حرف تعریف و اسم در انگلیسی

Articles and Nouns in English

 

 

در این اکسیر به بحث شیرین و در عین حال مهم Articles and Nouns یا حرف تعریف و اسم در انگلیسی می پردازیم. به طور کلی در زبان انگلیسی دو نوع حرف تعریف داریم که در اکثر مواقع با اسم ها همراه می شوند. در ادامه به سراغ آن ها می رویم:

 • Definite Article (حرف تعریف معین): وقتی اسمی برای مخاطب شناخته شده باشد با این حرف تعریف همراه می شود. یعنی مخاطب آن اسم را می شناسد.
 • Indefinite Article (حرف تعریف نامعین): اسمی که برای مخاطب شناخته شده نباشد و یا شناخته بودن یا نبودنش برای مخاطب مهم نباشد با این حرف تعریف همراه می شود.

Indefinite Article (حرف تعریف نامعین):

“یه روزی، یه مردی، یه سگی و…”. در انگلیسی : a day, a man, a dog, … . بله درست متوجه شدید! حرف تعریف نامعین در انگلیسی همان a / an  با مفهوم یک است. در ادامه موارد استفاده و نکات دستوری Indefinite Article را با هم مرور می کنیم:

 • وقتی می خواهیم درباره شخص یا چیزی صحبت کنیم که برای مخاطب نامشخص است:

!Please open a window

لطفا یک پنجره را باز کنید!

اگر خوب به مثال دقت کنید متوجه می شوید که گوینده از پنجره مشخص و معینی صحبت نمی کند؛ بلکه شاید به دلیل گرمی اتاق فقط می خواهد یکی از پنجره ها باز شوند. در این مثال اینطور تصور کنید که در اتاق بیش از یک پنجره وجود دارد و گوینده برایش مهم نیست که کدام پنجره باز شود. فقط یک پنجره را باز کنند؛ کدامش، فرقی نمی کند.

 

 • وقتی می خواهیم مخاطب را با چیزی برای اولین بار روبرو کنیم ( صحبت در مورد چیزی برای اولین بار):

I saw a beautiful house this morning.

امروز صبح یک خانه زیبا دیدم.

 • وقتی می خواهیم عنوان شغل کسی را بگوییم:

I am a teacher.

من یک معلم هستم.

 • نکته: a یا an؟

قبلا شاید شنیده باشید که اگر حرف اول اسمی یکی از حروف a,e,I,o,u بود باید به جای a از an استفاده کنیم. لطفا این جمله را کاملا از ذهن خود خارج کنید و در عوض این را تا ابد در ذهن خود داشته باشید:

((هرگاه اولین صدای یک اسم یکی از مصوت ها (Vowels) بود آنگاه به جای a از an استفاده می کنیم.))

در خصوص تاکیدمان به جمله بالا به این مثال توجه کنید:

a uniform

an MP3 player

در این مثال ها اگر قرار بود طبق همان جمله افسانه ای که به خوردمان داده اند رفتار می کردیم قطعا می گفتیم: an uniform  و a MP3 player. ولی اصل صداست نه حرف! در uniform اولین صدا /j/ و در MP3 player اولین صدا /e/ است. پس یادمان باشد که با صدا کار داریم نه حرف! دو مثال دیگر:

an umbrella

an hour

گرامر انگلیسی

Definite Article (حرف تعریف معین):

The را هم خیلی دیده ایم و هم خیلی شنیده ایم. از این به بعد The را به عنوان حرف تعریف معین بشناسید! قرار نیست هر جا که به زبان‌مان آمد از این حرف تعریف استفاده کنیم! دستور و قاعده دارد:

 • وقتی بخواهیم درباره چیز یا شخص معین و مشخصی حرف بزنیم:

The phone is ringing.

تلفن در حال زنگ خوردن است!

هم گوینده و هم مخاطب می دانند که این جمله در مورد کدام تلفن است. (هر دو تلفن را می بینند یا در اتاق فقط یک تلفن وجود دارد)

 • وقتی یک چیز را قبلا به مخاطب معرفی اولیه کرده ایم، برای رجوع دوباره به آن چیز به the نیاز داریم:

I have two children: a boy and a girl. The boy is 14 and the girl is 10.

دو تا بچه دارم: یه پسر و یه دختر. پسره 14  و دختره 10 سالشه.

 • وقتی فعل Play را با یک ساز به کار می بریم:

I play the piano.

اسامی بدون حرف تعریف

همیشه قرار نیست به سراغ حروف تعریف معین و نامعین برویم. بعضی مواقع و طبق قوانینی خاص نیازی به هیچ کدامشان نداریم:

 • وقتی اسم جمع مفهوم کلی داشته باشد و به جمع یا گروه خاصی اشاره نداشته باشد:

Cats do not like dogs.

لغات انگلیسی

گربه ها سگ ها را دوست ندارند.

این جمله یعنی به طور کلی گربه ها سگ ها را دوست ندارند. در اینجا منظورمان گربه های خاصی نیست. ولی اگر منظورمان گربه های خودمان باشد آن وقت می گوییم:

The cats do not like dogs.

اینجا هم می بینید که باز سگ ها را بدون حرف تعریف آورده ایم. چرا که  منظورمان همه سگ هاست نه سگ های خاصی. ولی منظورمان از گربه ها، گربه های خودمان است. پس با The آورده ایم.

 • اسامی میادین، پارک ها و خیابان ها:

I live in Tehran. My flat is in Azadi street between Enqelab Square and Daneshjoo Park.

 • اسامی همه ممالک جهان به غیر از آنهایی که این کلمات را دارند: Kingdom, Republic, State, Union

یعنی هیچ وقت نمی گوییم the Iran و فقط میگوییم Iran

 • اسامی همه قاره ها و دریاچه های جهان
 • روزهای هفته و ماه های سال

He travelled to India in October. He arrived on Sunday.

اما حواستان باشد:

He arrived on a sunny Sunday.

 او در یک یکشنبه آفتابی رسید.

 • با قیدهای next/last

He left last month and is coming back next week.

 • اسامی وعده های غذایی روز:

 I had breakfast at 7.

 • زبان های دنیا:

She speaks Spanish.

 • سازمان هایی مثل بیمارستان ها، مدارس، زندان ها، دانشگاه ها و…(البته باید دقت داشته باشید اگر منظورمان سازمان مشخصی باشد داستان فرق می کند):

I go to school.

ولی:

I go to the school at the end of Enqelab street.

 • وقتی از مواد به صورت کلی و عمومی صحبت می کنیم. مانند فلزات، کاغذ، مایعات و … . ولی باید به خاطر داشته باشید اگر بخواهید درباره مواد خاص و مشخصی حرف بزنید حتما به حرف تعریف نیاز دارید:

Gun is made of iron.

ولی:

Where is the gun?

 • اسم های مفهومی (یعنی اسم هایی که قابل لمس و مشاهده نیستند) مثل: Life
 • عبارات هایی که با by و یک وسیله حمل و نقل بیان می شوند:

Did he get home by train or by bus?

 • اسامی ورزش هایی که با فعل play همراه می شوند:

Ali plays soccer.

 • بسیار رایج است که برای اسامی اعضای بدن نیز از حروف تعریف استفاده نشود. در این مواقع ترجیح بر استفاده از ضمایر ملکی است.

I love you from bottom of my heart.

Nasrin is washing her hand.

 

 دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی