Adverb Clause Subordinators (Frequency)

 

در این اکسیر می خواهیم در مورد قیدهای وابسته ساز تکرار کلمات ربط یا (Adverb Clause Subordinators (Frequency در زبان انگلیسی صحبت کنیم. در مقالات قبلی مبحث قیدهای وابسته ساز مکان، مبحث قیدهای وابسته ساز زمان، موضوع قیدهای وابسته ساز طرز انجام دادن کاری و مطلب قیدهای وابسته ساز فاصله را بررسی کردیم. در این مطلب به سراغ  دسته ی Frequency یا تکرار کلمات ربط Subordinator می رویم. در این دسته از عبارت As often as استفاده می کنیم.

 

Often به معنای اغلب یعنی 70% مواقع است اما در اینجا میخواهیم بیان کنیم که هر چند وقت یکبار این اتفاق میفتد:

 

I don’t drink coffee as often as my colleagues do.

قیدهای وابسته ساز تکرار کلمات ربط

به آن تعداد که همکارانم قهوه می‌خورند، من نمی‌خورم.

 

کلاس زبان   گرامر انگلیسی

 

معمولا در این حالت فعل آیتم دوم را به صورت Auxiliary می آوریم.

در Comparative و Superlative ها می گفتیم:

She speaks as fast as I do.                                            

یا حتی برای گذشته گفته میشد:

She spoke as fast as I did.

این نکته ی بسیار مهمی است که باید به آن دقت کنید. پس در اینجا بحث فقط Subordinator نیست و موارد بالا هم مهم است.

 

دوره آنلاین زبان