کلمات هم آوا

Homophones in English Pronunciation

 

این مقاله به کوشش واحد آموزش آکادمی زبان اکسیر در خصوص مبحث کلمه های هم آوا در تلفظ انگلیسی گردآوری شده است.

تعریف: بعضی کلمات در انگلیسی تلفظی کاملا یکسان داشته اما املا و معنای متفاوتی دارند. به این دسته کلمات که تعدادشان هم کم نیست، هم آوا یا Homophones می‌گوییم که زیرشاخه تلفظ انگلیسی به حساب می‌آیند. پیشوند homo به معنای یکسان و کلمه phone به معنای صدا یا آواست. برای مثال، سه عبارت زیر هم آوا هستند:

“there”, “their”, and “they’re”

 

چند مجموعه کلمه هم آوا در زبان انگلیسی وجود دارد؟

 

در زبان انگلیسی تعداد زیادی از این کلمات وجود دارد! به چند نمونه دقت کنید:

b, be, bee

bear, bare, bair

tax, tacks

tea, tee, ti, t

tail, tale

jell, gell

gene, jene

 

تعداد بسیار زیادی از مجموعه های این کلمات را می توانید در وبسایت homophone.com پیدا کرده و آکادمی اکسیر را دعا کنید 🙂