اصطلاحاتی برای ابراز خوشحالی در انگلیسی

 

آخرین باری که در زندگی از ته دل خوشحال بودید چه زمانی بود؟ خوشحالی خود را چطور نشان دادید؟ در زبان انگلیسی راه های بسیاری برای نشان دادن خوشحالی وجود دارد. بیشتر آن ها را اصطلاحات جالبی تشکیل می دهند. حال اگر دوست دارید خوشحالی خود را به انگلیسی ابراز کنید تا دیگران بدانند تا چه حد خوشحال هستید مقاله‌ی زیر را دنبال کنید.

 

اصطلاحاتی برای ابراز خوشحالی در انگلیسی

 

جملات و اصطلاحاتی برای ابراز خوشحالی در انگلیسی

استعاره ها

استعاره نوعی اصطلاح است که ما گفته ی خود را برای تاکید بیشتر، با کلماتی دیگر جاگذاری می کنیم. برای استفاده از استعاره در نشان دادن حس خوشحالی خود می توانید از I’m on cloud nine یا I’m over the moon (من خیلی خوشحالم) استفاده کنید. حتی اگر بیشتر ما، تا به حال تجربه ی حضور در ماه را نداشته باشیم هم، می توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.

 

تشبیه

در تشبیه، ما دو چیز را با هم مقایسه می کنیم و از کلماتی مثل “like” و “as” به معنی مانند، مثل و شبیه، استفاده می کنیم تا احساسمان را تاثیرگذارتر کنیم. پس زمانی که بسیار خوشحال هستید می توانید بگویید: I’m as happy as a pig in mud (مثل یک خوک در گل خوشحال ام!) یا I’m as happy as Larry (من مثل لری خوشحالم). از اینکه لری چه کسی است هیچ اطلاعی نداریم ولی نامش در هر حال بخشی از این اصطلاح است. احتمالا او فردی بسیار خوشحال بوده است.

ازمون ماک ایلتس

دیگر اصطلاحاتی برای ابراز خوشحالی در انگلیسی

راه دیگری که برای توصیف خوشحالی در انگلیسی وجود دارد، استفاده از اصطلاحات کلی است که واکنش های یک فرد به هنگام خوشحالی را نشان می دهد. برای مثال وقتی لبخندی بر لبتان می نشیند از اصطلاح grinning from ear to (لبخندی فراخ بر لب داشتن) استفاده کنید. یا اگر بسیار هیجان زده هستید، می توانید این اصطلاح را به کار ببرید: jumping up and down with excitement (از خوشحالی بالا و پایین پریدن).

مشاوره زبان

 

حال شما سه راه یاد گرفتید تا خوشحالی خود را با استفاده از اصطلاحات انگلیسی نشان دهید. از این اصطلاحات برای ابراز خوشحالی در انگلیسی استفاده کنید.