زمان آینده کامل استمراری

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، در زبان انگلیسی 3 زمان وجود دارد و هر زمان می تواند 4 حالت داشته باشد. در این مقاله اکسیری می خواهیم راجع به Structure یا ساختار زمان آینده کامل استمراری یا progressive Future Perfect با شما صحبت کنیم.

ساختار آینده کامل استمراری

Affirmative

با حالت مثبت یا Affirmative شروع می کنیم. به این حالت دقت کنید:

Subject + will have been + Gerund + Complement

I   will have been working here for a year by October.

She will have been working here for a year by October.

You will have been working here for a year by October.

 

درست مثل زمان Future Perfect، باید برای progressive Future Perfect یک Time reference با حرف اضافه By بدهیم. یعنی یک time phrase   Adverbialیا یک عبارت قیدی است که زمان را تعریف می کند.

Negative

اما چطور این ساختار را منفی می کنیم؟ باید فعل آن را منفی کنیم. یعنی بعد از Modal Auxiliary will یک not می آوریم.

Subject + will not have been + Gerund +   Complement

I will not have been working here for a year by October.

She will not have been working here for a year by October.

You will not have been working here for a year by October.

Question

 در حالت سوالی باید will را به ابتدای جمله بیاوریم:

Will + Subject + have been + Gerund + Complement

 Will    I    have been working here for a year by October?

Will She  have been working here for a year by October?

Will You  have been working here for a year by October?

Short answer

به سراغ حالت Short answer یا پاسخ کوتاه می رویم:

Will he have been working here for a year by October?

Yes, he will have been.

No, he will not have been. (She won’t (have).)

 

در ادامه Structure chart زمان progressive Future Perfect را به شکلی کامل برای شما آورده ایم:

ساختار Future Perfect Progressive

کاربرد آینده کامل استمراری

به سراغ Concept یا کاربرد و مفهوم زمان آینده کامل استمراری یا Progressive Future Perfect می رویم. درست مثل زمان Future Perfect که گفته میشد در یک زمان مشخص در آینده، اتفاقی Perfect شده یعنی انجام شده و تمام شده است، در زمان Progressive Future Perfect نیز به همان شکل به اتفاق رخ داده، اشاره دارد. با این تفاوت که می گوید کاری که انجام می شود Continuous بوده است. یعنی به صورت ادامه دار برای چند ساعت یا چند دقیقه یا … اتفاق خواهد افتاد. وقتی به زمان مشخصی برسد تمام خواهد شد. در واقع تعریف زمان Progressive Future Perfect می شود:Ongoing action until a certain time in the future .

به این مثال توجه کنید:

Tony will be tired when he gets here because he will have been exercising for four hours.

کاربرد Future Perfect Progressive

شکل سوالی آن نیز همان مسئله را بیان می کند:

How long will you have been studying when you get your degree?

کاربرد Future Perfect Progressive

یک مثال دیگر:

They will have been walking for 2 hours by the time they get home.

کاربرد Future Perfect Progressive

این زمان در زبان انگلیسی مقداری کم کاربرد است. اما اگر آن را بلد باشید و از آن استفاده کنید به شرطی که استفاده درست آن را به کار بگیرید، می تواند گستردگی گرامر بسیار خوبی برای شما ایجاد کند.

 

وقت تمرین است!

تا جایی که می توانید ساختارهای زمان آینده کامل استمراری را در زندگی روزمره تان به کار بگیرید. فکر کنید و ببینید چه جمله هایی با این ساختار می توانید بنویسید. سپس از این ساختار استفاده کرده تا کاربرد زمان Future Perfect Continuous را به خوبی یاد بگیرید.

اکسیر دوره آنلاین گرامر انگلیسی | دوره گرامر انگلیسی رو ندیدی هنوز؟؟!