قسمت دوم مقالات سه سوالی Side 1 + Side 2 + Opinion آیلتس

 

نگارش یک Essay سه سوالی رایتینگ تسک 2 آیلتس – قسمت دوم

(مدل Side 1 + Side 2 + Opinion)

 

طرح مقاله سه سوالی آیلتس

در Body paragraph اول در مورد ادعای گروه اول بحث می‌کنم. حرف گروه اول چیست؟ اینکه اگر شما می‌توانید کاری را به خوبی انجام بدهید، به این علت است که استعداد این کار را دارید. سپس چند مثال می زنم و بعد این ادعا را Support می کنم. در Body paragraph دوم هم به ادعای گروه دوم می‌پردازیم. این گروه می‌گویند به هر کسی می توان هر مهارت یا دانشی را آموزش داد. این ادعا را مطرح کرده و سپس برای آن یک مثال می زنیم: I read a piece of news on the internet about Qatar

اما در پاراگراف Conclusion، نظرمان را می‌گوییم. البته نظر ما الزاما و کاملا نباید به جبهه اول یا جبهه دوم اختصاص داشته باشد. بلکه می‌تواند ترکیبی از هر دو گروه یعنی Partial و نسبی باشد.

 

نوشتن پاراگراف مقدمه

اکنون به سراغ پاراگراف Introduction می‌رویم. فراموش نکنید از Phrase ها و عبارات کلیشه ای استفاده نکنید. برای مثال اینکه ابتدا سوال را به شکل کلیشه ای Paraphrase کنید و سپس تز را بنویسید و پشت سر هم عبارات را مطرح کنید صحیح نیست. سعی کنید بخش های پاراگراف Introduction تان را به شکلی غیر کلیشه ای با همدیگر ترکیب کنید. پاراگراف Introduction تان را با عباراتی مثل it is been said that یا some people believe that یا over the years یا the history has shown و … شروع نکنید. به Paraphrase سوال توجه کنید:

Talking about nurture versus nature, a lot of people believe that human beings are born with specific talents for certain fields such as acting; the opponents, however, argue that every person can learn how to do particular actions professionally regardless of their nature.

 

این نمونه غیر کلیشه ایست اما مقداری طولانی است. پاراگراف Introduction باید Brief and to the point باشد. یعنی مختصر و مفید. به نمونه مختصر و مفید توجه کنید:

Nature and nature are both considered to play absolutely important roles in the acquisition of skills and professions but which one outweighs? The question stands.

نوشتن پاراگراف بدنه اول

با بخش Body paragraph اول Essay ادامه می‌دهیم. برای Body paragraph اول الگویExtended Definition را انتخاب می‌کنیم و آن را به صورت Deductive توضیح می‌دهیم. ابتدا Topic را مطرح می‌کنیم، بعد آن را توضیح می‌دهیم و سپس support اش می‌کنیم. به Body paragraph اول توجه کنید:

A wide range of people, including highly certified educators, believe that by training they only help people grab their talents in their hands and know how to use them. People gain knowledge of what they already possess. A case in hand is management as they firmly consider a manager born a manager and an expert is either born with specific talents and then has achieved skills or no matter how much schooling one receives, one cannot make a specialist. My cousin, for instance, is the head of two extremely successful businesses but he is not trained a word in terms of direction.

 

نویسنده در این Body paragraph توضیح داده است که گروه اول می گویند شما ابتدا باید یک استعداد بخصوص را داشته باشید و بعد آموزش به شما کمک می کند که چگونه از این استعداد استفاده کنید و سپس یک سری مثال عینی برای شفاف سازی این ادعا آورده است.

 

نوشتن پاراگراف بدنه دوم

اما در ادامه به سراغ Body paragraph دوم می رویم. برای این Body paragraph هم الگویExtended Definition را انتخاب می‌کنیم و آن را به صورت Deductive توضیح می‌دهیم. به Body paragraph دوم توجه کنید:

 

Another fairly vast proportion of people dispute that nearly everything is possible to be taught and not a specific aptitude is necessary. People this mold insist that the crucial side is the methods of learning, not the nature; that is, providing that one undergoes a systematic procedure, it is approximately inevitable that one does not achieve what they craved for beforehand. Qatar showed how it could boost its human development rate through its new educational system among other Arab countries according to the UN’s 2015 report in dohanews.co which I was reading the other day.

 

نویسنده در Body paragraph دوم ادعای گروه دوم را بررسی می کند و می‌گوید پس اهمیت آموزش اگر بیشتر از استعداد نباشد، کمتر از آن نیست.

تا اینجا هر دو جهت به صورت Objectively یعنی بدون جهت گیری خاصی بحث شدند.

 

نوشتن پاراگراف نتیجه گیری

اما وقتی به پاراگراف Conclusion می رسیم، بعد از ارائه Summary نویسنده باید Opinion یا نظرش را اعلام کند. به پاراگراف Conclusion توجه کنید:

 

As mankind has disputed over the importance of talents in learning specific subjects, I believe that although the methods educators put into practice do matter, it is much more sensible to identify the talents first and then invest more on the strengths rather than the flaws. As an example, a child would make a real prodigy in musicianship if they are recognized with a music brightness. So, a combination of both is more rational.

 

در پاراگراف Conclusion نظر نویسنده ترکیبی از هر دو جبهه اعلام شده است. نویسنده معتقد است ابتدا باید تشخیص بدهیم استعداد هر شخص در چه زمینه ایست، سپس برای آموزش دادن فرد بر روی نقاط قوت او سرمایه گذاری کنیم.

شما می‌توانید همین نمونه را برای تمرین بیشتر به صورت Objective بنویسید یا به صورت Subjective همین موضوع را با ایده های خودتان تست کنید.

پایان قسمت دوم مقالات سه سوالی Side 1 + Side 2 + Opinion آیلتس

مقالات سه سوالی Side 1 + Side 2 + Opinion

قسمت اول | قسمت دوم

 

این مقاله اکسیری هم به پایان رسید. حالا وقت این است که به سراغ تمرین ها در کتاب iWrite تان بروید: لینک دوره آمادگی آیلتس و دوره های آنلاین آیلتس:

دوره آنلاین رایتینگ آیلتس | پکیج رایتینگ آیلتس