درجه و سرعت در توصیف روندها

Degree and speed in Describing Trends

 

به این سه Trend یا روند افزایشی نگاه کنید. به نظر شما تفاوت این سه روند در چیست؟

درجه و سرعت در توصیف روندها

 

بله همان‌طور که مشاهده می‌کنید شدت درجه ی این سه روند افزایشی با هم متفاوت است. در این مقاله اکسیری می‌خواهیم راجع به درجه و سرعت تغییرات در توصیف Trend یا روند ها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک با شما صحبت کنیم. همان‌طور که می‌بینید این درجه ها را از کم تا زیاد به چهار دسته تقسیم بندی کردیم:

 

درجه و سرعت در توصیف روندها 2

 

کلمات آبی نشان دهنده ی رنگ درجه، و کلمات سبز نشان دهنده سرعت هستند. زمانی که قصد توصیف سرعت را داشته باشیم از کلماتی که با رنگ سبز مشخص شده اند استفاده می‌کنیم. این صفت ها عمدتا قید هم دارند که در ساختار فعلی بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم ولی بعضی از آن‌ها قید ندارد.

 

درجه کوچک ترین دسته تقریبا ده الی 15 درصد است. این صفت ها عبارت اند از : slight, small, minimal gradual و slow. درجه دسته دوم 20 الی 30 درصد است: moderate Steady برای تغییراتی است که بسیار ملو باشد. درجه دسته ی بعدی حدودا 40 الی 50 درصد است. در این دسته صفتی برای سرعت نداریم بلکه صفت فقط برای توصیف درجه است:

substantial, considerable, significant, remarkable, noticeable, marked.

دسته ی آخر که تقریبا Extreme اند بالای 60، 70 و 80 درصد هستند:

dramatic, sharp, huge, enormous, tremendous, steep rapid, quick, swift, sudden, …

بنابراین با توجه به توضیحاتی که ارائه شد هر یک از این سه نمودار باید متفاوت از دیگری توصیف شوند. اولی می‌شود Increased moderately دومی می‌شود Increased considerably و آخری می‌شود Increased dramatically.

 

کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس         دوره آیلتس

وقت تمرین است!

1) در توصیف Trendیا روند ها چه افزایشی و چه کاهشی، چرا به صفت ها و قید های درجه و سرعت احتیاج داریم؟

2) درجات توصیف روند ها به چند دسته تقسیم بندی شده است؟

3) کدام صفات و قید ها معادل افعال و اسامی Extreme هستند؟

اگه پاسخ همه ی این سوال ها را می دانید، یعنی درجه و سرعت در توصیف روندها را آموخته اید. وقت آن رسیده است که به سراغ مقالات بعدی اکسیر بروید.

 

 

    دوره‌ی آنلاین زبان