صحبت به انگلیسی با پزشک

 

توضیح علائم بیماری به پزشک مان، حتی به زبان مادری هم کار چندان راحتی نیست. بنابراین ما در این مطلب تعدادی از کلمات، عبارات و علایم رایج انگلیسی را گردآوری کرده ایم تا شما بتوانید به انگلیسی با پزشک خود صحبت کرده و احساس خود را به طور دقیق توصیف کنید. بعد از مطالعه این مطلب کوتاه متوجه می شوید صحبت به انگلیسی با پزشک کار دشواری نیست. پس این اصطلاحات را خوانده و آن ها را به خاطر بسپارید.

صحبت به انگلیسی با پزشک

این اصطلاحات با I have به کار می رود:

فرض کنید سرفه می کنید، دچار بلغم، تب، گلو درد، سردرد یا بیماری هایی شبیه به این شده اید. از چه کلماتی استفاده می کنید؟

 

“a cough”                          سرفه

“phlegm”                         بلغم

“a fever”                          تب

“a sore throat”                  گلو درد

“chest pains”                    درد قفسه سینه

“a rash”                            جوش

“headaches”                     سردرد

با اصطلاحات زیر I am به کار می رود:

اگر تنگی نفس، درد یا حالت تهوع حتما آن را با I am را به کار ببرید:

“out of breath”                   تنگی نفس

“in pain”                              درد داشتن

“nausea”                               حالت تهوع

برای این عبارات از It is … استفاده می کنیم:

“itchy”                           خارش

“painful”                        دردناک

“swollen”                      متورم

“numb”                       بی حس

“spreading”                  مسری

“sore”                            زخم

“runny”                 آبریزش بینی

“blocked”                مسدود

اعضای بدن

گاهی ممکن است اسم اعضای بدن به انگلیسی را فراموش کنید! بخصوص زمانی که درد یا نارحتی عمیقی در بدنتان تجربه میکنید. در اینجا معادل انگلیسی اعضای بدن را مطالعه می کنید:

 

“stomach”                            شکم

“knee”                                   زانو

“shoulder”                           شانه

“hand”                               دست

“wrist”                                  مچ

“foot”                                    پا

“throat”                                گلو

“head”                                   سر

“thigh”                                  ران پا

“eyes”                                    چشم ها

“nose”                                   بینی

“neck”                                   گردن

“ears”                                     گوش ها

“back”                                    کمر

“tongue”                                زبان

سایر کلمات و عبارات رایج و مفید

“wheezing”                          خس خس سینه

“mucus”                               مخاط

“diarrhea”                            اسهال

“discharge”                          ترشحات

“fatigue”                      خستگی مفرط

“tired”                             خسته

“trouble sleeping”         مشکل خواب

“infection”                       عفونت

“pressure”                       فشار

“urine”                            ادرار

“bowel movement”           دفع مدفوع

“immunization”                 ایمن سازی

“strain”                          کشیدگی عضله

“fracture”                             شکستگی

“muscles”                             عضلات