ورود / ثبت نام
0
0

آموزش تلفظ انگلیسی

2122 بازدید
تلفظ انگلیسی

آموزش تلفظ انگلیسی | تلفظ انگلیسی چیست؟ لهجه چیست؟ امریکایی یا بریتانیایی؟

 

تعریف اکسیر از تلفظ انگلیسی: وقتی بخواهیم از طریق مهارت های ارتباطی گفتاری و شنیداری یعنی Speaking و Listening ارتباط برقرار کنیم، علاوه بر گرامر انگلیسی و لغات انگلیسی، به دانش و مهارت اجرا و درک تلفظ انگلیسی نیز نیاز پیدا می کنیم.

وقتی می‌گوییم تلفظ در انگلیسی، به تعدادی ویژگی خاص که در ادامه بحث می‌شود اشاره می‌کنیم؛ درضمن، تلفظ با لهجه فرق دارد.

 

صدای کلمات چگونه ایجاد می‌شود؟

“تلفظ” روشی است که ما به وسیله آن صدای کلمات را ایجاد می کنیم. برای این منظور ما هوا را از طریق گلو و تارهای صوتی، از ریه ها به سمت بالا فشار می دهیم، سپس از طریق دهان از زبان عبور داده و از بین دندان ها و لب های خود خارج می‌کنیم که گاها ممکن است هوا از طریق بینی ما نیز عبور کند.

برای تغییرات آوایی که در حال تولید آن هستیم، ما عمدتا از عضلات دهان، زبان و لب های خود برای کنترل شکل دهان و جریان هوا استفاده می کنیم. اگر بتوانیم شکل دهان و جریان هوا را به درستی کنترل کنیم، در این صورت تلفظ ما واضح تر می‌شود و دیگران صحبت های ما را راحت تر درک می کنند. به خاطر یک سری عادت های گفتاری که از زبان مادری با خود داریم، اغلب باعث شود تلفظ یک زبان جدید برایمان بسیار دشوار باشد.  اکثر افرادی که یک زبان جدید می آموزند ویژگی های لهجه را از زبان اول خود حفظ می کنند. با این حال لهجه لزوماً مشکل جدی نیست. شما می توانید در حالی که به صورت واضح به یک زبان دیگر حرف میزنید و فهمیده می شوید، لهجه‌ی زبان مادری خود را حفظ کنید.

علاوه بر ایجاد اصوات صحیح با استفاده از عضلات دهان، زبان و لب های ما، جنبه های مهم دیگری در تلفظ وجود دارد، که در زیر به آن ها اشاره کرده ایم.

 

ویژگی های تلفظی انگلیسی چیست؟

در تلفظ کلمات، شخص ادا کننده نکات ریزی را باید مدنظر داشته و اجرا کند. این ویژگی ها عبارتند از:

 • درستی و ظرافت صامت ها و مصوت ها Vowels and Consonants
 • تکیه در کلمات و جملات Word & Sentence Stress
 • افت و خیز، و زیر و بمی صدا Intonation
 • اتصال کلمات به هم Connected Speech

 

درستی و ظرافت صامت ها و مصوت ها Vowels and Consonants

زبان انگلیسی 26 حرف دارد که صداهای مختلفی تولید می‌کنند.  انگلیسی به طور کلی به دو دسته صامت ها (بی صدا) و مصوت ها (صدادار) تقسیم می شود. حروف الفبایی که به طور معمول به عنوان حروف صدادار در نظر گرفته می‌شوند عبارتند از a, e, i, o, u و حروف الفبایی که معمولاً بی صداها را نشان می دهند عبارتند از: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. البته حرف y یک استثناست و گاهی اوقات صدادار نیز محسوب می‌شود.  تمام کلمات در زبان انگلیسی حداقل یک صدای مصوت دارند، بنابراین در نسخه نوشته شده باید حداقل یک حرف صدادار وجود داشته باشد.

شاید در مقایسه با فارسی، انگلیسی ظرافت های خاصی در نحوه تلفظ آوا ها و صامت ها داشته باشد. بعضی کشیده هستند ، بعضی کوتاه و بعضی ترکیبی.

صامت ها خودشان دو دسته می شوند، آن ها که صدا‌دارند و آن ها که صدادار نیستند. توضیحات بیشتر را در اکسیرِ صامت ها و مصوت ها در انگلیسی بخوانید.

 

تکیه در کلمات Word Stress – آموزش تلفظ انگلیسی

فارسی معیاری که در تهران استفاده می‌شود تکیه ندارد؛ این در حالیست که فارسی با بسیاری از لهجه ها مثل اصفهانی، مازندرانی یا آبادانی دارای تکیه است.

