دعوت مهمان به انگلیسی

 

روش های مختلفی برای دعوت مهمان به انگلیسی وجود دارد. ابتدا دعوت خود را با اشاره به مناسبت خاص خود عنوان کنید. آیا جشن تولد شماست؟ دورهمی است؟ یا یک مهمانی بعد از کار است؟ با مشخص کردن مناسبت جشن، میهمانان شما می توانند از نظر روحی و انتخاب لباس متناسب با جشن، آماده شوند.

دعوت مهمان به انگلیسی

مقدمه چینی

برای دعوت کردن افراد می توانید در دعوت نامه خود از این جملات استفاده کنید:

 

“Hello everyone! I would like to invite you to my special occasion. This is an extension of my warmth and devotion to all my friends. Please be advised that this special occasion will be fun and full of adventure.”

 

“سلام به همگی! من می خواهم شما را به جشن خود دعوت کنم. این جشن نشان صمیمیت و ارادت من به همه دوستانم است. این مناسبت خاص سرگرم کننده و پر ازماجراجویی خواهد بود.”

 

 زبان دعوت نامه: انگلیسی رسمی یا غیررسمی؟

بسته به افرادی که می خواهید دعوت کنید، واژگان انگلیسی و ساختار متن دعوت نامه و قواعد دستوری متناسبی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر شما بعد از کار دوستان دختر خود را برای نوشیدنی دعوت می کنید، می توانید او را با زبان محاوره ای دعوت کنید.

“Hey girls, come over for some cocktails at my house, it is guaranteed to be fun and wild.”

“دوستان (دخترها)، برای صرف نوشیدنی به خانه ی من بیایید، مطمئنم خوش خواهد گذشت.”

 

 

چنانچه شما دعوت نامه ی خود را به افرادی می فرستید که از شما بزرگتر هستند، لازم است از زبان رسمی تری استفاده کنید و توضیحات جامع تری را ارئه بدهید:

“Dear Sir and Madam, I cordially invite you to lunch at my house. The address is enclosed in the invitation. Please RSVP if you are bringing more than one person, Warm regards.”

 

 

“آقا یا خانم عزیز، من صمیمانه شما را برای صرف ناهار به خانه ام دعوت می کنم. آدرس در دعوتنامه ضمیمه شده است. لطفا در صورتی که بیش از یک مهمان را همراه خود می آورید، اطلاع بدهید. با احترام”

 

انگلیسی زبان زیبایی است و هر نوعی که بخواهید شخصی را به جشنی دعوت کنید، در این زبان استانداردهای مناسبی را خواهید یافت. با توجه به تعداد مهمانانی که دعوت می کنید می توانید تصمیم بگیرید که ساختار متن شما تا چه اندازه رسمی باشد.