لغو قرارملاقات در زبان انگلیسی طی چهار مرحله ساده

 

لغو قرارملاقات می تواند در هر فرهنگ و زبانی نامناسب باشد. هر چند شاید آن ها را به یک دلیل خوب لغو کرده باشید _برای مثال مریض شده باشید. یا ممکن است دلیلی نه چندان مناسب برای لغو داشته باشید_ مثل اینکه فقط احساس تنبلی می کنید. در هر صورت، هنگام لغو یک قرار ملاقات نمی خواهید شخص مقابل را آزرده خاطر کنید. در این مطلب نحوه‌ی لغو قرارملاقات به زبان انگلیسی را، بدون اینکه طرف مقابلتان ناراحت و دلخوری شود برایتان شرح داده ایم. مطلبی که ممکن در کلاس های زبان به آن برخورد نکرده باشید.

 

لغو قرارملاقات

 

 

لغو قرارملاقات در زبان انگلیسی

 

با شخص مورد نظر سلام و احوالپرسی کنید

اگر به طور ناگهانی به کسی بگویید که باید قرارملاقات‌تان را لغو کنید، او را متعجب یا ناراحت خواهید کرد. اطمینان حاصل کنید که با گفتن “سلام” ، “صبح بخیر” یا “عصر بخیر” با آنها احوالپرسی کرده و صحبت در مورد آنها را در اولویت کار خود قرار دهید، همانطور که در هر مکالمه یا ایمیل این کار را می‌کنید. هنگامی که مکالمه را شروع کردید، اطلاع رسانی در مورد لغو قرارملاقات‌تان بسیار آسان تر می شود.

 

خبر مورد نظر را اعلام کنید

اکنون وقت آن است که توضیح دهید باید قرارملاقات‌ خود را لغو کنید. برای انتقال خبر به آنها از عبارتی مانند “The reason I called is that…” (دلیل اینکه با شما تماس گرفتم این است که …) یا “…The reason I wanted to speak to you is that” (دلیل این که می خواستم با شما صحبت کنم این است که …) استفاده کنید. وقتی توجه آنها را جلب کردید، می توانید بگویید “.I’m sorry. but I have to cancel the appointment” (متاسفم. اما من باید قرار ملاقات را لغو کنم. ) اگر در وضعیت غیررسمی هستید ، می توانید از عبارت “I’m sorry but I can’t make it to the appointment” (متاسفم اما نمی توانم به قرار ملاقات برسم).

 

برای لغو قرارملاقات چرایی موضوع را توضیح دهید

از عبارتی مانند “I was really looking forward to our meeting” (من واقعاً منتظر جلسه مان بودم) استفاده کنید تا نشان دهید که قرارملاقات را خیلی جدی گرفته اید. چون هیچ کس نمی خواهد احساس کند شما اهمیتی نداده اید! سپس، از کلمه “but” (اما) برای معرفی دلیلی که به خاطرش نمی‌توانید به قرارملاقات بروید را توضیح دهید.

 

مردم به طور طبیعی می خواهند بدانند که چرا شما باید قرارملاقات‌هایی را که تنظیم کرده اید لغو کنید و مودبانه است که دلیل آن را توضیح دهید. اگر نمی خواهید خیلی وارد جزییات شوید، می توانید بگویید “.Something has come up” (موضوعی پیش آمده است.) این عبارت به معنای اتفاقی است که حضور شما را در قرارملاقات غیرممکن کرده است. بیشتر انگلیسی زبانان وقتی این را می گویید می فهمند که نباید در مورد آنچه که “مطرح شده” سوال کنند.

 

اگر دلیلی برای مخفی کردن موضوع پیش اماده ندارید میتوانید با جزییات دلیلش را عنوان کنید. به عنوان مثال “I was really looking forward to seeing you but I’ve got to go overseas on a business trip.” (من واقعاً منتظر دیدن شما بودم اما باید برای یک سفر کاری به خارج از کشور بروم.)

 

بعد از لغو قرارملاقات برای زمان دیگری برنامه ریزی کنید

بعد از اینکه قرارملاقات‌ خود را لغو کردید، مهم است که سعی کنید زمان دیگری تنظیم کرده و به آن اختصاص دهید. این امر به ویژه در صورتی که قرار کاری خود را لغو کرده باشید بسیار مهم است. از آنجا که شما آن شخصی هستید که قرار را لغو کرده اید، مسئولیت این موضوع با شماست پس سعی کنید که  زمانبندی مجدد را انجام دهید.

پس از لغو، همیشه بپرسید: “?Can we reschedule” (آیا می توانیم برای زمان دیگری قرارملاقات داشته باشیم؟) در این صورت شخص مقابلتان از این تلاش شما احساس خوبی خواهد داشت و می تواند برای قرارملاقات بعدی تصمیم بگیرد.

 

همیشه در تنظیم قرار ملاقات‌ها اطمینان حاصل کنید برای زمانی برنامه ریزی می‌کنید که قطعاً آزاد هستید تا دیگر نیازی به لغو آنها نباشد.

 

 پلتفرم تلکس