بررسی یک نامه استعلام در رایتینگ آیلتس جنرال ترینینگ تسک یک

 A Formal Sample Letter – Enquiry Letter – IELTS Writing Task 1 GT

 

در این اکسیر یک Sample رسمی یا Formal از نامه های آیلتس برای رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال ترینینگ را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ما برای شما یک Enquiry letters یا نامه ی استعلام انتخاب کردیم. به صورت سوال دقت کنید:

 

Your mentor recommended you to learn a new language and gave you contact

details of a teacher. Following his advice, you need to write a letter to the

teacher and say:

  • What is your motivation to learn a new language?
  • How can the teacher help you?
  • When will you be ready to start?

 

همان طور که پیش تر توضیح دادیم نامه ها 7 بخش داشتند:

Salutation, Introduction (opening), Information, Request, Concluding phrase (closing), Sign-off Phrase و Sign Off

 

حال به سراغ نامه می رویم. به بخش های مختلف نامه توجه کنید:

 

Dear Sir/Madam,

 1. Salutation

I am Naseem and I am writing this letter to express my desire to learn Japanese language from

you. I am selected from my batch for annual student exchange program and I have to travel to

Tokyo for my next semester. My mentor, Mr Davoodi has recommended you for taking Japanese

lessons, therefore I am writing this letter.

 

   2.Introduction

(opening)

Although, I have been practicing Japanese for a while but I am weak in speaking. Furthermore, as

I am going for research project I may need to do lot of writing work. I need your guidance in both

speaking and writing.

My current semester is going to end in June and next semester in Tokyo will start from September.

I want to utilize month of August in learning and practicing Japanese as much as I can. I would be

grateful if you can accommodate me in regular classes and also provide me extra tutorials.

 

 

 

 

3.Information

 

 

 

Could you please let me know your fees and schedule for classes?

4.Request

Looking forward to hear from you.

 5. Concluding phrase (closing)

Yours truly,

6. Sign-off Phrase

Naseem

 7. Sign Off

 

در قسمت Salutation چون اسم طرف را نمی دانیم می نویسیم: Dear Sir/Madam اما همان طور که قبلا توضیح دادیم هدف از نگارش نامه در پاراگراف Introduction گفته می شود.

 

در پاراگراف Information، نویسنده چکار می کند؟ داستان نیاز به ژاپنی خواندنش را برای مخاطبی که برایش نامه می نویسد، توضیح می دهد. در بخش Information شما می توانید یک الی سه پاراگراف بنویسید.

 

بخش Request اختیاری یا Optional است اگر خواهشی دارید می توانید آن را در این بخش بنویسید.

 

بخش Concluding phrase یا (closing) بخشی است که می خواهیم در آن نامه را به پایان برسانیم. نویسنده در این بخش گفته است: Looking forward to hear from you یعنی بی صبرانه منتظرم از شما بشنوم، منتظر پاسخ شما هستم.

 

قسمت Sign-off Phrase نامه: Yours truly و بخش Sign Off آن: Naseem است.

 

 

حالا نوبت شماست! به سراغ تمرین ها بروید. تا می توانید نامه ی Formal بنویسید!

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی