پایان بندی نامه های غیر رسمی

Closing and Sign-off for Informal Letters

 

 

در مقاله قبلی در خصوص پایان بندی نامه های رسمی آیلتس با شما صحبت کردیم. در این اکسیر می خواهیم راجع به پایان و عبارات خداحافظی نامه های غیر رسمی چه در آیلتس و چه غیر از آن، با شما صحبت کنیم. با Closing ها شروع می کنیم:

 

چند نمونه Closing در پایان بندی نامه های غیر رسمی

 

 I can’t wait to hear from you

 

یعنی بی صبرانه منتظرم که جواب نامه ی من را بدهی یا I am looking forward to seeing you again یا to hearing from you

 

See you soon

یعنی به زودی می بینمت که خیلی ساده است.

 Let me know what your plans are

برای جایی است که شما Already با شخصی راجع به یک سری مسائل صحبت کردید و آن شخص قرار است تصمیم بگیرد. پس اینجا در در Closing نامه طرف را دعوت می کنید که سریع تر تصمیم ها یا برنامه هایش را به شما انتقال بدهد.

 

I hope to be hearing from you soon

این گزاره هم مانند قبلی هاست.

Send my love to _____.

گاهی وقت ها نامه ی شما راجع به کسی صحبت می کند و خطاب به شخص دیگری است یا اینکه شما با دوستتان صحبت می کنید و می خواهید به بچه ها، همسر، پدر، مادر و نزدیکانش سلام برسانید و عرض ادب کنید. بنابراین از این عبارت یا Give my regards to استفاده می کنید.

 

 I hope you are doing well!

معنی این گزاره یعنی اینکه امیدوارم حالت خوب باشد. شخص در اینجا روی غلتک و روال بودن زندگی مخاطب را آرزو می کند و امیدوار است که اینطور باشد.

 

With affection (With all my love, or With love and kisses

یعنی با محبت. در واقع اینجا بیان‌گر یک فضای خیلی صمیمی بین کسی است که دارد نامه را می نویسد و کسی که دارد نامه را دریافت می کند.

 

  آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

چند نمونه SIGN-OFF در پایان بندی نامه های غیر رسمی

 

اما به سراغ SIGN-OFF ها یعنی عبارات خداحافظی می رویم.

Adios

 

این واژه از زبان اسپانیایی می آید و ما آن را برای آیلتس توصیه نمی کنیم. اما یک راه خیلی صمیمی است که نامه را به اتمام برساند.

Always and forever

این عبارت بسیار خوب و زیباست. می توانید از آن برای دوستان صمیمی و نزدیک استفاده کنید.

Best regards

این عبارت فضای نامه را به سمت نامه های رسمی می برد. شاید برای یک نامه ی Informal که برای دوست، آشنا، خواهر، برادر و … می نویسید مناسب نباشد.

 

Best wishes

برای مخاطبتان بهترین ها را آرزو می کنید.

Ciao

این واژه هم از زبان اسپانیایی می آید. ما این کلمه را برای آیلتس توصیه نمی کنیم ولی می توانید از آن در جاهای دیگر استفاده کنید. به معنای خداحافظی است. شما حتی در یک فضای خیلی رسمی می توانید از smiley face هم بگذارید که باز برای آیلتس مناسب نیست.

 

High five

به معنی بزن قدش! که طبعا برای آیلتس مناسب نیست.

Hugs

اگر بخواهید به طرف بگویید که خیلی دلم برات تنگ شده و دوست دارم زودتر بغلت کنم می توانید از این واژه استفاده کنید.

Kindest regards

این عبارت یک مقدار میزان صمیمیت را کم می کند اما همچنان فضا غیر رسمی است چرا est دارد مثل Warmest regards

 

  •  Lots of love

  •  Love

  •  Missing you

  •  See you around

این ها واضح هستند که چه معنایی دارند.

Ta ta!

این عبارت British است. برای موقعی است که شما می خواهید خداحافظی کنید .

Take it easy

برای زمانی است که شما راجع به مشکلی صحبت می کنید یا اینکه اصلا مشکلی نیست. می خواهید بگویید که مراقب خودت باش خیلی خودت را اذیت نکن یا چیزی شبیه به این.

XOXO

به معنا Kisses هست. اگر مخاطب تان خیلی به شما نزدیک است می توانید از آن استفاده کنید. برای آیلتس خیلی توصیه نمی کنیم.

 

Yours (or Yours truly—a bit too personal for most professional communications, but fine for intimate relationships),

 

بیشتر برای نامه های رسمی است. اما برای روابط خیلی صمیمی هم مناسب است. البته در نامه های صمیمی Yours به معنای yours faithfully یا Yours truly نیست. در نامه های خیلی صمیمی Yours یعنی من مال توام. که باز هم آن را برای آیلتس توصیه نمی کنیم.

 

بسیار خب!

 

حالا نمونه هایی که فکر می کنید مناسب حال شما هستند در نامه هایی غیر از نامه های آیلتس استفاده کنید. آن هایی را که اشاره کردیم برای آیلتس مناسب است در جایی یادداشت کرده و سپس در تمرین هایتان از آن ها استفاده کنید.

 

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی