بررسی یک نامه توضیحی در رایتینگ آیلتس جنرال ترینینگ تسک یک

 A Informal Sample Letter – Explanation Letter – IELTS Writing Task 1 GT

 

 

در این اکسیر یک Sample غیر رسمی یا Informal نامه های آیلتس را با همدیگر بررسی خواهیم کرد. در اینجا ما یک Explanation Letter یا یک نامه ی توضیحی توجیحی انتخاب کرده ایم. به صورت این سوال توجه کنید. شما باید در شرایط زیر یک نامه غیر رسمی را نگارش کنید:

 

Your neighbours have recently written to you to complain about the noise from

your house/flat.

Write a letter to your neighbours.

In your letter

  • Explain the reasons for the noise,
  • Apologise,
  • Describe what action you will take.

 

همان طور که قبلا گفتیم نامه ها دارای هفت بخش بودند: Salutation, Introduction (opening), Information, Request, Concluding phrase (closing), Sign-off Phrase و Sign Off

 

حال به سراغ متن نامه می رویم. به این متن توجه کنید:

Dear neighbours,

1. Salutation

I was very shocked to get your letter saying that the noise from my flat has been spoiling your evenings and causing you some distress. I am really, really sorry about that. I had no idea that you would be able to hear so much, so I hope you will accept my apologies.

2. Introduction (opening)

As you may have guessed, I am trying to refit my kitchen in the evenings when I get home from work. Unfortunately, it is all taking longer than expected and I have been having problems with getting things to fit properly. This has meant a lot of banging and hammering. As the kitchen is still not finished, I have decided to call in a professional builder who will finish the work in the next day or two. He’ll work only during daytime hours, so you won’t be disturbed in the evenings again, I promise.

 

3. Information

_

4. Request

Sorry to have caused these problems,

5. Concluding phrase (closing)

_

6. Sign-off Phrase

Bill

7. Sign Off

 

در بخش Salutation باید مخاطب را خطاب قرار بدهیم. در اینجا نویسنده نوشته است Dear neighbours، و فضا هم غیر رسمی است. حتی می توانست اسم همسایه ها را هم بنویسد.

 

در قسمت Introduction هدف از نگارش نامه را می گوییم. در این قسمت داستان را توضیح می دهیم. می نویسیم که چه اتفاقی افتاده است و به چه دلیل Noise وجود داشته و چیزهایی شبیه به این.

 

در این نامه نویسنده Request ندارد و مستقیما به سراغ Concluding phrase می رود. این نامه عبارت خداحافظی هم ندارد. اسم کوچکش را در بخشSign Off می آورد.

 

بسیار خب! در این مقاله یک Sample از نامه های غیر رسمی آیلتس را با همدیگر بررسی کردیم. حالا نوبت شماست که تعداد زیادی Informal Letter نوشته و تمرین کنید.

 

 

  دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی