ساختار مجهول چطور ساخته می شود؟

How to make the Passive Voice:

در این اکسیر به شما می گوییم که چطور ساختار مجهول بسازیم که شامل چهار مرحله می شود.

در ابتدا باید مطمئن شویم که فعلtransitive  است. در فارسی، بحث لازم یا متعددی بودن فعل است. در انگلیسی، فعل transitive فعلی است که نیاز به مفعول دارد و حتما باید مفعول داشته باشد و اگر فعل مفعول نداشته باشد یا اصطلاحاtransitive  نباشد یا Intransitive باشد، قاعدتا نمی تواند مجهول باشد.

حتی در زبان فارسی وقتی جمله ی “دیروز رفتم بیرون” را نمی توان مجهول کرد، به خاطر اینکه فعل رفتن،transitive  نیست و مفعول نمی گیرد. بعد از اینکه مطمئن شدیم که فعلtransitive  است و این جمله مفعول دارد باید فاعل را حذف کنیم وObject  را بیاوریم ابتدای جمله و در مرحله آخر با توجه به زمان جمله آن را صرف کنیم. اما الان بحث راجع به این است که چطور تشخیص دهیم که یک فعلtransitive  است یا Intransitive یعنی مفعول میگیرد یا خیر.

این مطلب رو هم بخوانید  ساختار مجهول زمان حال استمراری

 

تشخیص لازم یا متعدی بودن فعل

Verbs: Transitive or Intransitive?

برای اینکه بدانیم چطور ساختار مجهول بسازیم، اول باید لازم یا متعدی بودن فعل را بررسی کنیم که دو راه برای این کار در گرامر انگلیسی وجود دارد.

 

راه اول تشخیص لازم یا متعدی بودن فعل

راه اول توجه به معنا می باشد یعنی آیا با توجه به معنا این فعل می تواند Object بگیرد یا نه؟

با توجه به راه اول، میتوانیم از خودمان بپرسیم که فعل های Intransitive چگونه می توانند مفعول بگیرند. در زبان فارسی نشانه ی مفعول “را” می باشد و حتی در خود زبان انگلیسی، اگر مثال ها را بررسی کنید، می بینید که از نظر معنایی یک مقدار نامفهوم هستند.

این مطلب رو هم بخوانید  ساختار مجهول زمان حال کامل

به مثال های زیر توجه کنید:

 e.g. Arrive: رسیدن

e.g. Arrive something: چیزی را رسیدن

e.g. Arrive somebody: کسی را رسیدن

هیچکدام معنا نمی دهند.

e.g. Go something: چیزی را رفتن

و یا:

e.g. Lie something/somebody

e.g. Sneeze something/somebody

این ها معنایی ندارند، اما فعل های transitive فعل هایی هستند، که اگر مفعول را کنار آنها قرار دهید معنادار هستند.

e.g. Want something: چیزی را خواستن

e.g. Need something: به چیزی احتیاج داشتن

این افعال معنا دارند و افعالی مانند Need, Want, Give افعال transitive هستند.

راه دوم تشخیص لازم یا متعدی بودن فعل

راه دوم چک کردن آن فعلِ خاص در دیکشنری است.

این مطلب رو هم بخوانید  مجهول زمان گذشته کامل

وقتی دیکشنری را چک می کنید، رو به روی هر کلمه داخل کروشه یا پرانتز نوشته شده که transitive هستند یا Intransitive که این طور متوجه می شویم که این فعل مفعول می گیرد یا خیر.

 

ساختن ساختار مجهول

پس از این که متوجه شدیم فعل transitive هست، به این معنا که مفعول می گیرد، بعد از حذف کردن فاعل، باید مفعول را ابتدای جمله بیاوریم و با توجه به Tense جمله، آن را صرف می کنیم. Tense می تواند در زمان حال، گذشته و یا آینده باشد و با توجه به هرکدام ما باید در واقع فعل to be را به شکلی صرف کنیم. اما فعل در جمله اصلی، همیشه به صورت Past Participle یا قسمت سوم است.

در مطالب مرتبط زیر به شما آموزش می دهیم که هر ساختار در انگلیسی چگونه مجهول یا Passive می شود.