آموزش تلفظ انگلیسی | تلفظ انگلیسی چیست؟ لهجه چیست؟ امریکایی یا بریتانیایی؟

تعریف اکسیر از تلفظ انگلیسی: وقتی بخواهیم از طریق مهارت های ارتباطی گفتاری و شنیداری یعنی Speaking و Listening ارتباط برقرار کنیم، علاوه بر گرامر انگلیسی و لغات انگلیسی، به دانش و مهارت اجرا و درک تلفظ انگلیسی نیز نیاز پیدا می کنیم.

وقتی می‌گوییم تلفظ در انگلیسی، به تعدادی ویژگی خاص که در ادامه بحث می‌شود اشاره می‌کنیم؛ درضمن، تلفظ با لهجه فرق دارد.

 

ویژگی های تلفظی انگلیسی چیست؟

در تلفظ کلمات، شخص ادا کننده نکات ریزی را باید مدنظر داشته و اجرا کند. این ویژگی ها عبارتند از:

  • درستی و ظرافت صامت ها و مصوت ها Vowels and Consonants
  • تکیه در کلمات و جملات Word & Sentence Stress
  • افت و خیز، و زیر و بمی صدا Intonation
  • اتصال کلمات به هم Connected Speech

 

درستی و ظرافت صامت ها و مصوت ها Vowels and Consonants

شاید در مقایسه با فارسی، انگلیسی ظرافت های خاصی در نحوه تلفظ آوا ها و صامت ها داشته باشد. بعضی کشیده هستند ، بعضی کوتاه و بعضی ترکیبی.

صامت ها خودشان دو دسته می شوند، آن ها که صدا‌دارند و آن ها که صدادار نیستند. توضیحات بیشتر را در اکسیرِ صامت ها و مصوت ها در انگلیسی بخوانید.

 

تکیه در کلمات Word Stress – آموزش تلفظ انگلیسی

فارسی معیاری که در تهران استفاده می‌شود تکیه ندارد؛ این در حالیست که فارسی با بسیاری از لهجه ها مثل اصفهانی، مازندرانی یا آبادانی دارای تکیه است.

در انگلیسی نیز تکیه بسیار بخش مهمی است و کلمات در انگلیسی، چه با لهجه بریتانیایی، چه امریکایی، چه استرالیایی و چه با هر لهجه دیگری باید با تکیه تلفظ شوند.

برای درکِ تکیه در کلمات (Word Stress)، ابتدا باید بتوانید کلمات را بخش کنید و Syllable ها را درک کنید. در هر کلمه، یکی از این بخش ها با تاکید بیشتری تلفظ می شود و بقیه بخش ها که تکیه روی آن ها نیست، ضعیف و سرسری ادا می شوند. این بخش کلمه دارای تکیه است. برخی کلمات دارای دو تکیه هستند، یکی تکیه اولیه و دیگری تکیه ثانویه.

برای پیدا کردن تکیه در کلمات، دو راه پیش رو داریم. راه اول چک کردن کلمات در دیکشنری بوده و راه دوم شنیدن آن از زبان یک Native Speaker است.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ تکیه در کلمات انگلیسی مطالعه کنید.

 

تکیه در جملات Sentence Stress – آموزش تلفظ انگلیسی 

از کلمه و عبارت که خارج شویم، و وارد سطح جمله در انگلیسی بشویم، ریتم و موسیقی هر جمله ای همراه است با یک یا چند کلمه که به خاطر اهمیت بیشترشان، محکم تر و بلندتر ادا می شوند. به این بخش های مهم تر، تکیه در جمله گفته می شود.

اگر کلمات یک جمله را به دو دسته کلمات محتوا و کلمات ساختارجمله تقسیم بندی کنیم، کلمات محتوا هستند که بار تکیه جمله را به دوش می کشند و کلمات ساختارجمله معمولا خفیف و سرسری تلفظ می شوند. البته در مواقع خاص و استثنا، کلمات ساختارجمله نیز می توانند تکیه داشته باشند.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ تکیه در جملات انگلیسی مطالعه کنید.

 

افت و خیز، و زیر و بمی صدا Intonation – آموزش تلفظ انگلیسی

همانطور که از اسمش پیداست، نُت های صدایی که تولید می کنیم و موسیقی ای که با کلمات می سازیم روی یک خط حامل نیستند و بالا و پایین می روند؛ به عبارتی، آوای تولیدی زیر و بمش تغییر می‌کند. این تغییرات را intonation می‌گوییم و اگر شخصی صدای تولیدی اش دارای این ویژگی ها نباشد، یا حداقل تغییرات بسیار کمی داشته باشد، صحبتش مونوتون (monotonous) است. تون گوینده می تواند افتان Falling یا خیزان Rising باشد.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ آهنگ افت و خیز صدا مطالعه کنید.

 

گفتار متصل Connected Speech – آموزش تلفظ انگلیسی

مثل هر زبان دیگری، وقتی یک گوینده نسبتا سریع حرف می زند، انتها و ابتدای هر دو کلمه، مثل بخش های داخلی هر کلمه ای به یکدیگر متصل می شوند. این ویژگی تلفظی را Connected Speech یا Linking Words می گوییم. این اتصال می تواند صامت به صامت، مصوت به مصوت یا صامت به مصوت باشد.

یکی از ویژگی هایی که یک Native Speaker را از یک Learner جدا می‌کند همین است. اصلا، اگر کسی نتواند این ویژگی را درک کرده و استفاده کند، خودش خوب و سریع متوجه نمی‌شوند بومی ها چه می‌گویند و بومی ها نیز مکالمات با کیفیتی با وی نخواهند داشت.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ گفتار متصل در تلفظ مطالعه کنید.