زبان

ضمایر موصولی انگلیسی چه هستند؟

ضمایر موصولی انگلیسی، مانند دیگر ضمایر به اسم یا‌‌‌ اسم‌هایی (فرد/افراد، مکان/مکان‌ها، شی/اشیا) که پیش از خودشان ذکر شده‌اند اشاره ‌می‌کنند. ضمایر موصولی عموما برای اضافه کردن اطلاعات بیشتر و جزئیات توصیفی به جمله استفاده ‌می‌شوند. ضمایر موصولی انگلیسی همینطور ‌می‌توانند آغاز گرد بند‌های موصولی باشند. بند‌ها بخش‌هایی از جمله هستند که دارای حداقل‌‌‌ یک فاعل و‌‌‌ یک فعل هستند. دو نوع بند وجود دارند.

یک بند مستقل ‌می‌تواند به تنهایی به عنوان‌‌‌ یک جمله‌‌ی کامل استفاده شود. در حالی که، یک بند وابسته‌‌‌ یک ایده‌‌ی ناقص است که برای ساخت یک جمله کامل نیاز به یک بند دیگر دارد. به عنوان مثال:

When my mom arrives, I will pick her up from the airport.

بخش “When my mom arrives”‌‌‌ یک بند موصولی وابسته است. در حالی که “I will pick her up from the airport”‌‌‌ یک بند موصولی مستقل است که دارای‌‌‌ یک فاعل و فعل بوده و ‌می‌تواند به طور جداگانه به عنوان‌‌‌ یک جمله کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

یک بند موصولی توصیفی بندی است که وجودش در جمله ضروری است و نمی‌توان آن را از جمله حذف کرد. در حالی که‌‌‌ یک بند موصولی غیرتوصیفی ‌می‌تواند بدون عوض شدن معنی جمله به سادگی از جمله حذف شود. به عنوان مثال:

The runner who won the marathon trained for six months. (بند موصولی توصیفی)

The dress that I borrowed from my friend was too small. (بند موصولی توصیفی)

The movie I was telling you about, which is now available on Netflix, is really scary. (بند موصولی غیرتوصیفی)

The Overstory, which is my favorite book, has received many awards. (بند موصولی غیرتوصیفی)

ضمایر موصولی مانند حروف ربط (and, but, for, nor, or, so, yet) برای متصل کردن دو بند در جمله استفاده ‌می‌شوند.

ایلتس فشرده

پرکاربردترین ضمایر موصولی انگلیسی

Who

ضمیر موصولی Who برای صحبت در مورد‌‌‌ یک فرد‌‌‌ یا افرادی استفاده ‌می‌شود که قبلا در بخش اول جمله از آن‌ها نام برده شده است.

Sally was the one who helped me find your house.

Edmund Hillary was the first person who successfully climbed Mount Everest.

Bob was the only one in the office who met all his deadlines this month.

Whom

Whom فرم مفعولی کلمه‌‌ی Who است. زمانی که شخصی مفعول جمله باشد از عبارت Whom و زمانی که کسی فاعلی جلمه باشد از عبارت Who استفاده ‌می‌کنیم. یک روش برای تشخیص این که باید از who استفاده کنید‌‌‌ یا Whom این است که Whom را با him‌‌‌ یا her جایگزین کنید. اگر توانستید بدون عوض شدن معنی جمله این کار را انجام دهید، از whom درست استفاده کرده اید. Who قابل جایگزین شدن با She، He و It است.

Who is the painter of this painting? →She is the painter of this painting.

With whom shall I go to the party? →I will go to the party with him.

این مثال‌ها روش استفاده از Whom به عنوان‌‌‌ یکی از ضمایر موصولی انگلیسی را نشان ‌می‌دهند:

This is Amy, whom I traveled with last summer.

My best friend, whom I have known for fifteen years, is getting married.

Whose

این ضمیر برای بیان مالکیت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

Whose coat is this?

This is the woman whose dog won the dog show.

She is the artist whose paintings recently sold for a million dollars.

این ضمیر موصولی ‌می‌تواند همینطور برای بیان مالکیت در افکار، ایده‌ها و رابطه‌ها نیز استفاده شود.

George is someone whose opinions I can trust.

It was Henry whose ideas helped us solve this problem.

Lucy is the one whose son likes to play chess.

برخلاف دیگر ضمایر، Whose نشان دهنده‌‌ی مالکیت است و باید قبل از‌‌‌ یک اسم بیاید.

Which

Which برای تاکید روی‌‌‌ یک اسم و ارائه توضیحات بیشتر در مورد آن استفاده ‌می‌شود. از Which ‌می‌توان به این صورت به عنوان‌‌‌ یک ضمیر موصولی استفاده کرد:

The hat, which Dave was wearing today, was new.

The local political party, which held a rally here yesterday, will likely win the election.

The new romance novel, which I bought on Sunday, was amazing!

