جمله­ واره های پیرو یا وابسته

Subordinate or Dependent Clauses   

 

در مقاله “عبارت، جمله واره و جمله در انگلیسی” درباره clause و انواع آن توضیح دادیم. یکی از انواع جمله واره ها، جمله واره وابسته (Subordinate or Dependent Clauses) است که در این اکسیر می خواهیم درباره آن صحبت کنیم.

جمله واره وابسته، همانطور که از نامش پیداست، از لحاظ معنایی و مفهومی به جمله واره اصلی یا مستقل وابسته است. جمله­ واره های پیرو یا وابسته هم فاعل و هم فعل صرف شده دارد و معمولا با یک کلمه ربطی (subordinate conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) آغاز می شوند. این ترکیب کلمات که عرض کردیم یک جمله کامل را نمی سازند. به عبارت دیگر، وقتی خواننده یا مخاطب با یک جمله واره وابسته مواجه می شود منتظر است تا اطلاعات دیگری هم به او بدهند تا منظور جمله را متوجه شود.

در اینجا ابتدا فهرستی از کلمات ربطی (subordinate conjunctions) یا ضمایر موصولی (relative pronouns) را خدمتتان معرفی می کنیم و سپس به سراغ مثال ها می رویم.

فهرست کلمات ربطی

جمله­ واره های پیرو یا وابسته

 

فهرست ضمایر موصولی

جمله­ واره های پیرو یا وابسته

 

حالا مثال هایی را با جزئیات بیشتر با هم مرور کنیم:

 

After Kian sneezed all over the table…  (So, what happened?)

After = subordinate conjunction; Kian = subject; sneezed = verb.

Once Sina hit the ball… (So, what happened?)

Once = subordinate conjunction; Sina = subject; hit = verb.

Until Mrs. Taban has her first cup of tea… (So, what happened?)

Until = subordinate conjunction; Mrs. Taban = subject; has = verb.

Who ate handfuls of popcorn with her bare hands… (So, what happened?)

 

Who = relative pronoun; Who = subject; ate = verb.

این نکته مهم را به یاد داشته باشید: هیچ وقت یک جمله واره وابسته نمی تواند به عنوان یک جمله مستقل به کار رود؛ زیرا نمی تواند یک مفهوم کامل را برساند. خواننده یا مخاطب این جملات بعد از شنیدنشان می گوید:” خب که چی؟”؛ یعنی منتظر است تا گوینده ادامه دهد تا اطلاعات کامل شوند. به بیان دیگر اگر یک گروه از کلمات که اولین کلمه آن با حرف بزرگ شروع شده و بعد از آخرین کلمه نقطه گذاشته شده است، باید حداقل یک جمله واره اصلی (Independent or Main clause) داشته باشد. در غیر این صورت اصطلاحا جمله تکه تکه یا دچار Fragment شده است.

 

چگونگی ترکیب صحیح جمله واره اصلی یا مستقل (Independent or Main clause) با جمله واره وابسته (Subordinate or Dependent Clauses)

  • اگر جمله واره وابسته را قبل از جمله واره اصلی می آورید بینشان از ویرگول استفاده کنید:

Subordinate Clause + , + Main Clause.

Even though the salad was great, Zahra refused to eat it.

Unless Reza finishes his homework, he will have to suffer Mr. Rezaei’s wrath next session.

  • اگر جمله واره وابسته را بعد از جمله واره اصلی می آورید از ویرگول استفاده نکنید:

Main Clause + Ø + Subordinate Clause.

 

Nader spent his class time checking his Emails Ø since did not like the topic.

Javad decided to plant corn in the back of the yard Ø where the sun blazed well there.

  • از Subordination برای ترکیب موثر ایده ها استفاده کنید:

Taha panicked. A seven-foot snake slithered across the track.

در مثال بالا دو جمله ساده داریم که به هم ربط دارند. بنابراین می توانیم طوری آنها را با هم ترکیب کنیم که پیام را به طور موثرتری برانیم:

Taha panicked when a seven-foot snake slithered across the track.

نکته: اگر دو مفهوم داشتیدکه از لحاظ اهمیت هر دو در یک سطح بودند، مفهومی که به نظرتان بیشتر در مخاطب تاثیر می گذارد یا بیشتر در ذهنش می ماند را به انتها منتقل کنید. در مثال بالا دقیقا همین کار را کردیم؛ چون برای مخاطب عظیم الجثه بودن مار بیشتر از عکس العمل طاها جذاب است!

 

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی