سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0
0

100 کلمه رایج در زبان انگلیسی 😎 همه پرتکرارا اینجا جمعن 😄

3819 بازدید

100 کلمه رایج در زبان انگلیسی

کلمات رایج انگلیسی

کلماتی که ما در اینجا گردآوری کرده ایم احتمالاً آشنا به نظر می رسند: آنها 100 کلمه ای هستند که در زبان انگلیسی اغلب نوشته می شوند. بسیاری از کلمات متداول در انگلیسی، بخشهای مهم اجزاء کلام مانند حروف تعریف (articles)، حروف ربط (conjunctions) و حروف اضافه (prepositions) هستند.

اگر این اصطلاحات برای شما نا اشنا هستند و به نظر می رسند از دبیرستان به بعد آن را نشنیده اید، ما درک می کنیم. بنابراین ما می خواهیم این کلمات پرکاربرد را به شما معرفی کنیم و نوع آنها را در این مقاله تجزیه کنیم. به عنوان یک جایزه اضافی، ما پیشنهادهای مفیدی برای مترادف کلمات (یا کلمات با معنی مشابه) داریم که ممکن است بخواهید امتحانشان کنید.

توجه: این لیست شامل اشکال مختلف از یک کلمه نیست. به عنوان مثال، در ایجا ما فقط do را اورده اییم و لیست حاوی does، doing و did نمی باشد. همچنین، هر یک از این کلمات ممکن است چندین معنی داشته باشند. ما آنها را بر اساس متداول ترین اجزا کلام آنها ذکر کرده ایم. به عنوان مثال، کلمه this بسته به متن می تواند یک ضمیر، صفت یا قید باشد، اما ما آن را در بخش ضمیر ذکر کرده ایم زیرا این یکی از رایج ترین کاربردهای آن است.

آماده اید؟ بیایید با آموزش لغات انگلیسی شروع کنیم!

 

حروف تعریف پر کاربرد (Most-used articles)

یک حرف تعریف مشخص بودن یا خاص بودن یک اسم را نشان می دهد. سه حرف تعریف به زبان انگلیسی وجود دارد، و آنها جزو کلمات پرکاربرد در انگلیسی هستند:

 • The (حرف تعریف معین)
 • A (حرف تعریف نامعین)
 • An (حرف تعریف نامعین)

 

افعال پرکاربرد (Most-used verbs)

فعل کلمه ای است که یک عمل، حالت یا رابطه بین دو چیز را توصیف می کند.

 

فعل to be :

فعل to be و اشکال مختلف آن (is، am، were و …) به طور مداوم در نوشتار و گفتار استفاده می شود. مطمئناً این یک فعل مهم است، اما مراقب باشید که چند بار در نوشتار شما ظاهر می شود. در صورت نیاز می توانید یکی از این گزینه ها را جایگزین کنید:

 • Continue (ادامه دادن)
 • Hold (نگه داشتن)
 • Remain (باقی ماندن)
 • Occur (اتفاق افتادن)
 • Transpire (اتفاق افتادن)

 

افعال کمکی (Helper or auxiliary verbs)

این افعال برای ایجاد فرم های مختلف فعلی استفاده می شوند که نشانگر زمان یا حالت خاصی است و معمولاً به تنهایی یافت نمی شود.

 • may
 • can
 • will

 

افعال کنشی (Action verbs)

این افعال پرکاربرد، حرکات و اعمال را توصیف می کنند. این افعال، مانند فعل to be، تمایل به استفاده بیش از حد دارند. هنگام نوشتن، به جای تکرار  افعال مشابه، آن را با برخی از مترادف هایی که بعد از هر یک از موارد زیر پیشنهاد داده ایم جایگزین کنید:

do (انجام دادن): accomplish, prepare, resolve, work out

say (گفتن): suggest, disclose, answer

go (رفتن): continue, move, lead

get (گرفتن): bring, attain, catch, become

make (ساختن): create, cause, prepare, invest

know (دانستن): understand, appreciate, experience, identify

think (فکر کردن): contemplate, remember, judge, consider

take (بردن): accept, steal, buy, endure

see (دیدن): detect, comprehend, scan

come (آمدن): happen, appear, extend, occur

want (خواستن): choose, prefer, require, wish

look (نگاه کردن): glance, notice, peer, read

use (استفاده کردن): accept, apply, handle, work

find (پیدا کردن): detect, discover, notice, uncover

give (دادن): grant, award, issue

tell (گفتن): confess, explain, inform, reveal

 

قیدهای پرکاربرد (Most-used adverbs)

قید کلمه ای است که فعل ها، جمله ها، صفت ها و سایر قیدها را اصلاح می کند. به عنوان مثال، در جمله I drove quickly, (من به سرعت رانندگی کردم)، کلمه به سرعت یک قید اصلاح کننده فعل “رانندگی کردن” است. رایج ترین قیدها عبارتند از:

when (زمانی که)

now (اکنون)

how (چگونه)

also (همچنین)

not (نه)

as (مانند)

up (بالا)

here (اینجا)

there (آنجا)

so (بسیار)

very (بسیار)

 

به جای این قیدهای معمولی، چرا برخی از این گزینه های متفاوت را انتخاب نمی کنید؟

immediately (بلافاصله)

initially (در ابتدا)

additionally (علاوه بر این)

nearby (نزدیک)

extremely (فوق العاده)

greatly (تا حد زیادی)

 

اسامی پر کاربرد (Most-used nouns)

اسم واژه ای است که شخص، مکان یا چیزی را توصیف می کند. در کمال تعجب تعداد کمی از اسامی در 100 کلمه متداول در زبان انگلیسی وجود دارد. با این حال، اسامی که ما بیشتر استفاده می کنیم موارد اساسی را توصیف می کنند:

time (زمان)

year (سال)

people (مردم)

day (روز)

man (مرد)

thing (چیز)

woman (زن)

work (کار)

child (کودک)

life (زندگی)

world (جهان)

way (مسیر)

