ساختار it cleft

Cleft  Sentences

 

 

این مقاله اکسیری ادامه قسمت اول ساختار Cleft است. اگر قسمت اول را نخوانده اید، ابتدا به سراغ آن بروید. بعد از اینکه جملات Wh-Cleft را بررسی کردیم، به سراغ جملات It-Cleft میرویم. جملاتی که با ضمیر It شروع می شوند.

 

ساختار it cleft به چه صورت است؟

 

ساختار it cleft به این شکل است:

 

IT + BE + EMPHASIS + THAT/WHO CLAUSE

 

ما یک جمله اورجینال داریم:

Mike took Sally to the party on Saturday.

 

قصد داریم تمرکز را روی فاعل بگذاریم، می خواهیم بگوییم که: مایک بود که سلی رو شنبه برد پارتی. برای همین می گوییم:

It was Mike who took Sally to the party on Saturday.

 

این مطلب رو هم بخونید!
قیدهای وابسته ساز فاصله

حال می آییم در ساختار it cleft تمرکز را روی مفعول یا Object می گذاریم:

It was Sally whom Mike took to the party on Saturday.

 

 

این اتفاق میتواند برای بخش Adverbial یا همان قیدی هم بیفتد:

It was on Saturday that/when Mike took Sally to the party.

 

و هم چنین روی prepositional phrase یعنی عبارت حرف اضافه. عبارتی که با حرف اضافمون شروع میشه، to the party. پس:

It was to the party where Mike took Sally on Saturday.

 

 

باز هم مثال:

It was my brother who bought his new car from our neighbour last Saturday.

ساختار Cleft

 

It was last Saturday when my brother bought his new car from our neighbour.

ساختار Cleft

It was our next-door neighbour that my brother bought his new car from last Saturday.

این مطلب رو هم بخونید!
قیدهای وابسته ساز - کنتراست

ساختار Cleft

 

ما یک سری Wh-Cleft Sentence داریم، که میخواهیم تمرکز را روی کل جمله بذاریم. در این صورت:

Auxiliary verbs: do, does and did + happen

به این مثال توجه کنید:

What she does is (to) write all her novels on a type writer.

ساختار Cleft

What she does is یعنی که ما میخواهیم کل جمله ای که قراره بگیم یعنی (to) write all her novels on a type writer را مورد Focus قرار و آن را مهم تر جلوه دهیم.

 

What he does is (to) play the piano all day.

ساختار Cleft

What you should do is (to) invest all your money in Telecommunications companies.

ساختار Cleft

گاهی وقت ها هم بجای کلمه What میتوانیم از کلمه All استفاده کنیم. که تمرکز را روی یک چیز ویژه و خاص قرار دهیم و بگوییم بقیه موارد مهم نیستند و فقط همان یک مورد حائز اهمیت است. به این میگوییم یک Cleft Sentence با کلمه All.

این مطلب رو هم بخونید!
گرامر آیلتس

پس:

All I want for Christmas is a new coat.

ساختار Cleft

A new coat is all I want for Christmas.

ساختار Cleft

All did was (to) touch the bedside light and it broke.

ساختار Cleft

 

این هم نمونه هایی از جملات Cleft با All.

حالا که با جملات Cleft آشنا شدید که شامل It-Cleft Sentences و Wh-Cleft Sentences بودند، وقت آن رسیده که به سراغ تمرین هایش بروید.

 

پایان اکسیر ساختار it cleft

اکسیر دوره آنلاین گرامر انگلیسی | دوره گرامر انگلیسی رو ندیدی هنوز؟؟!