زمان آینده ساده

Future Simple

 

 

همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادیم، در زبان انگلیسی ۳ زمان وجود دارد که هر زمان می تواند ۴ حالت مختلف داشته باشد. در این مقاله اکسیری می‌خواهیم راجع به Structure یا ساختار زمان Future Simple در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

در زمان آینده ساده ۴ ساختار وجود دارد که هر کدام از آن‌ها چندین Concept دارند. برای صحبت راجع به آینده می توانیم از فعل های کمکی Modal مثل Will و Shall استفاده کنیم. برای مثال: I will see you tomorrow. ساختار بعدی To Be Going To است. برای مثال: She is going to open up a beauty salon.  علاوه بر این می‌توانیم از زمان حال ساده استفاده کنیم که در مقالات قبلی این زمان را توضیح دادیم. مثل: The bus leaves in an hour. و می‌توانیم از زمان Present Progressive استفاده کنیم: I am meeting Mike tomorrow evening.

در این جدول 4 ساختار برای صحبت راجع به آینده را مشاهده می کنید:

ساختارهای صحبت راجع به آینده

اما وقتی می گوییم Future Simple، بیشتر ساختار To Be Going To و Modal Verbs such as Will مد نظر است. در ابتدا اشاره ای به Modal Verbs such as Will می‌کنیم ولی ساختار و Concept های آن، یعنی مفاهیم و کاربردهای Modal ها در مقالات مربوط به این مفهوم به تفضیل توضیح داده شده است. در اینجا اشاره ای به فعل کمکی مدال Will داریم، سپس به سراغ To Be Going To می رویم.

خب! Will به 6 شکل مختلف مورد کاربرد است:

استفاده های فعل مودال will

مورد اول برای Fact Future ها استفاده می شود. یعنی واقعیت هایی که در آینده وجود خواهند داشت. برای مثال: The sun will rise tomorrow

مورد دوم Promise است به معنای قول دادن. مثلا: I’ll give the money back tomorrow

مورد سوم Offer است: I’ll finish the dishes for you  یعنی پیشنهاد بدهید کاری را برای شخصی انجام بدهید.

مورد چهارم Instant Decision به تصمیم آنی است. چیزی که ناگهانی پیش می آید و به طور ناگهانی برایش تصمیم می گیریم. برای مثال: I’ll have some lasagna

 

 

مورد پنجم Prediction Based on Opinion است به معنای پیش بینی ای که بر مبنای نظر شخصی است و فرد طبق نظر شخصی خود چیزی را پیش بینی می‌کند. در واقع سند و مدرکی برای این پیش بینی وجود ندارد و کاملا حسی است. مثلا:

این مطلب رو هم بخونید!
زمان آینده کامل استمراری

She’ll lie about this.

و مورد ششم و آخر Predictable Habits or Behavior است. عادات و رفتارهایی که قابل پیش بینی هستند. مثل:

 He won’t listen to you.

در جدول زیر این کاربرد ها را مشاهده می کنید:

استفاده های فعل مودال will

 

جدول زیر هم چارت ساختار Modal Auxiliary Will و مابقی Modal Auxiliary هاست:

 

چارت ساختار افعال مدال مثل will

 

در جدول زیر اشاره ای به Timetabled Schedulesداریم که با ساختار Present Simple گفته می شود اما استفاده ی آن قاعدتا برای آینده است و می تواند برای Meeting ها و Public Transportation استفاده شود:

 

حال ساده برای برنامه های آینده

 

خب! این جدول زمان Present Progressive برای Future Arrangements مثل (Parties, Settlements, Meetings, etc) را نشان می دهد:

 

حال استمراری برای هماهنگی های آینده

ساختار to Be Going to برای آینده ساده

اما ساختار اصلی که می‌خواهیم در این مقاله اکسیری راجع به آن صحبت کنیم، ساختار To Be Going To است. با فرم مثبت یا Affirmative شروع می کنیم:

 

+ Affirmative

   I        am       going to see the king.

She       is        going to see the king.

You      are      going to see the king.

 Subject + To Be going to + Base Form of Verb + Complement

 

این ساختار چگونه منفی می‌شود؟ طبق معمول ساختارهایی که با فعل To Be ساخته می‌شوند، فعل To Be شان منفی می‌شود. پس:

 

Negative

   I      am not     going to see the king.

She     is not      going to see   the king.

You    are not    going to see   the king.

Subject + To Be going to + Base Form of Verb + Complement

? Question

باز هم طبق معمول با آوردن فعل To Be به ابتدای جمله، می توانیم ساختار Future Simple را با To Be Going To سوالی کنیم:

To Be + Subject + going to + Base Form of Verb + Complement

Am     I        going to    see       the king?