 

یک نکته در مورد thing (چیز) کلمات رایج انگلیسی

یکی از رایج ترین اسم ها thing  است. هنگام نوشتن، باید سعی کنید تا حد ممکن از این کلمه خودداری کنید! این کلمه می تواند با توصیف مناسب تر و دقیق تری جایگزین شود. به عنوان مثال، به جای نوشتن “We weren’t able to find the thing,” (ما نتوانستیم چیز را پیدا کنیم)، بنویسید، “We weren’t able to find the million-dollar treasure.” (ما نتوانستیم گنج میلیون دلاری را پیدا کنیم). این واضح تر، جالب تر و جذاب تر است.

 

ضمایر پر کاربرد (Most-used pronouns)

ضمیر واژه ای است که جایگزین اسم می شود. ما برای جلوگیری از تکرار همان اسامی از ضمایر استفاده می کنیم.

I (من)

You (تو – شما)

Your (مال تو – مال شما)

He (او- مذکر)

She (او – مونث)

Them (آنها)

Their (مال آنها)

Her (مال او- مونث)

His (مال او- مذکر)

My (مال من)

It (آن)

Its (مال آن)

Our (مال ما)

These (اینها)

This (این)

That (آن)

Those (آنها)

 

صفت های پر کاربرد (Most-used adjectives) کلمات رایج انگلیسی

صفت کلمه ای است که یک اسم یا ضمیر را اصلاح یا توصیف می کند.

آیا good “خوب” واقعاً به اندازه کافی خوب است؟

یکی از صفتهایی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد good است. شاید ما فکر کنیم این صفت خوبی است، اما در واقع ان همه هم خوب نیست چون استفاده زیاد ان شنونده را خسته می کند! به جای این کلمه رایج، دفعه دیگر یکی از این مترادف ها را امتحان کنید:

acceptable (قابل قبول)

competent (لایق)

satisfying (رضایت بخش)

efficient (کارآمد)

adept (ماهر)

honest (صادق)

sound (خوب)

سایر صفتهایی که معمولاً به کار می روند را نمی توان به راحتی با کلمات دیگری جایگزین کرد. به همین دلیل است که آن ها همیشه مدام مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال:

All (همه)

Just (درست)

Even (زوج)

First (اولین)

Many (زیاد)

One (یک)

Two (دو)

Some (مقداری- تعدادی)

Other (دیگر)

More (بیشتر)

New (جدید)

Down (پایین)

 

حروف ربط پرکاربرد (Most-used conjunctions)

حرف ربط واژه ای است که کلمات، عبارات، بندها یا جملات را به هم پیوند می دهد. این کلمات کوچک کارهای مهمی را انجام می دهند، این می تواند توضیحی برای استفاده زیاد از ان ها باشد.

در اینجا حروف ربط پرکاربرد امده اند:

and (و)

or (یا)

if (اگر)

because (زیرا)

but (اما)

 

حروف اضافه پرکاربرد (Most-used prepositions) کلمات رایج انگلیسی

حرف اضافه کلمه ای است که یک عبارت را به عبارتی که در حال اصلاح یا توصیف است پیوند می دهد. غالباً از آن برای توصیف روابط مکانی یا زمانی استفاده می شود: در جمله The book is on the table (کتاب روی میز است)، حرف اضافه on  جایی که کتاب است را توصیف می کند.

در اینجا چند حرف اضافه رایج امده است:

Of (از)

In (در)

To (به)

For (برای)

With (با)

On (بر)

By (توسط)

Out (بیرون)

Into (درون)

About (درباره)

حدود 150 حرف اضافه یا عبارت اضافه در زبان انگلیسی وجود دارد. و بسیاری از آنها خیلی پرکاربرد نیستند. برخی از حرفهای اضافه که ممکن است بخواهید از انها در نوشتار خود استفاده کنید عبارتند از:

atop (در بالای)

astride (سوار بر)

notwithstanding (با وجود این)

vis-à-vis (در مقایسه با)

pursuant to (مطابق با)

based on (بر اساس)

by virtue of (در نتیجه)

 

سخن پایانی کلمات رایج انگلیسی

هنگام نوشتن، این لیست را در ذه ن داشته باشید. بعضی از کلمات را که لزوماً نمی توانید از آنها اجتناب کنید – مانند حروف اضافه و حروف ربط – اما وقتی صحبت از فعل یا صفت می شود، سعی کنید خارج از چارچوب فکر کنید و کلماتی را انتخاب کنید که شاید خیلی پرکاربرد نباشند. این باعث جالب تر شدن نوشتار شما می شود و واژگان زیادی را یاد خواهید گرفت!

 

تعیین سطح زبان

 

کلاس زبان

 

کلاس آیلتس

 

پکیج زبان

 

5/5 - (2 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=33659
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

6 نظر در مورد 100 کلمه رایج در زبان انگلیسی 😎 همه پرتکرارا اینجا جمعن 😄

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام خسته نباشد
  بابت این مقاله ممنونم جامه و کاملا مرتب و تمیز دسته بندی شده ولی بهتر نبود به صورت پی دی اف هم اراعه میشد؟ چون اینکه یکی بخواد این رو دوباره مطالعه کنه یکم پیدا کردنش واسش سخت میشه و حتی اگر هم پیدا کنه شرط میبندم ده دقیقه از وقتش به حدر رفته

  16

  1. ممنون از پیشنهاد سازنده تون ایلیای عزیز،
   در حال کار روی ساختن این افزونه هستیم.
   ممنون از شما

   16