Introduction of Subordination

 

در این اکسیر میخواهیم به معرفی Subordinator ها در زبان انگلیسی بپردازیم و کلمات ربط Subordinator را به شما معرفی کنیم.

همانطور که قبلا گفته شد، Subordinator ها یک جمله ی Complex یا پیچیده می‌سازند.

 

 

یک Subordinator در ابتدای یک Clause آمده و آن را تبدیل به یک DC می کند و بعد با یک IC ترکیب میشود و یک جمله Complex یا پیچیده می سازد.

Subordinatorها در سه دسته هستند:

  • Adverb Clause
  • Adjective Clause
  • Noun Clause

این سه دسته را در مقالات بعدی برایتان شرح می دهیم.