Are    we    going to    see       the king?

  Is     she    going to    see       the king?

  Is     he     going to    see       the king?

این مطلب رو هم بخونید!
ویرگول با قیدهای ربط Conjunctive

 

پاسخ کوتاه:

Are you going to immigrate?

Yes, I am.

No, I am not. (I’m not)

 

Is she going to immigrate?

Yes, she is.

No, she is not. (isn’t)

 

تا اینجا ساختار To Be Going To را برای صحبت راجع به آینده ساده و فرم های سوالی، منفی، مثبت و پاسخ کوتاه آن را با همدیگر یاد گرفتیم. اشاره ای هم به فعل های کمکی Modal مثل Will، Shall و Would کردیم که می توانند در آینده استفاده شوند. ساختار To Be Going To را خوب تمرین کنید و بعد به سراغ مفاهیم و کاربرد های آن بروید و از آن‌ها به درستی استفاده کنید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

کاربرد اول To Be Going To در زمان آینده ساده

به این Concept که کاربرد اول ساختار To Be Going To زمان آینده ساده در زبان انگلیسی است، Future Plans and Intentions گفته می شود. یعنی قصد، منظور و برنامه هایی‌ که ما برای آینده داریم. بنابراین Plan و برنامه ریزی است.

برای مثال:

I am going to open up a pizza parlor.

پیتزا فروشی

من قصد دارم (برنامه دارم) که یک پیتزا فروشی باز کنم.

یک مثال دیگر:

He is going to quit his job.

او تصمیم دارد (برنامه دارد) که استعفا بدهد.

هر تصمیمی که شما برایش برنامه دارید، پشت آن فکر بوده است و می خواهید انجامش بدهید، در زبان انگلیسی با ساختار To Be Going To عنوان می شود.

قبلا اشاره ای به Present progressive کردیم که برای Futures arrangement استفاده می‌شد. این ساختار نیز چیزی شبیه به این مفهوم است با این تفاوت که در آنجا معمولا با شخص دیگری هماهنگ می‌کنید و کاری را در آینده انجام می‌دهید، اما در اینجا می تواند هماهنگی با شخصی دیگر انجام شود یا نشود. علاوه بر این Plan ها درTo Be Going To معمولا دراز مدت و در آینده دور هستند. البته ممکن است در اسپیکینگ انگلیسی هر دو با یک معنا و یک کاربرد در کنار یکدیگر استفاده شوند. به هر حال اگر Arrangement ای دارید و فضا اسپوکن و Informal است، استفاده از Present progressive در اولویت است. در غیر این صورت، در فضای رسمی و Formal تر و  Plan های دور تر، ترجیحا از ساختار To Be Going To استفاده می شود.

این مطلب رو هم بخونید!
استفاده صحیح از ویرگول در Relative Clause ها

نوبت شماست!

Future Simple ها، Intention ها و مقصودهایتان را با ساختار To Be Going To بنویسید. در این خصوص تمرین کنید و یاد بگیرید که چطور باید از این ساختارها استفاده کرد.

 

کاربرد دوم To Be Going To زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

به این Concept می گوییم: Future Prediction Based on Evidence

ما قبلا Prediction را با فعل کمکی مدال will هم گفته ایم. اما در آن جا پیش بینی ما Based on opinion بود یعنی مدرکی برای اثبات پیش بینی ما وجود نداشت. در صورتی که در اینجا Evidence داریم. محاسبه شده است که چرا چیزی پیش بینی شده است در آینده اتفاق بیفتد. پس اگر یک هواشناس وضعیت هوا را با توجه به محاسباتی که انجام داده است، و با توجه به مدارکی که دارد پیش بینی کند، چه می گوید؟

It is so cold. The weatherman said that it is going to snow.

یک پیش بینی دیگر:

The key isn’t here! I’m sure that he is going to escape.

 کلید اینجا نیست. کلید برداشته شده است. پس قاعدتا او دارد می رود که فرار کند.

 

پس با توجه به مدارک موجود ما چیزی را پیش بینی کرده و از ساختار To Be Going To استفاده می کنیم.

 

نوبت شماست!

 حالا نوبت شماست که تمرین کنید. ببینید چه مدارکی دارید و طبق آن چه چیزهایی را می توانید در آینده پیش بینی کنید. تمامی این پیش بینی ها را به شکل مثبت، منفی و سوالی بنویسید و تمرین کنید تا این Concept را به خوبی یاد بگیرید.