Adverb Clause Subordinators (Place)

 

در مقاله‌ی قبلی به توضیح مبحث قیدهای وابسته ساز زمان یا (Adverb Clause Subordinators (Time پرداخته و با ذکر مثال های مختلف این مبحث را شرح دادیم. در این اکسیر می‌خواهیم در مورد قیدهای وابسته ساز مکان یا (Adverb Clause Subordinators (Place در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم.

 

همان طور که قبلا گفتیم Subordinator های Adverb Clause، به 9 مختلف دسته تقسیم می شوند. ما طی مقالات مختلف تمامی این دسته ها را برای شما توضیح خواهیم داد. حال به سراغ Subordinator های Place می رویم. 

 

لیست کلمات Subordinator های Place عبارت است از:

  • where
  • wherever
  • everywhere
  • anywhere

به مثال زیر توجه کنید:

I would like to go for a stroll where there are linnets on green trees.

 

این مطلب رو هم بخونید!
پاراگراف مقدمه برای دسته اول نمودارها

اگر به خاطر داشته باشید پیشتر گفتیم که DC زمانی که در دسته ی Adverb Clause هاست با توجه به قیدی که دارد می تواند جایگزین شود. برای مثال در جمله ی بالا، از کلمه ی Where تا انتهای جمله را می‌توانیم برداشته و به جای آن یک مکان را ذکر کنیم.

 

گرامر انگلیسی   لغات انگلیسی

 

مثال زیر را ببینید:

I would like to go for a stroll outside.

 

در جمله بالا به خاطر وجود کلمه ی Outside، این جمله می‌تواند تبدیل به یک Dependent Clause از نوع Adverb Clause برای مکان شود.

 

مثال بعدی:

We eat out wherever my girl says.

 

این مطلب رو هم بخونید!
قیدهای وابسته ساز - شرط

عبارت Every where از تمامی قوانین مربوطه که در مقالات قبلی در مورد DC و IC گفته شد، تبعیت نمی کند. برای مثال:

Some people smoke everywhere, no matter what!

You cannot sit anywhere you are!

 

کلمه ی Every بیشتر در جملات مثبت کاربرد دارد ولی واژه ی Any در جملات منفی و سوالی استفاده می شود.

 

در این جدول می توانید یک Review یا مرور کلی از Subordinator های Place یا قیدهای وابسته ساز مکان را ببینید:

 

قیدهای وابسته ساز مکان