در انگلیسی نیز تکیه بسیار بخش مهمی است و کلمات در انگلیسی، چه با لهجه بریتانیایی، چه امریکایی، چه استرالیایی و چه با هر لهجه دیگری باید با تکیه تلفظ شوند. در بسیاری از موارد، تکیه نادرست کلمات منجر به مشکلات بیشتری نسبت به استفاده از صدای نادرست در یک کلمه می‌شود. چرا که استرس نادرست کلمه گاهی اوقات می‌تواند معنای کامل کلمه را تغییر دهد و یا آن را از اسم به فعل تبدیل کند.

برای درکِ تکیه در کلمات (Word Stress)، ابتدا باید بتوانید کلمات را بخش کنید و Syllable ها را درک کنید. در هر کلمه، یکی از این بخش ها با تاکید بیشتری تلفظ می شود و بقیه بخش ها که تکیه روی آن ها نیست، ضعیف و سرسری ادا می شوند. این بخش کلمه دارای تکیه است. برخی کلمات دارای دو تکیه هستند، یکی تکیه اولیه و دیگری تکیه ثانویه.

برای پیدا کردن تکیه در کلمات، دو راه پیش رو داریم. راه اول چک کردن کلمات در دیکشنری بوده و راه دوم شنیدن آن از زبان یک Native Speaker است.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ تکیه در کلمات انگلیسی مطالعه کنید.

 

تکیه در جملات Sentence Stress – آموزش تلفظ انگلیسی 

از مبحث کلمه و عبارت که خارج شویم، وارد بحث جمله در انگلیسی می شویم. ریتم و موسیقی هر جمله ای همراه است با یک یا چند کلمه که به خاطر اهمیت بیشترشان، محکم تر و بلندتر ادا می شوند. به این بخش های مهم تر در جمله تکیه گفته می شود. هنگام صحبت کردن اگر در جملات از تکیه درستی استفاده نشود، باعث برداشت معنی متفاوتی می‌شود که ممکن است منجر به درک نادرست یا سو تفاهم شود.

اگر کلمات یک جمله را به دو دسته کلمات محتوا و کلمات ساختارجمله تقسیم بندی کنیم، کلمات محتوا هستند که بار تکیه جمله را به دوش می کشند و کلمات ساختارجمله معمولا خفیف و سرسری تلفظ می شوند. البته در مواقع خاص و استثنا، کلمات ساختارجمله نیز می توانند تکیه داشته باشند.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ تکیه در جملات انگلیسی مطالعه کنید.

 

افت و خیز، و زیر و بمی صدا Intonation – آموزش تلفظ انگلیسی

تن صدا در تلفظ نقش اساسی دارد. تن صدا در واقع چیزی نیست که ما می گوییم، بلکه نحوه‌ی بیان آن است که معنی را منتقل می کند. همانطور که از اسمش پیداست، نُت های صدایی که تولید می کنیم و موسیقی ای که با کلمات می سازیم روی یک خط حامل نیستند و بالا و پایین می روند؛ به عبارتی، آوای تولیدی زیر و بمش تغییر می‌کند. این تغییرات را intonation می‌گوییم و اگر شخصی صدای تولیدی اش دارای این ویژگی ها نباشد، یا حداقل تغییرات بسیار کمی داشته باشد، صحبتش مونوتون (monotonous) است. تون گوینده می تواند افتان Falling یا خیزان Rising باشد.

با این حال، صحبت در مورد افت و خیز صدا به صورت جداگانه کار درستی نیست زیرا اغلب این ویژگی تلفظ متاثراز استرس، لحن و ریتم است. اگر به تن صدا در سطح جمله توجه کنیم، خواهیم دید که یک جمله خاص می‌تواند صرفاً با تغییر در زیر و بمی صدا، معانی متفاوتی را انتقال دهد.

 

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ آهنگ افت و خیز صدا مطالعه کنید.

 

گفتار متصل Connected Speech – آموزش تلفظ انگلیسی

گفتار متصل یکی دیگر از وجوه مهم تلفظ است که نه تنها از نظر تولید اصوات صحیح، بلکه هنگام گوش دادن به زبان انگلیسی از نظر درک مفهوم آن دارای اهمیت است. مثل هر زبان دیگری، وقتی یک گوینده نسبتا سریع حرف می زند، انتها و ابتدای هر دو کلمه، مثل بخش های داخلی هر کلمه ای به یکدیگر متصل می شوند. این ویژگی تلفظی را Connected Speech یا Linking Words می گوییم. این اتصال می تواند صامت به صامت، مصوت به مصوت یا صامت به مصوت باشد.

یکی از ویژگی هایی که یک Native Speaker را از یک Learner جدا می‌کند همین است. چون زبان آموزان معمولا کلمات و صداها را در انزوا (کلمات را به صورت منفرد و نه در جمله) یاد میگیرند، به سختی گفتار افراد بومی انگلیسی زبان را متوجه می‌شوند. این موضوع به خاطر ویژگی گفتار متصل است زیرا که ممکن است لغات، صداها و تلفظ های متفاوتی در جمله داشته باشند. اصلا، اگر کسی نتواند این ویژگی را درک کرده و استفاده کند، خودش خوب و سریع متوجه نمی‌شوند بومی ها چه می‌گویند و بومی ها نیز مکالمات با کیفیتی با وی نخواهند داشت.

اطلاعات بیشتر را در اکسیرِ گفتار متصل در تلفظ مطالعه کنید.

 

تلفظ (Pronunciation) و لهجه (Accent)، تفاوت چیست؟

همان طور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، تلفظ و لهجه مفاهیم متفاوتی هستند. در واقع تلفظ به معنای لهجه خاصی نیست. تلفظ در مورد روشن و واضح بودن گفتار انگلیسی شما است، به صورتی که در مورد آنچه می گویید سردرگمی وجود نداشته باشد. یک گوینده می تواند تلفظ واضحی داشته باشد به طوری که یک فرد بومی به راحتی آن را درک کند. و با این حال ممکن است گاهی اوقات حتی لهجه غیر بومی داشته باشد.

و اما لهجه به معنای نحوه صدا دادن به کلمات هنگام صحبت کردن است. دو نوع مختلف لهجه وجود دارد. یکی لهجه‌ی “خارجی” است. این زمانی اتفاق می افتد که فرد به یک زبان دیگری غیر از زبان مادریش صحبت کند.

نوع دیگر لهجه صرفاً روشی است که مردم به زبان مادری خود صحبت می کنند. این امر با توجه به محل زندگی آنها و اینکه متعلق به چه گروه های اجتماعی باشند تعیین می شود. افرادی که در زندگی در تماس نزدیک باهم هستند، روش صحبت کردن یا لهجه ای را به اشتراک میگذارند که با نحوه صحبت سایر گروه ها در مکان های دیگر متفاوت است در واقع، از نظر اشخاص با زبان های متفاوت همه لهجه دارند!

 

لهجه های زبان انگلیسی

اکثر زبان های دنیا لهجه های مختلفی دارند. زبان انگلیسی هم مستثنی نیست.  از لهجه های مختلف زبان انگلیسی می‌توان به انگلیسی استرالیایی، کانادایی، نیوزیلندی، بریتانیایی، هندی و همچنین انگلیسی آمریکایی اشاره کرد. هر کدام از این لهجه ها باز در بخش‌های مختلف کشور انواع متفاوتی دارد. مثلا انگلیسی بریتانیایی خود به لهجه های لندنی، آکسفوردی، یورکشایری و … تقسیم بندی می شود.

در میان تمام این گونه ها، انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی جز معتبرترین ها و پرکاربردترین لهجه‌ها محسوب می شوند. انگلیسی ها و آمریکایی ها به یک زبان صحبت می کنند، اما این زبان طی قرن ها و به خاطر فواصل جغرافیایی و ورود اقوام مختلف به این کشورها دچار تغییرات بسیاری شده است.

این تفاوت فقط به لهجه منتهی نمی‌شود. تفاوت‌های گوناگون دیگری از جمله تفاوت در املا و هجی کلمات، تفاوت در استفاده از اسامی برای یک مفهوم مشترک،  و تفاوت در گرامر و دستور زبان نیز در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی وجود دارند که این دو زبان ظاهرا شبیه به هم را از هم متفاوت می سازد.

 

لهجه‌های استاندارد

هر کشوری یک لهجه استاندارد دارد که همه مردم می توانند آن را متوجه شوند. برای ایجاد یکپارچگی بین انگلیسی زبان ها در کشور انگلستان لهجه Received Pronunciation(RP) به عنوان استاندارد پذیرفته شده است که به آن لهجه، «انگلیسی آکسفورد» یا «انگلیسی بی ‌بی‌ سی» نیز گفته می‌شود، زیرا در مدارس، دانشگاه ها و رسانه و جاهای رسمی با این لهجه صحبت می کنند. در کشور آمریکا هم لهجه استاندارد General American(GA) نام دارد که لهجه ای است که در مدارس، دانشگاه ها، رسانه و جاهای رسمی از آن استفاده می شود.

 

روی تلفظ تمرکز کنید، نه روی لهجه

سعی کنید کلمات را درست بیان کنید تا اینکه بخواهید مانند مردم بومی به نظر برسید. داشتن یک بیان واضح باعث خواهد شد به راحتی توسط دیگرن فهمیده شوید. در حالی که تلاش برای به نظر رسیدن مثل افراد بومی ممکن است باعث شود گاهی اوقات عادت های بد آنها در تلفظ ناصحیح کلمات به شما منتقل شود. و اینکه همان طور که گفته شد لهجه‌های مختلف زیادی برای هر زبان وجود دارد که باعث سردرگمی شما خواهد شد. فقط کافی است شما به فکر صحبت صریح و دقیق باشید که به معنای تلفظ هر هجا به درستی است.

راه‌های عالی مختلفی برای تمرین تلفظ وجود دارند. شما می‌توانید به دیدن فیلم های انگلیسی زبان بپردازید یا به کتاب‌های صوتی گوش دهید. می‌توانید از دیکشنری ها برای اطمینان از تلفظ صحیح استفاده کنید. صحبت با افرد بومی زبان نیز یکی از سریعترین راه ها برای یادگیری است، زیرا آنها براحتی متوجه خطاهای تلفظی شما می‌شوند و می توانند شما را اصلاح کنند.

 

چرا باید تلفظ انگلیسی را تمرین کنید؟

تصور اینکه اهمیت تلفظ کمتر از مهارت های خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن است، اشتباه است. تلفظ پل ارتباطی بین شما و یک انگلیسی زبان بومی است. وقتی شما شروع به صحبت می کنید، تلفظ اولین چیزی است که دیگران در مورد زبان شما متوجه می شوند. بدون تلفظ واضح و صحیح، دیگران ممکن است دچار سوتفاهم شده و حتی ممکن است به خاطر اینکه چیزی نمی فهمند از ارتباط با شما مایوس شوند! همچنین بسیاری از دانشجویانی که سالانه برای آزمون‌های بین المللی انگلیسی مثل آیلتس یا تافل آماده می شوند، نیز به اهمیت تلفظ پی برده اند، اما چرا این مسئله اینقدر مهم است؟

 

اهمیت تلفظ صحیح

در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم که اهمیت تلفظ صحیح و واضح را نشان می‌دهد.

1. تلفظ نادرست کلمات باعث ایجاد تأثیر منفی در مخاطب می شود

وقتی در حال مکالمه با دیگران به زبان انگلیسی هستید، تلفظ شما از اولین چیزی است که آنها به آن دقت می‌کنند. به محض شروع به گفتن ساده ترین کلمات، دیگران متوجه خوب یا بد بودن تلفظ شما می شوند. تلفظ نادرست باعث ایجاد اولین برداشت بد می شود و همچنین می تواند تاثیر منفی بر اعتماد به نفس شما داشته باشد، در نتیجه برقراری ارتباط را برای شما دشوارتر می کند.

در حالی که داشتن دایره وسیعی از واژگان خوب است، اما اگر کلمات را بد تلفظ کنید ارتباط مناسبی برقرار نخواهد شد. از طرف دیگر، اگر واژگان محدودی داشته باشید اما کلمات را به خوبی تلفظ کنید، در این صورت ارتباط بهتری خواهید داشت.

 

2.  در موارد بسیاری تلفظ ناصحیح باعث سوتفاهم می‌شود

سوتفاهم می تواند هنگامی رخ دهد که کلمات را به درستی تلفظ نکنید. و این موضوع بیشتر در برقراری ارتباط با دوستان و همکاران دارای اهمیت است. چرا که ممکن است نتیجه انجام کاری باشد که مد نظرشما نبود یا به اشتباه منجر به خرید کالای نامناسب توسط آنها شود. حتی اگر این طور هم نباشد ممکن است به دلیل تلفظ ضعیف، شما در جمع آنان بی ادب به نظر برسید. این می تواند روابط شما را تحت فشار قرار دهد.

 

3.  تلفظ نادرست باعث اجتناب از انجام مکالمات می‌شود

وقتی کلمات را به خوبی تلفظ نکنید، مردم باید از شما بخواهند که بارها و بارها آنچه گفته اید را تکرار کنید. این اغلب باعث رنجش آنها می شود و افراد از اینکه مجبور شوند با شما ارتباط برقرار کنند اجتناب خواهند کرد زیرا این کار به تلاش بیش از حد نیاز دارد.

در نتیجه تلفظ صحیح یکی از نکات کلیدی در تسلط به زبان انگلیسی است. بدون تلفظ صحیح، واژگانی را که می‌دانید هنگام برقراری ارتباط کمتر موثر خواهند بود. در واقع بهتر است که کلمات کمتری بدانید ولی آنها را به خوبی تلفظ کنید تا اینکه بسیاری از کلمات را بدانید و آنها را به شکل نادرستی تلفظ کنید.

 

راهنماهای تلفظ انگلیسی در دیکشنری

وقتی به فرهنگ لغت انگلیسی نگاه می کنید، به چه چیزی دقت می‌کنید؟ شاید بیشترتان بگویید فقط به لغت و تعریف آن نگاهی ‌می‌اندازید. اما آیا می دانید فرهنگ لغت ها همچنین به عنوان راهنمایی برای نحوه‌ی تلفظ کلمات هستند؟

اگر با دقت ببینید متوجه خواهید شد که در کنار یک کلمه در فرهنگ لغت، برخی از نمادهای عجیب و غریب دیده می شوند که در داخل دو خط مورب نوشته شده‌اند. این نمادهای حروف مانند در واقع یک راهنمای تلفظ هستند!

یادگیری نحوه‌ی استفاده از راهنمای تلفظ فرهنگ لغت به آن اندازه که فکر می‌کنید کار سختی نیست. هنگامی که قوانین را بدانید، می توانید از فرهنگ لغت هم برای تعریف یک کلمه و هم نحوه‌ی خواندن درست کلمه کمک بگیرید.

 

مقدمه ای بر آواشناسی، IPA  چسیت؟

آواشناسی شاخه ای از زبان است که اصوات را در یک زبان بررسی می کند. آواشناسی این اصوات را با استفاده از نمادهای الفبای آوایی بین المللی (IPA) توصیف می کند. در واقع IPA از یک نماد واحد برای توصیف هر صدا در یک زبان استفاده می کند که به آن علایم فنوتیکی نیز گفته می‌شود.

استفاده از نمادهای الفبایی آوایی به ویژه در زبانهایی که هجی و تلفظ مختلفی دارند استفاده می شود. زبان هایی مانند عربی و اسپانیایی در هجی و تلفظ ثابت هستند و هر حرف نشان دهنده یک صدای واحد است که بندرت متفاوت است. اما انگلیسی به این شکل نیست. زبان انگلیسی دارای حروف زیادی با دو یا چند صدا و حروف زیادی است که بی صدا هستند.

بیشتر دیکشنری ها از نسخه IPA برای راهنمای تلفظ خود استفاده می کنند. اگر شما یاد بگیرید که نمادها نشان دهنده چه صداهایی هستند به راحتی قادر خواهید بود آن را بخوانید. البته نمادهایی که برای انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی استفاده می شوندکمی متفاوت هستند. آنها از نمادهای مختلفی برای صداهای مشابه استفاده می کنند. راهنمای انگلیسی از نمادهای واقعی تر (به جای حروف) یا حروف یونانی قدیمی استفاده می کند، بنابراین یادگیری آن کمی دشوارتر است.

 

نکاتی برای استفاده‌ی بهتر از راهنمای تلفظ دیکشنری

همان طور که گفتیم دیکشنری‌ها یک راهنمای دقیق از تلفظ کلمات را ارائه می‌دهند. البته استفاده از آن در صورتی محقق خواهد شد که شما با مفاهیم زیر و نحوه‌ی نمایش آنها در دیکشنری آشنا باشید. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این مفاهیم بیندازیم.

 

تلفظ صامت ها (Pronouncing Consonants)

زبان انگلیسی از 26 حرف و ترکیب 44 واج (کوچکترین واحد صدا) تشکیل شده است. حروف الفبایی که نمایانگر صامت ها هستند 21 تا می باشند. و تعداد 24 تا از واج ها بی صدا هستند. در واقع همان طور که می بینید نمادهای صداهای صامت زیادی برای یادگیری وجود ندارد، و درک آنها عمدتا آسان است.  شما قادر خواهید بود بسیاری از حروف را در راهنما تشخیص دهید زیرا بیشتر نمادهای صامت دقیقاً به همان شکل حروف است.

 

تلفظ مصوت ها (Pronouncing Vowels)

حروف الفبای نمایانگر مصوت ها در زبان انگلیسی a، e، i، o، u هستند که گاهی y نیز متعلق به این گروه محسوب می شود. مصوت ها می توانند با یکدیگر و حروف دیگر ترکیب شده و صداهای جدید ایجاد کنند. و در نهایت 20 واج را در انگلیسی تشکیل می دهند. نمادهای مختلفی برای هر یک از آن تلفظ ها وجود دارد.

خواندن حروف صدادار نسبت به حروف بی‌صدا کمی سخت تر است زیرا صداهای بسیار متنوعی دارند. اما اگر بتوانید همه اصوات مختلف را یاد بگیرید، تلفظ صحیح کلمات انگلیسی برای شما بسیار آسان تر خواهد بود. بنابراین ارزش تلاش دارد!

 

صداهای ترکیبی (Diphthongs)

حتی اگر در مورد مصوت ها و صامت ها چیزی شنیده باشید، احتمالاً هرگز این کلمه را نشنیده اید! البته نگذارید این اسم عجیب شما را بترساند.  صداهای ترکیبی یا دیفتانگ ها اصواتی هستند که توسط دو مصوت ساخته شده اند. و علایم فنوتیکی مخصوص به خود را دارند.

 

هجاها (Syllables)

همراه با راهنماهای تلفظ برای حروف، دیکشنری ها کلمات را به هجا یا بخش ‌هایی تقسیم می کنند. این کار هجی و تلفظ کلمه را آسان می کند، زیرا یک کلمه را به چند قسمت کوتاهی که گفتنش آسان است تبدیل می کند. معمولا میتوانید ببینید که کلمات در دیکشنری با خط تیره (-) به هجاها تقسیم می شوند.

 

تکیه ها (Stresses)

کلمات در زبان انگلیسی از تکیه یا استرس استفاده می کنند. جایی که شما به کلمه استرس می دهید برای تلفظ صحیح کلمه مهم است، و حتی می تواند معنی کلمه را تغییر دهد. راهنماهای فرهنگ لغت به شما نشان می دهند که استرس در کجا قرار دارد، و به شما اطلاع می دهند که چه زمانی فشار متفاوتی معنای کلمه را تغییر می دهد.

در دیکشنری ها هجا استرس شده همان که با شدت بیشتری گفته می‌شود با یک آپاستروف (‘) یا خط کوچکی مشخص می‌شود. استرس ثانویه که در بعضی از کلمات طولانی دیده می‌شود و به اندازه استرس اول شدید نیست با کاما (،) مشخص می شود.

حالا شما با دانستن این موراد کوچک ولی بسیار مهم و اشنایی با نمادهای فنوتیکی قادر خواهید بود یک کلمه را به دقت یک فرد بومی زبان تلفظ کنید.

 

چرا زبان آموزان یک زبان خارجی در تلفظ بعضی از اصوات مشکل دارند؟

زبان آموزان وقتی به یادگیری زبان جدیدی می‌پردازند با تلفظ صداهای مختلف مشکل دارند که در کودکی آنها را زبان مادری خود نداشته‌اند. ما انسان‌ها طوری متولد شده ایم که مغزمان قادر به تولید و درک همه صداهای مربوط به زبان های مختلف انسانی است. مغز کودکان در دوران نوزادی با شنیدن آواها از محیط اطراف شروع به یادگیری اصوات مهم در زبان خود می کنند و بقیه آواها را نادیده می گیرند.

در طی تکامل آموختن زبان کودک وقتی یک ساله است، یاد می‌گیرد کدام اصوات در زبان او مهمتر هستند و کدامیک اهمیت پایین تری دارند. و به این خاطر با گذشت زمان و افزایش سن و تکامل مغز، یادگیری اصواتی که بخشی از یک زبان متفاوت هستند دشوارتر می شود. مثلا ما به عنوان یک فارس زبان اکثرا در تولید صداهای (ð, θ) th  در انگلیسی به مشکل برمی خوریم.

 

 آیا تلفظ برخی از صداها از بقیه دشوارتر است؟

این موضوع بستگی به این دارد که ما در مورد یادگیری زبان اول صحبت می‌کنیم یا دوم. حتی کودکان بومی یک زبان به برخی از اصوات قبل از دیگر صداها تسلط پیدا می‌کنند. مثلا صداهایp ،m، n، h و w در انگلیسی از اولین حروف بی صدا است که کودکان یاد می‌گیرند، در حالی که صداهای z ، j ، v و th  از آخرین صداهایی است که تسلط پیدا می‌کنند.

اما به طور کلی همه صداهای یک زبان قبل از بلوغ توسط یک فرد بومی به دست می آید. همان طور که گفته شد به طور معمول، فقط زبان آموزان غیر بومی هستند که در طولانی مدت با صدا ها و تلفظ یکسری حروف مشکل دارند. این بیشتر زمانی رخ میدهد که شما صداهای مشخصی را در زبان مادری خود نداشته باشید.

البته با کمال تعجب، گفته شده است سخت ترین صداها برای یادگیری ممکن است صداهایی باشد که شبیه، اما فقط کمی متفاوت از اصوات در زبان مادری شما هستند. به نظر می رسد غلبه بر تمایل به استفاده مداوم از اصوات آشنا از زبان مادری شما بسیار دشوار است. از این نظر، زبان مادری شما باعث “تداخل” در تلاش شما برای برداشتن زبان جدید می شود.

 

دلایل ضعف زبان آموزان در تلفظ

تلفظ یکی از زمینه های آموزش است که اغلب نادیده گرفته می شود. این امر در نحوه‌ی برخورد با مهارت تلفظ در بیشتر کتابهای درسی مشهود است. با نیم نگاهی به کتب آموزشی زبان انگلیسی متوجه خواهید شد که معمولا تمرکز بسیار کمی بر روی آموزش تلفظ انگلیسی وجود دارد. به همین خاطر مدرسین زبان هم کمترین وقت و انرژی را برای این وجه مهم زبان صرف می‌کنند.

 

خوب، دلایل زیادی وجود دارد. اول اینکه این گونه تصور می‌شود که آموزش بسیاری از جنبه های تلفظ دشوار است. دوم اینکه برخلاف آموزش ساختارهای گرامری یا سایر مهارت ها، ایجاد درس یا تمرینی که یک مورد نکته ی تلفظ را تدریس کند بسیار دشوار است. سوم اینکه غالبا معلمان غیر بومی برای آموزش تلفظ احساس آمادگی نمی‌کنند و به نظر می رسد خودشان به علایم آوایی و مسایل مربوط به تلفظ تسلط ندارند.

 

یک مشکل هم می تواند نحوه تدریس تلفظ باشد. معمولا به طور مکرر در کلاسهای آموزش زبان، تأکید بر روی اصوات منفرد و تشخیص این صداها از یکدیگر است. بعضی اوقات ممکن است کمی روی استرس کلمه یا جمله کار شود، اما این معمولاً به صورت خیلی محدود و  برای برجسته کردن کلمه‌ای می باشد. یا مثلا لحن صدا فقط در جملات پرسشی بیشتر مورد تاکید قرار میگیرد و تدریس می شود. ظاهرا این موارد نه به این دلیل که برای دانش آموزان مفید هستند ، بلکه صرفاً به دلیل آسان بودن آموزش آنها انتخاب می شوند.

 

چند استراتژی ساده و مفید برای تسلط بر تلفظ انگلیسی

شاید شما هم از آن دسته از افراد هستید که تا حالا به اهمیت تلفظ زبان انگلیسی پی نبرده بودید. اگر این طور است و تازه بعد از خواندن این مقاله متوجه این موضوع شده‌اید ما اینجا هستیم تا با چندین راهکار ساده برای موفقیت در این مسیر کمکتان کنیم. پس به نکات زیر دقت کنید:

 

برای آموزش تلفظ انگلیسی روی کلماتی که تلفظ مشکلی دارند بیشتر تمرکز کنید

هر زمان که به کلمه ای عجیب و غریب برخورد کردید که تلفظش را نمیدانید، کافی است لحظه ای صبر کرده و به ویژگی های آن کلمه توجه کنید. ویژگی هایی مثل هجی، هجا و معنی. سپس کاری که باید انجام دهید این است که آن کلمه طولانی و پیچیده را به قطعاتی کوچکتر تقسیم کنید. سپس آن را آرام آرام کنار هم قرار دهید.

به یاد داشته باشید که کلمات در انگلیسی اکثر اوقات به صورتی که نوشته می‌شوند تلفظ نمی شوند، همیشه برای اطمینان یک فرهنگ لغت را همراه داشته باشید.

 

 با صدای بلند تمرین کرده و آن را ضبط کنید

بهترین راه برای پیشرفت در هر چالشی، تلاش برای بهبود آن است. برای تمرین تلفظ انگلیسی، بهترین راه این است که صدای خود را هنگام خواندن ضبط کنید، در این صورت در هنگام گوش دادن مجدد نقاط ضعیف تلفظی خود را به راحتی تشخیص داده و به خودی خود یک مرجع عالی برای پیشرفت خواهید داشت.

 

با دقت به موسیقی کلمات گوش دهید

همه چیز در زندگی به نوعی از یک نظم پیروی می کند. در غیر این صورت، همه چیز تصادفی و نامنظم بود. همانطور که آهنگ ها و سایر قطعات موسیقی را با گوش دادن دقیق به متن و سایر ویژگی ها حفظ و درک می‌کنیم، می توانیم با گوش دادن دقیق به ریتم آنها و نحوه صدای برخی از هجاها، به کلمات دشوار نیز مسلط شویم.کلمات با احساسات تغییر می کنند، و گوش دادن به نحوه‌ی گفتن کلمات نیز چیزی بیشتر از معنای آنها به شما می‌گوید.