Which به همراه بند‌های توصیفی استفاده ‌می‌شود. این نوع بند‌ها اطلاعات اضافی ارائه ‌می‌دهند که وجود آن‌ها در جمله برای درک معنی آن ضروری نیست. اگر ‌می‌خواهید توصیفی‌‌‌ یا غیرتوصیفی بودن‌‌‌ یک بند را بررسی کنید، ‌می‌توانید آن بند را از جمله حذف کنید. اگر معنی جمله مانند قبل باقی ماند، آن بند غیرتوصیفی است. اما اگر اطلاعات مهمی ‌از جمله حذف شد، آن بند توصیفی است.

My diary, which has yellow bookmark inside it, is kept in my bag. →My diary is kept in my bag.

My cellphone, which has a pink cover on it, broke yesterday. →My cellphone broke yesterday.

That

That و which معمولا در انگلیسی محاوره‌ای به جای هم استفاده ‌می‌شوند. اما تفاوت‌های مهمی ‌بین این دو وجود دارد.

That برای بند‌های توصیفی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که حضورشان در جمله الزا‌می ‌است. این بند‌ها اطلاعات مهمی ‌به جمله اضافه ‌می‌کنند که قابل حذف شدن نیست. به عنوان مثال:

The music that John listens to is very good.

The accident that happened yesterday was horrible.

Can you ask for a pizza that is made without wheat?

آموزش لغات انگلیسی

دو قید که گاهی به جای ضمایر موصولی استفاده ‌می‌شوند

Where

Where معمولا به عنوان‌‌‌ یک قید مربوط به مکان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. به عنوان مثال:

Where are we going for the picnic today?

Where is Nancy?

Where is the Great Pyramid of Giza?

Where ‌می‌تواند به عنوان‌‌‌ یک ضمیر موصولی نیز مورد استفاده قرار بگیرد و اطلاعات بیشتری به جمله اضافه کند.

My mother loves that place where they sell blue cotton candy.

Bob likes cafes where there are tables outside.

When

When به عنوان‌‌‌ یک قید مربوط به زمان در جملات انگلیسی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. به عنوان مثال:

When is your birthday?

When is the last day to submit our assignment?

When ‌می‌تواند نقش‌‌‌ یک ضمیر موصولی را نیز در جمله به عهده بگیرد. به عنوان مثال:

I remember a time when we did not have a computer in our house.

My parents met for the first time when they were working in the same company.

My dog got really scared when it heard a loud bang in the kitchen.

5 ویدیو در‌‌یوتیوب که ‌می‌توانید از آن‌ها برای‌‌‌ یادگیری ضمایر موصولی انگلیسی استفاده کنید

بند‌های موصولی توصیفی و غیر توصیفی (Oxford English Now)

سطح: مبتدی تا متوسط

توضیحات: این ویدیو کاملا در مورد ضمایر موصولی انگلیسی و روش کاربرد آن‌ها در جملات متفاوت است. این ویدیو به طور کامل روش استفاده از ضمایر موصولی در بند‌های توصیفی و بند‌های غیرتوصیفی را توضیح ‌می‌دهد و با جلوه‌های تصویری و مثال‌های زیاد روش‌های درست و همینطور نادرست کاربرد ضمایر موصولی و بند‌های موصولی را توضیح ‌می‌دهد.

همینطور در بخشی‌هایی از ویدیو، معلم در مورد زبان انگلیسی رسمی ‌و غیر رسمی نیز ‌صحبت ‌می‌کند. همانطور که قبلا گفتیم،‌‌‌ یک بند موصولی توصیفی از جمله قابل حذف نیست چون حذف شدن آن باعث تغییر معنی جمله ‌می‌شود. اما‌‌‌ یک بند موصولی غیرتوصیفی را ‌می‌توان به سادگی از جمله حذف کرد، بدون این که لطمه‌ای به مفهوم آن وارد شود.

The dog that has the spots on its face is very friendly. (بند موصولی توصیفی)

My cousin, who is older than me, is a great soccer player. (بند موصولی غیرتوصیفی)

توضیح ضمایر موصولی انگلیسی در 4 مرحله (insight to English)

سطح: مبتدی

توضیحات: این ویدیو به صورت مکالمه‌‌ی بین‌‌‌ یک زبان‌آموز و معلم ساخته شده است و‌‌‌ یک راهنمای مرحله به مرحله برای‌‌‌ یادگیری ضمایر موصولی انگلیسی برای شما فراهم ‌می‌کند. شما با دنبال کردن گفتگوی این دو نفر ‌می‌توانید مفاهیم ابتدایی مربوط به ضمایر موصولی را‌‌‌ یادگرفته و چیزهایی که در این پست‌‌‌ یاد گرفتید را مرور کنید.

چهار مرحله ای که در این ویدیو توضیح داده ‌می‌شوند این موارد هستند:

1- اسم مشترک دو جمله ای که ‌می‌خواهید با هم ترکیب کنید را شناسایی کنید.