 

حهت آموزش تلفظ انگلیسی سری به وب سایت های انگلیسی، پادکست ها و کانال های یوتیوب بزنید

وقتی صحبت از یادگیری زبان می شود، اینترنت بهترین دوست شما است. در مورد یادگیری و تقویت تلفظ هم همین طور است. اینترنت شامل منابع بسیار گسترده ای از فیلم های آموزشی، سریال ها و پادکست هاست که آنها را رایگان در اختیار شما قرار می دهد. حتی اگر تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده باشید میتوانید منابع سطح مناسب خود را در اینترنت بیابید.

 

برای آموزش تلفظ انگلیسی همیشه با کسی تمرین کنید

بهترین راه برای صحبت کردن به زبان انگلیسی مانند یک فرد بومی صحبت کردن با یکی از آن هاست. هر زمان که با دوستانتان در کلاس هستید یا در پارک قدم می زنید، مطمئن شوید که فقط انگلیسی صحبت می کنید. نداشتن دوست انگلیسی زبان بومی در نزدیکی شما، مانع پیشرفت شما نخواهد شد. چون که می‌توانید یکی را در اینترنت پیدا کنید.

 

دیکشنری‌ها دوستان شما هستند

وقتی همه چیز سخت می شود، فرهنگ لغت ها همیشه برای کمک حضور دارند. مخصوصاً اگر تلفن هوشمند دارید. همان طور که گفته شد دیکشنری‌های معتبر شامل علایم فنوتیکی هستند که به شما کمک می‌کنند تلفظ یک کلمه را یاد بگیرید. همچنین می‌توانید از بخش صوتی دیکشنری کمک بگیرید و به صدای یک فرد بومی که در حال تلفظ کردن لغت مورد نظر شماست گوش دهید.

محتوای این مطلب

https://exiracademy.org/?p=20841
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

14 نظر در مورد آموزش تلفظ انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. ماهانک خانم عزیز سلام،
   بله میتونیم کلاسی فقط برای تلفظ بذاریم براتون.
   درضمن با فالو کردن صفحه اینستاگرام اکسیر، سری کارگاه های بریتیش ساز رو ببینید که خیلی کمک تون میکنه.

   2

  1. دایان عزیز سلام،
   باید دید از چه حیث میخوایم به مساله نگاه کنیم تا بگیم اهمیت موضوع چقدر هست.
   از نظر ارتباطی، بله شما برای برقراری ارتباط هیچ نیازی ندارید تا تلفظ دقیق امریکایی یا بریتانیایی داشته باشید. ولی، تلفظ دقیقا ظاهر ارایه ی شماست. شاید در وهله اول مهم نباشه اما در مراحل بعدی خیلی مهم و حتی ضروری می شه.
   موفق باشید.

   لایک

 1. سلام. من خیلی زبانم خوبه مثلا لغت و اینا خیلی بلد هستم ولی هرجا مکالمه می کنم می گن تلفظت فارسیه است. چیکار کنم تلفظم انگلیسی بریتش بشه ؟!!!!!

  2

  1. ایمان عزیز سلام،
   ما در مقاله تلفظ انگلیسی به چهار ویژگی تلفظی اشاره کردیم:
   – درستی و ظرافت صامت ها و مصوت ها Vowels and Consonants
   – تکیه در کلمات و جملات Word & Sentence Stress
   – افت و خیز، و زیر و بمی صدا Intonation
   – اتصال کلمات به هم Connected Speech
   با کسب دانش و ایجاد مهارت در این چهار حیطه، می تونید دیگه فارسی تلفظ نکنید :).
   موفق باشید.

   1

  1. Tesoke عزیز،
   سلام. ببینید بهتر نداریم. مثل اینه که بگیم رنگ قرمز بهتره یا آبی. بستگی داره کجا بخواد استفاده بشه، برای چه کاری و چه اهدافی لازم باشه. هردو لهجه زیبا و جذاب هستن، و تعداد بسیار زیادی از مردم در سراسر دنیا به لهجه انگلیسی امریکایی (American Accent) و تعداد زیاد دیگه ای هم به لهجه انگلیسی بریتانیایی (British Accent) صحبت می کنن. تازیه لهجه های دیگه ای هم مثل لهجه ایرلندی، اسکاتلندی، استرالیایی و … هم هست.
   با اکسیر همراه باشید.

   1