I got tickets to see David Sedaris. David Sedaris is a very funny and talented writer.

2- تصمیم بگیرید که کدام‌‌‌ یک از بند‌ها را ‌می‌خواهید به بند موصولی تبدیل کنید. به‌‌‌ یاد داشته باشید، ‌‌‌ یک بند موصولی اطلاعات اضافه به جمله ‌می‌دهد.

David Sedaris is a very funny and talented writer.

3- اسم مشترک را از جمله‌ای که قرار است به بند موصولی تبدیل شود حذف کنید.

Is a very funny and talnted writer.

4-‌‌‌ یک ضمیر موصولی بعد از بند اصلی قرار داده و بند اصلی را به بند موصولی متصل کنید.

I got tickets to see David Sedaris, who is a very funny and talented writer.

بند موصولی باید به اسمی ‌که برای آن اطلاعات اضافی فراهم ‌می‌کند نزدیک‌تر باشد.

Who, Whom, Whose (Tea with Marina)

سطح: مبتدی تا متوسط

توضیحات: در این ویدیوی آموزشی تفاوت ضمایر موصولی Who، Whom و Whose را‌‌‌ یاد ‌می‌گیرید و علاوه بر دیدن‌‌‌ یادداشت‌های روی صفحه ‌می‌توانید در پایان ویدیو در‌‌‌ یک آزمون کوچک شرکت کنید تا مطمئن شوید این مطلب را به خوبی‌‌‌ یادگرفته‌اید.

این ویدیو برای مرور کردن چیزهایی که در این پست در مورد این سه ضمیر موصولی‌‌‌ یادگرفتید مناسب است. همانطور که جلوتر توضیح دادیم:

Who برای اشاره به کننده‌‌ی کار استفاده ‌می‌شود.

The employee who was late to the meeting was given a warning by his boss.

Whom برای اشاره به مفعول جمله‌‌‌ یا کسی که کار روی او انجام ‌می‌شود مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد:

The doctor whom I interviewed about heart disease for my research paper is an expert in heart health.

Whose برای اشاره به مالکیت استفاده ‌می‌شود.

The little girl whose cat we found in our tree was thankful that we called her.

دیگر در استفاده از ضمایر موصولی انگلیسی which و That اشتباه نکنید! (mmmenglish!)

سطح: مبتدی تا متوسط

توضیحات: این ویدیو به شما کمک ‌می‌کند کاربرد That وWhich  به عنوان ضمیر موصولی را بهتر‌‌‌ یاد بگیرید. توضیحات این ویدیو همه‌‌ی نکات گیج کننده در مورد روش استفاده از این دو کلمه‌‌ی کوچک را روشن ‌می‌کنند. در انتها نیز ‌می‌توانید با حل کردن کوئیز کوچک چیزهایی که در این درس‌‌‌ یادگرفته‌اید را مرور کنید.

دو قانون پایه برای استفاده از that و which این دو هستند:

1- that تنها ‌می‌تواند همراه با بند‌های توصیفی استفاده شود.

The earth is the only planet in our solar system that supports life.

2- which تنها به همراه بند‌های غیرتوصیفی استفاده ‌می‌شود.

The earth, which is the third planet from the sun, supports a great diversity (variety) of life.

بند‌های موصولی (The Grammar Gameshow)

سطح: متوسط

توضیحات: این برنامه بازی-آموزشی جذاب و سرگرم کننده ویدیوی عالی برای‌‌‌ یاد گرفتن زبان و مرور چیز‌هایی است که‌‌‌ یاد گرفتید. در این برنامه‌‌‌ یک مجری و دو شرکت کننده حضور دارند و فرمت بازی‌ها به صورت پر کردن جاهای خالی است که شما هم ‌می‌توانید در خانه انجام دهید. در این ویدیو باید ضمایر موصولی انگلیسی درست را برای کامل کردن جملات پیدا کنید.

سخن آخر درباره ی ضمایر موصولی انگلیسی

در این پست در مورد انواع ضمایر در زبان انگلیسی و به ویژه ضمایر موصولی انگلیسی صحبت کردیم و روش درست استفاده از آن‌ها در جملات را توضیح دادیم. با کمی ‌تمرین و مطالعه، استفاده از این کلمات برایتان بسیار ساده خواهد شد.

در بخش دوم این پست، ویدیو‌های آموزشی که ‌می‌توانید برای‌‌‌ یادگیری بیشتر ضمایر موصولی از آن‌ها استفاده کنید را نیز معرفی کردیم. ویدیو‌های آموزش زبان انگلیسی زیادی در اینترنت وجود دارند، اما ویدیو‌های معرفی شده در این پست علاوه بر آموزش، آموخته‌های شما را نیز امتحان ‌می‌کنند. امیدواریم این پست برای شما مفید بوده باشد.

 

https://exiracademy.org/?p=32650
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد ضمایر موصولی؛ کلمات کوچکی که جملات بزرگ را به هم متصل می‌کنند!😵🤗

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.